Publieksmiddag `Wijzer over DNA: hoe gevoelig zijn we

advertisement
Publieksmiddag ‘Wijzer over DNA: een genenpaspoort voor iedereen’
Zondagmiddag 6 november 2016, 12:30 – 17:00 uur
Voor het tiende achtereenvolgende jaar wordt er vanuit de onderzoekschool
MGC een publieksvoorlichtingmiddag georganiseerd over ‘Genetica’ onder de
noemer ‘Wijzer over DNA’. Dit jaar hebben we een nieuwe locatie uitgekozen:
de Oranjerie in de Hortus Botanicus in Leiden.
Nadat in 2001 de volgorde van het menselijk DNA voor het eerst werd
gepubliceerd, waren de verwachtingen hoog. Een uitspraak die we anno 2016
vaak horen is: “Van iedereen wordt binnen 10 jaar de gehele DNA volgorde
standaard vastgesteld”. Is deze uitspraak reëel, zouden we dat inderdaad
kunnen over 10 jaar (of eerder)? En als dat kan waarom zouden we dat eigenlijk
willen doen en wat zouden de consequenties van een dergelijk ‘genenpaspoort’
kunnen zijn? Rond deze vragen hebben we een programma samengesteld.
Programma
12:30-13:00
Ontvangst en registratie
13:00-13:05
Opening
Prof. Robert Hofstra – Klinische Genetica, Erasmus MC, Rotterdam
13:05-14:05
Wat kunnen we op dit moment op het gebied van DNA sequensen?
Prof. Johan den Dunnen – Humane Genetica, LUMC, Leiden
14:05-15:05
Iedereen een genenpaspoort in 5 jaar voor Medicatie op Maat. Maar wat
kun je daar dan mee?
Prof. Ron van Schaik – Nederlands Expertisecentrum Farmacogenetica,
Erasmus MC, Rotterdam
15:05-15:30
Koffie- en theepauze
15:30-16:30
De ethische aspecten van het genenpaspoort; willen we dit, heeft het
consequenties als je het niet wilt; wie mag het inzien, ik ook?; waar gaan
we het bewaren?
Drs. Roel Wouters– Medische Ethiek, UMC Utrecht
16.30-17.00
Borrel
Locatie
Oranjerie in de Hortus Botanicus, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden
Prijs
Toegang is gratis [koffie, thee en borrel inbegrepen].
Aanmelden
Er is plaats voor 125 personen. Graag vooraf registreren d.m.v. email naar [email protected]
Meer informatie
Madeleine Nivard, email: [email protected], afd. Humane Genetica, LUMC S-O4-P, Postbus 9600,
2300 RC Leiden, tel.: 071 5269605
Deze middag wordt U aangeboden door Medisch-Genetisch Centrum Zuid-West Nederland
(MGC) in samenwerking met CMSB
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards