Anders organiseren in de 21e eeuw Starfish21 Het Zuiderlicht

advertisement
Uitnodiging
Anders organiseren in de 21e eeuw
Op vrijdag 16 juni 2017, van 13.00 tot 17.00 uur,
organiseren Starfish21 en Het Zuiderlicht een
interactieve bijeenkomst in Utrecht. Het is een event
voor bestuurders, leidinggevenden en professionals die
in hun organisatie al een tijdje bezig zijn met of
nadenken over andere vormen van organiseren.
Organisaties die het hebben aangedurfd om nieuwe
organisatie-inrichtingsprincipes te implementeren, die
meer vanuit 'cyane' principes zijn gaan organiseren of
die dit graag zouden willen. De cyane principes zijn uitvoerig beschreven door Frederic Laloux in zijn boek Reinventing
Organizations. De organisatie van de 21e eeuw stelt je in staat flexibeler te groeien en simpeler te
organiseren. Dit type organisatie legt verantwoordelijkheden lager in de organisatie, stimuleert
zelforganisatie en maakt het eenvoudiger om het volledig menselijk potentieel tot bloei te laten
komen. In een 21e eeuwse organisatie is het bestaansrecht leidend. Starfish21
Starfish21 is een organisatieadviesbureau gericht op
het begeleiden van organisaties naar organisaties van
de 21e eeuw. Verander­ en procesbegeleiding om
organisaties simpeler en flexibeler te maken, met
menselijke maat.
Het Zuiderlicht
Het Zuiderlicht is een organisatieadviesbureau gericht
op de begeleiding van ingrijpende
veranderingsprocessen en leiderschapsontwikkeling.
Het voornaamste doel is om organisaties sterker te
maken.
Inspiratie opdoen Tijdens de bijeenkomst: ­ Krijg je inzicht in de 'lessons learned' bij het
implementeren van nieuwe vormen van organiseren. ­ Leer je meer over de verschillende
inrichtingsoplossingen voor organisaties en andere
manieren van organiseren. ­ Krijg je 'speed coaching' van o.a.
organisatieadviseurs Maria Sturm, Martine van der
Steeg, Rob Vinke en Kees Tillema.
Op 16 juni gaan we in gesprek met een
aantal organisaties dat al een tijdje
bezig is met de invoering van één of
meerdere van de 21e eeuwse principes
met betrekking tot de inrichting van hun
organisaties. Wat is ze makkelijk
afgegaan? Wat was ingewikkeld?
Welke tips hebben ze? Wat raden ze
aan en wat raden ze af? En welke
nieuwe dilemma's dienen zich nu aan? Dit is voor jou dé gelegenheid om
inspiratie op te doen over de principes
van anders organiseren en om een
antwoord te krijgen op je eigen vragen
die je hebt ten aanzien van '21e eeuws
organiseren'. Spreker: Gijs Stigter, 2ndSense
Gijs Stigter (49) is mede­eigenaar van 2ndSense, een
consultancy & managementbureau dat werkt voor
opdrachtgevers binnen de infrastructuur, mobiliteit en
ruimtelijke ontwikkeling. De vier eigenaren van
2ndSense besloten in 2016 de principes van een cyane
organisatie te gaan doorvoeren. Ze wilden een
organisatie neerzetten waarin zij zelf wilden werken. Ze
besloten te gaan werken met behulp van holacratische
principes. Bevoegdheden en zeggenschap zijn lager in
de organisatie belegd. Medewerkers zijn nu zelf in
staat om de 'beste' keuze te maken. Er zijn geen
managers meer. Vanzelfsprekend zijn er wel spelregels
om continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Authenticiteit en betrokkenheid van medewerkers wordt
hierdoor gestimuleerd. Maar nu is er een nieuwe
uitdaging ontstaan:
"Op welke wijze kunnen wij als consultancybureau ons cyaan gedachtegoed toepassen in ons werk
bij de klant? Hoe kun je in een cyane organisatie mensen stimuleren om verantwoordelijkheid te
nemen en elkaar feedback te geven op handelingen en gedrag? Nu we geen managers meer
hebben en alle teams zelf­organiserend aan de slag zijn, hoe gaan we dan nu onze
beloningssytematiek inrichten?" Spreker: Wout de Groot, Gasunie
Wout de Groot is in 2001 bij Gasunie gestart en heeft
verschillende managementposities bekleed. In maart
2014 heeft Gasunie een nieuwe entiteit opgezet,
gericht op business development op het gebied van
duurzame energie: Gasunie New Energy. Wout heeft
deze entiteit opgebouwd en 2,5 jaar geleid. Gasunie
New Energy richt zich op het opschalen van
innovatieve, duurzame energieoplossingen. Hierbij
kijken we niet alleen naar de technologie, maar ook
naar nieuwe manieren van samenwerking. Sinds 1
december 2016 is Wout directeur Organisatie &
Strategie en verantwoordelijk voor corporate HR,
corporate strategie, innovatie, MVO en corporate
shared service center.
