DOC - Technisch beheer

advertisement
Voorblad Toolboxmeeting
Bedrijfsnaam:
Onderwerp:
Het dragen van contactlenzen
Locatie van uitvoering:
Datum van uitvoering:
Uitgevoerd door:
Tijdsduur van de Toolboxmeeting:
 Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen
periode?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er bijna-ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er vragen / opmerkingen betreffende de veiligheid op de
werklocatie?
Ja / Nee
(Orde, netheid, organisatie, materieel etc.)
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er situaties die besproken moeten worden naar aanleiding van
werkplekinspectie?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er nog overige vragen / opmerkingen van de opdrachtgever?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er nog overige vragen c.q. opmerkingen?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Zijn er medewerkers die nog geen veiligheidsinstructies hebben
ontvangen?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.
 Beschikken alle medewerkers over de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen?
Zo nee, omschrijf dit op de achterzijde.
Ja / Nee
"Het dragen van contactlenzen"
Voor lassers en elektromonteurs kan het dragen van contactlenzen gevaarlijk zijn.
Een elektromonteur die een elektrische schakelaar bediende, waarbij enkele vonken
ontstonden en een lasser (zonder laskap op) die met de elektrode het te lassen materiaal
heeft geraakt zijn beide permanent blind geworden.
De slachtoffers droegen allebei contactlenzen. Toen zij thuis kwamen en de lenzen
uitnamen, trokken zij met de lens het hoornvlies van het oog.
De oorzaak ligt in het feit dat er door een elektrische vonk microgolven ontstaan, die de
vloeistof tussen ooglens en het hoornvlies doen opdrogen. De lenzen plakken vervolgens
(pijnloos) aan het oog. De drager merkt dus niets van het ongeval totdat hij de lenzen wil
verwijderen.
Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen is het bij werkzaamheden waarbij vonken
(kunnen) ontstaan, het dragen van contactlenzen ten zeerste af te raden.
Presentielijst Toolboxmeeting
Bedrijfsnaam:
Onderwerp:
Het dragen van contactlenzen
Locatie van uitvoering:
Datum van uitvoering:
Uitgevoerd door:
Tijdsduur van de Toolboxmeeting:
Naam medewerker
Bedrijfsnaam
Handtekening
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards