UV systemen voor desinfectie van drinkwater en proceswater

advertisement
UV desinfectie systemen
M01A-42A-NL2
UV systemen voor desinfectie van drinkwater en proceswater
UV licht kan op een efficiënte manier de microbiologische groei in water
reduceren. UV straling met een golflengte van 254 nanometers doodt
bacteriën, virussen, algen en schimmels door het DNA van het microorganisme te vernietigen. Desinfectie met UV licht is toepasbaar op
praktisch alle types water.
Voordelen
De UV systemen zijn ontworpen en gefabriceerd met het oog op een
hoge efficiëntie, grote betrouwbaarheid, eenvoudige montage, lange levensduur en een minimum aan onderhoud. EUROWATER levert het
nodige advies, verzorgt de plaatsing en de opleiding van het personeel.
Beschrijving van UV systemen
Debieten van standaard systemen: Tot 500 m³/h. Het EUROWATER
product gamma omvat verschillende systemen voor de desinfectie van
zowel drinkwater als proceswater.
UV systeem type Spektron 70 met een debiet van
108 m³/h. Het systeem is een zuivelbedrijf geplaatst.
Type / debiet
Toepassing
Wedeco type Aquada
Debiet: 1-11 m³/h
Werkingstemperatuur: 5-25°C
•
•
Deze serie omvat drie types, met elk vijf
groottes. De systemen bestaan uit een
cilindrische reactor uit roestvaststaal met
een UV lamp in een kwarts buis. Beschikbaar met of zonder UV sensor.
Deze serie omvat drie types. De systemen
bestaan uit een cilindrische reactor uit
zuurbestendig staal met een Spektrotherm® UV lamp in een kwarts buis. Voorzien van UV sensor. Gecertificeerd in
overeenstemming met de Oostenrijkse
ÖNORM en de Duitse DVGW standaarden. Biodosimetrisch getest.
Deze serie omvat vier types. De systemen
bestaan uit een cilindrische reactor uit
zuurbestendig staal met Spektrotherm®
UV lamp in een kwarts buis en met UV
sensor. Ook beschikbaar in PE. Bepaalde
systemen zijn gecertificeerd volgens de
Oostenrijkse ÖNORM en de Duitse DVGW
standaarden. Biodosimetrisch getest.
Deze serie omvat negen types. De systemen bestaan uit een cilindrische kwartsbuis waar het water doorheen stroomt.
Verschillende UV lampen bevinden zich
aan de buitenzijde van de kwarts reactor.
Reactor en lampen bevinden zich in een
RVS behuizing. Voorzien van UV sensor.
De systemen zijn sanitiseerbaar.
Wedeco type A
Debiet: 4-16 m³/h
Werkingstemperatuur: 5-60°C
•
•
Drinkwater
Proceswater
Wedeco type BX
Debiet: 30-500 m³/h
Werkingstemperatuur: 5-60°C
•
•
Drinkwater
Proceswater
•
•
•
•
Drinkwater
Proceswater
Ultrazuiver water
Speciaal ontwerp voor
pharmaceutische toepassing
•
•
Drinkwater
Proceswater voor productie van voedsel en
dranken
Het toestel is voorzien van een temperatuursmonitor en UV sensor. Gecertificeerd
volgens de Oostenrijkse ÖNORM en de
Duitse DVGW standaarden.
•
•
Drinkwater
Proceswater voor productie van voedingswaren en dranken
Als tijdelijke oplossing, levert EUROWATER UV huursystemen voor de desinfectie
van water. De systemen zijn klaar voor
gebruik na aansluiten van elektriciteit en
water.
Wedeco type E/ME
Debiet: 1-100 m³/h
Werkingstemperatuur:
5-25°C (E), 5-60°C (ME)
Wedeco type Spektron
Debiet: tot 500 m³/h
Werkingstemperatuur:
tot 30°C
Huurtoestellen type BX 100-F
Debiet: tot 150 m³/h
EUROWATER Belgium NV
Rozenstraat 7 IZ Eke
B-9810 Eke - Nazareth
Drinkwater
Proceswater
Opmerkingen
Tel: +32 (0)9 228 18 61
[email protected]
www.eurowater.be
Our World is Water
UV desinfectie systemen
M01A-42A-NL2
Enkele referenties
UV desinfectie systemen als bescherming in geval van bacteriologische contaminatie bij waterleidingsmaatschappijen
Wedeco BX1200W. Nominaal debiet: 600 m³/h, maximum debiet:
1200 m³/h
Het UV desinfectie systeem werkt als een veiligheidsinstallatie in
geval van een bacteriologische vervuiling.
De waterleidingsmaatschappij kan drinkwater blijven bedelen.
Gegarandeerd bacterie-vrij proceswater na filtratie in een geactiveerde kool filter bij een zuivelbedrijf
Wedeco B60. Debiet: 50 m³/h
Het zuivelbedrijf heeft een geactiveerde koolfilter geplaatst voor
de verwijdering van pesticiden in het grondwater met daarna een
UV system om te garanderen dat er geen bacteriologische groei
kan optreden.
Drinkwater: Likeur en proceswater voor mouterij, 40 m³/h
Hergebruik van water: Proceswater voor mouterij, 60 m³/h
Brouwerij en mouterij
De brouwerij heeft zijn eigen drinkwaterbereiding voor zijn likeuren en proceswater voor de mouterij. De installatie voor de waterbereiding omvat zandfiltratie voor de verwijdering van ijzer, mangaan en ammonium in het putwater; filtratie door geactiveerde
koolfilter voor de verwijdering van pesticiden en een UV-systeem
type Wedeco B60 als extra bescherming.
De installatie voor hergebruik van water omvat een hydroanthraciet filter voor de verwijdering van zwevende deeltjes na
mechanische, chemische en biologische behandeling van kringloopwater, en een UV-systeem type Wedeco BX om biologische
groei te verhinderen.
UV desinfectie systeem als hygiënische barrière bij drinkwaterbereiding
Wedeco B40 (vóór geactiveerde kool filter) en Wedeco Spektron
25S (na geactiveerde kool filter). Debiet: 35 m³/h
De installatie omvat een UV desinfectie systeem om bacteriën in
het ruw water te vernietigen. Omdat ruw water eveneens pesticiden bevat, worden deze verwijderd in een geactiveerde kool filter.
Een extra UV systeem na de geactiveerde kool filter dient als veiligheid in geval van bacteriologische groei.
EUROWATER Belgium NV
Rozenstraat 7 IZ Eke
B-9810 Eke - Nazareth
Tel: +32 (0)9 228 18 61
[email protected]
www.eurowater.be
Our World is Water
Download