Mohs` chirurgie

advertisement
Dermatologie
Mohs’ chirurgie
Dermatologie
Bij u is huidkanker geconstateerd. In overleg met u heeft de
dermatoloog gekozen voor een operatieve behandeling.
De operatie die bij u wordt toegepast heet Mohs' chirurgie.
Deze folder beschrijft in grote lijnen wat de operatie inhoudt.
De dermatoloog in het UMCG bepaalt of deze techniek van
toepassing is voor uw specifieke situatie.
Mohs’ chirurgie
De officiële naam is Mohs’ micrografische chirurgie. De naam is
ontleend aan Frederik Mohs, een arts die deze operatietechniek
heeft ontwikkeld.
Mohs' chirurgie is een techniek voor het verwijderen van
huidkanker. De huidkanker wordt laag voor laag verwijderd. Iedere
laag wordt op het laboratorium door een patholoog onder de
microscoop bekeken om te zien of er nog huidkanker aanwezig is.
Zolang er nog huidkanker onder de microscoop wordt gezien, gaat
de dermatoloog verder met laagjes wegsnijden, totdat alle huid­
kanker verdwenen is. Op deze manier wordt alleen de huidkanker
verwijderd, waarbij de gezonde huid er omheen zoveel mogelijk
blijft bespaard.
Deze operatie kan een hele dag in beslag nemen.
Wanneer wordt er voor Mohs’ chirurgie gekozen?
Mohs’ chirurgie kan worden toegepast bij een aantal vormen van
huidkanker, maar wordt vooral toegepast bij basaalcel- en
plaveiselcelcarcinomen in het gezicht.
Meestal wordt voor Mohs' chirurgie gekozen bij:
•
huidkanker in het gezicht (neus, ooghoek, oor, lip);
•
een grote vorm van huidkanker;
•
huidkanker die groeit in uitlopers (sprieterig);
1
Mohs’ chirurgie
•
huidkanker die optreedt op een plaats waar al eerder een
behandeling van huidkanker heeft plaatsgevonden
(recidief).
Voorbereidingen thuis
Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen begint u
thuis met een aantal voorbereidingen:
•
Met pijnstillers met een ontstekingsremmend effect
zoals Diclofenac, Ibuprofen en Voltaren stopt u bij
voorkeur ook 5 tot 10 dagen van tevoren.
•
Wij adviseren u 10 dagen voor en 10 dagen na de
behandeling niet te roken. Roken vernauwt de kleine
bloedvaten waardoor het genezingsproces vertraagt.
Aangezien van tevoren niet helemaal te voorspellen is hoe groot
de huidkanker is, kan de operatie de hele dag duren, waarbij de
operatie en de wachttijd elkaar steeds afwisselen. Wij adviseren u
daarom iemand mee te nemen die de hele dag bij u aanwezig kan
zijn. Verder kunt u een boek, puzzelboek of handwerk meenemen
voor de tijd die u moet wachten. Op de polikliniek is koffie, thee
en warme chocolademelk verkrijgbaar. Wij bieden u en uw
partner/ begeleider een maaltijd aan. Uiteraard mag u ook zelf eten
meenemen. In het ziekenhuis zijn mogelijkheden tot het kopen van
drankjes, broodjes enzovoort.
Het is niet verantwoord om na afloop zelf naar huis te
rijden. Na de operatie kan uw begeleider aan de balie van de
polikliniek Dermatologie een uitrijkaart krijgen voor de
parkeergarage.
2
Dermatologie
De dag van de operatie
U kunt thuis van tevoren gewoon ontbijten. Ook de medicijnen die
u normaal inneemt - met uitzondering van de medicijnen waarvan
is aangegeven dat u daarmee moet stoppen - kunt u innemen.
Het is het belangrijk dat u geen sieraden draagt en geen
make-up of crème gebruikt. Omdat het meestal gaat om een
operatie in het gezicht, is het aan te raden gemakkelijke kleding
aan te trekken. Bijvoorbeeld een bloes of en vest, die niet over het
hoofd hoeft worden aan- en uitgetrokken.
Voor de operatie kunt u zich, zoals vermeld in de
afsprakenbrief, melden bij de balie van de Polikliniek Dermatologie,
Fonteinstraat nummer 16.
De operatie
De operatie wordt uitgevoerd door een dermatoloog en een
verpleegkundige. Soms is er nog een tweede operateur,
verpleegkundige of co-assistent aanwezig.
In de behandelkamer neemt u plaats op de operatietafel.
De te opereren plek wordt verdoofd. U krijgt zowel een plaatselijke
verdoving als een langwerkende verdoving om de wachttijd te
kunnen overbruggen.