"De uitdaging waar onze organisatie voor staat is het verbinden van onze kracht op het gebied van
veilig en betrouwbaar gastransport met wendbaarheid en flexibiliteit die we nodig hebben om samen
met partners succesvol nieuwe business te kunnen ontwikkelen. Hoe bereik je dat je vanuit je
bestaande business de competenties benut die van grote waarde zijn voor het realiseren van nieuwe
business zonder dat er een 'smorend' vermogen ontstaat vanwege het denken in standaarden en
structuren vanuit de bestaande business?" Spreker: Henk Kouwenhoven, Sherpa
Henk Kouwenhoven is sinds 1 oktober 2016 bestuurder
bij Sherpa, een instelling voor mensen met een
beperking. Sherpa bevindt zich middenin een
ingrijpend veranderingsproces en een verandering van
besturingsfilosofie, waarbij een drietal ontwikkelingen
samenkomen. Allereerst het consequent doorvoeren van een kwaliteitsstrategie voor alle niveaus van de
organisatie, waarbij focus op het verstaan van de vraag van de cliënt, expertiseontwikkeling, werving
en opleiding van medewerkers en uitvoering van zorgprogramma's centraal staan. Deze
ontwikkeling gaat gepaard met een verandering van organisatiestrategie, waarbij de omslag van
centrale aansturing wordt verlegd naar verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aangestuurd
vanuit reflectief en verbindend leiderschap. En als laatste, randvoorwaardelijk voor bovenstaande:
het omvormen van de stafdirectie naar 1 compacte, in omvang gereduceerde stafdirectie die
eenvoudige processen eenvoudig beheert en ondersteunt.
"Dit proces duurt naar verwachting 3 tot 5 jaar. Hoe gaan we van meet af aan verantwoord principes
toepassen die passen bij de nieuwe situatie met mensen, teams, leidinggevenden en stafdirecties
waar de context nog vol oude reflexen is en randvoorwaarden nog niet optimaal zijn gerealiseerd?
Hoe geven we ruimte en laten we los zonder dat we verzeilen in chaos?" Spreker: Wieteke Beernink,
Jeugdbescherming Noord
Wieteke Beernink is bestuurder van Jeugdbescherming
Noord en Veilig Thuis Groningen. Ze heeft meer dan 30
jaar ervaring als manager/bestuurder, adviseur en
toezichthouder binnen onderwijs, zorg en internationale
samenwerking. Haar organisatie bestaat bij de gratie
van zeer inhoudelijk gedreven professionals. De laatste
jaren is hun context echter snel en intens gewijzigd,
waardoor ze in een kort tijdsbestek ineens veel
afhankelijker zijn geworden van mensen en
organisaties die in beginsel minder affiniteit met de
kern van hun professie hebben, bijvoorbeeld
wethouders van gemeenten. Daardoor moeten ze
fundamenteel anders samenwerken met partners in de
keten en wordt een groot beroep gedaan op hun
flexibiliteit en begripsvermogen, zelfs als dat hun
oorspronkelijke professie enigszins onder druk zet.
"Wat betekent het samenwerken in de keten voor de wijze waarop we ons werk en onze organisatie
inrichten en besturen?" Inschrijving
Je kunt je aanmelden door een mail te
sturen naar [email protected] Verdere informatie volgt later. We
hopen je te zien op 16 juni! Maria Sturm Martine van der Steeg Kees Tillema Rob Vinke Kosten
De kosten voor dit event zijn 125 Euro. Datum
16 juni, 13:00 ­ 17:00 uur Locatie
Utrecht
Groningen [email protected] www.hetzuiderlicht.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Download