PGO Leidraad Siamese tweelingen

advertisement
2
Sharley Vullers
Luisa Akansu
Eva Schoren
Siamese tweelingen
Conceptie: biologisch proces van samensmelting van een zaadcel en een eicel zodat een embryo kan
gaan groeien.
Levensvatbaarheid: het vermogen van het pasgeboren kind om al dan niet met medische hulp in
leven te blijven.
Hoe ontstaat een Siamese tweeling?
Bij een Siamese tweeling is een tweeling onderling verbonden door met elkaar vergroeide
lichaamsdelen.
Er zijn twee verschillende soorten tweelingen. Een eeneiige tweeling en een twee-eiige tweeling. Een
eeneiige tweeling is het gevolg van een conceptie. Een twee-eiige tweeling bestaat uit 2 concepties.
Bij een eeneiige tweeling vindt er tijdens de vroege ontwikkeling van de vrucht een splitsing plaats.
Door deze splitsing ontwikkelen de twee vruchtjes zich nu individueel. Op basis van de tijd van deze
splitsingen kun je de tweelingen verdelen in dichorionische tweelingen (beide vruchtjes ontwikkelen
zich in een afzonderlijke dubbel gelaagd vruchtvlies), monochorionische tweelingen (beide vruchtjes
delen het buitenste vruchtvlies, maar hebben beide een eigen binnenste vruchtvlies) en een
monoamniotische tweeling (beide vruchtjes delen het binnenste en het buitenste vruchtvlies).
Maar als deze splitsing pas na 14 dagen na conceptie plaatsvindt kan het zijn dat het vruchtje al zover
ontwikkeld is dat de scheiding ervan niet meer volledig plaats kan vinden. Hierdoor blijven de
lichamen met elkaar verbonden. We spreken in zo’n situatie dan van een Siamese tweeling.
Op basis van de lichaamsdelen die met elkaar verbonden zijn, wordt er onderscheid gemaakt tussen
verschillende typen Siamese tweelingen. Ook verschillen de Siamese tweelingen qua
levensvatbaarheid. Dit hangt ook weer af van het type lichaamsverbinding.
Sommige Siamese tweelingen kunnen ook door middel van operaties van elkaar gescheiden worden.
Deze operaties zijn niet altijd succesvol.
Bij een Siamese tweeling zijn er lichaamsdelen onderling met elkaar verbonden.
Er zijn twee soorten tweelingen: eeneiige tweelingen en twee-eiige tweelingen. Een Siamese
tweeling komt voort uit een eeneiige tweeling. Bij de eeneiige tweeling komt er in een vroeg stadium
een splitsing voor. Bij de Siamese tweeling komt deze splitsing pas na 2 weken. Doordat deze pas zo
laat komt zijn de vruchtjes vaak al veel ontwikkeld waardoor de scheiding van de 2 vruchtjes niet
meer volledig kan plaatsvinden. Hierdoor blijven de 2 vruchtjes met elkaar verbonden.
Siamese tweelingen kunnen op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Op basis van de
lichaamsdelen die met elkaar verbonden zijn, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende
typen Siamese tweelingen.
Ook verschillen Siamese tweelingen onderling van levensvatbaarheid. Deze levensvatbaarheid hangt
ook weer af van het type lichaamsverbinding.
Siamese tweelingen kunnen onderling ook gescheiden worden van elkaar door middel van operaties.
Deze operaties verlopen niet altijd succesvol. Dit hangt namelijk ook weer af van het type
lichaamsverbinding.
Hebben normale baby’s een grotere overlevingskans dan Siamese baby’s?
Hoe verloopt een dergelijke operatie van het scheiden van een Siamese tweeling?
Hebben de lichamelijke verbindingen gevolgen voor de motorische ontwikkeling van de Siamese
tweeling?
Download