De dermatoloog verwijdert de eerste laag van de
huidkanker. Bij een ‘gewone’ operatie zou de wond nu gesloten
worden. Bij u wordt de operatie nu tijdelijk beëindigd en u krijgt
een tijdelijk verband op de wond. U wacht dan in de wachtkamer
van de polikliniek. Het is niet toegestaan tijdens het wachten de
polikliek Dermatologie te verlaten.
De verwijderde huid wordt naar het laboratorium gebracht en
microscopisch onderzocht. Dit neemt ongeveer 45 minuten in
beslag. Als blijkt dat er nog huidkanker aanwezig is, wordt opnieuw
huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Dit
wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is.
3
Mohs’ chirurgie
Als alle huidkanker weggesneden is moet de wond die is ontstaan
worden gesloten. Als de wondranden niet direct tegen elkaar
gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de
wond geschoven. Er kan ook een stukje huid van elders van uw
lichaam worden gebruikt. Hiervoor krijgt u een extra verdoving. In
sommige gevallen wordt er voor gekozen de wond gedeeltelijk of
volledig spontaan te laten genezen.
Het sluiten van de wond duurt over het algemeen één
tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de manier waarop het moet
gebeuren. Na het dichtmaken van de wond wordt er een
drukverband aangebracht.
Na de behandeling
Vijf of zes dagen na de operatie komt u voor controle op de
polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Het is raadzaam om
tot die tijd rustig aan te doen. Houdt u daarnaast rekening met de
volgende zaken:
•
Het verband dat is aangebracht laat u zitten tot de
controleafspraak.
•
Als de wond vlak bij het oog zit kunnen de oogleden de
eerste paar dagen gezwollen en blauw van kleur zijn, dit
trekt vanzelf weer weg.
•
Het is beter niet te bukken. Als u bukt komt er druk op
de wond waardoor de zwelling toeneemt.
•
Er bestaat altijd een kans op nabloeden. Als de wond
blijft bloeden, moet u deze een half uur afdrukken
(constante druk) met een schone doek.
Als de bloeding niet stopt neemt u telefonisch contact op met de
dermatoloog in het UMCG die u behandeld heeft. Deze kunt u
overdag bereiken via de polikliniek Dermatologie. ’s Avonds of in
het weekend belt u naar de centrale van het UMCG, telefoon­
nummer (050) 361 61 61 en vraagt u naar de dienstdoende
dermatoloog.
4
Dermatologie
•
Na de behandeling kan het geopereerde gebied enige
tijd gevoelig blijven.
•
Bij pijn mag u altijd paracetamol nemen, maximaal 3 keer
daags 2 tabletten van 500 mg tenzij de arts anders
voorschrijft. U mag geen aspirine innemen in verband
met bloedverdunning.
•
De arts bespreekt met u wanneer u weer mag starten
met de medicijnen waarmee u gestopt bent voor de
ingreep.
•
Het is mogelijk dat u een antibioticakuur krijgt
voorgeschreven. Dit is afhankelijk van de duur en grootte
van de operatie. Indien dit nodig is krijgt u de tabletten
mee van de arts.
Tijdens de controleafspraak bekijkt de dermatoloog de wond en de
verpleegkundige verwijdert de hechtingen. Over het algemeen
gaat er dan weer een verband op en krijgt u opnieuw een afspraak
voor controle.
Mogelijke complicaties
Voor geen enkele chirurgische ingreep kan absoluut gegarandeerd
worden dat de behandeling zonder complicaties zal verlopen.
Mohs’chirurgie is daarop geen uitzondering.
•
Bij de operatie kunnen noodgedwongen kleine
zenuwtakjes worden doorgesneden. Dit geeft een
verminderd gevoel in het geopereerde gebied en is
meestal tijdelijk. Bij uitzondering wordt een zenuwtakje
doorgesneden wat blijvende verminderde beweeglijkheid
van het gezicht geeft. Als er op de ontstane wond een
stukje huid van elders is geplaatst of als er ter plaatse
huid van de wond verschoven is om de wond te kunnen
sluiten, kan het een enkele keer voorkomen dat de huid
niet ‘aanslaat’. Dit levert over het algemeen geen
problemen op, de huid geneest later vanzelf.
5
Mohs’ chirurgie
•
Bij uitzondering komt het voor dat bij de
controleafspraak blijkt dat er alsnog een wondinfectie is
opgetreden. U krijgt dan een antibioticakuur mee.
Vragen
Als u vragen heeft over deze operatie kunt u altijd contact
opnemen met het secretariaat van de polikliniek Dermatologie.
Het telefoonnummer is (050) 361 80 25.
6
Dermatologie
Aantekeningen
7
Mohs’ chirurgie
8
Patiënteninformatie vlc 259/1102
Download