Hart voor onze patiënten

advertisement
MC Groep
MC Dronten
MC Emmeloord
MC Zuiderzee
www.mcgroep.com
Woensdag 29 maart 2017
‘Hart voor onze patiënten’
Pieter de Boer (65) had begin
maart de schrik van zijn leven.
Hij ging naar de huisarts vanwege
een aanhoudende griep, waarna
hij direct per ambulance naar
MC Zuiderzee werd gebracht.
De Lelystedeling bleek een
hartinfarct te hebben.
‘Ik was geschrokken. Inmiddels is
duidelijk dat een van mijn bloedvaten verstopt zit. Ik ben gecatheteriseerd, krijg binnenkort een
MRI scan en daarna bepalen de
cardiologen of ik gedotterd zal worden of een open hartoperatie moet
ondergaan.
Gelezen op Facebook
‘Fantastische begeleiding en
steun ontvangen van zowel
chirurg als verplegend personeel. Je komt niet graag bij een
ziekenhuis, maar als het moet …
dan voor mij MC Zuiderzee!.’
Wat ik erg fijn vind is dat de artsen
en verpleegkundigen van
MC Zuiderzee de tijd nemen om
alles uit te leggen’, zegt hij.
Verpleegkundige Martine Kel vertelt
dat zij en haar collega’s naast het
bieden van deskundige zorg veel
aandacht hebben voor het sociale
aspect. Door veel met patiënten in
gesprek te gaan, kunnen we beter
inschatten hoe we iemand kunnen
helpen om hun leven weer zo normaal mogelijk op te bouwen.’
De afdeling cardiologie van
MC Zuiderzee beschikt over 17
bedden. ‘In een klein en betrokken
team verplegen we mensen met
ritmestoornissen of hartfalen, mensen die een infarct hebben gehad,
revalideren na een bypass operatie,
zijn gedotterd of ter observatie zijn
opgenomen’, legt ze uit.
In MC Zuiderzee werken zes cardiologen, die zowel op de poli als op
de afdeling aanwezig zijn.
‘Daarnaast bieden we hartrevalidatie. Na opname in het ziekenhuis
kunnen patiënten gedurende zes
Fotostudio Wierd
weken revalideren onder begeleiding van fysiotherapeuten, diëtisten
en maatschappelijk werkers.
Mensen leren weer vertrouwen in
hun lichaam te krijgen.’ ‘Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten
waarin cardiologen achtergrondinformatie geven over verschillende
cardiologische aandoeningen. Een
diëtist sluit aan voor het geven van
voedingstips en er wordt ingegaan
op praktische aspecten zoals starten
met werken, regels rondom verzekeringen en hoe patiënten omgaan
met reacties van de omgeving. We
houden van ons werk en hebben
hart voor onze patiënten.
Dit hopen we uit te stralen!’
Hoe bevalt het in MC Zuiderzee
De geboorte van een kind is een
unieke gebeurtenis. Een goede voorbereiding op de bevalling draagt
hier positief aan bij.
Toprotsonze
medewerkers
Elke maand wordt in het ziekenhuis
een voorlichting voor zwangere
vrouwen en hun partners verzorgd;
één keer per maand op een maandag- of een donderdag. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
www.mczuiderzee.com onder het
kopje ‘Agenda’.
Maureen is al 28 jaar werkzaam bij MC Groep. Als assistent kaakchirurg
werkt ze onder andere met veel plezier in MC Dronten.
‘Mijn doel is om een bezoekje aan de kaakchirurg iets minder griezelig
te maken. Dit doe ik door te luisteren en goed uit te leggen wat er gaat
gebeuren. MC Dronten is een kleinschalige polikliniek, waar we de tijd
nemen voor onze patiënten.’
Voorlichting
Het voorlichtingsteam bestaat uit
vier gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zullen u informeren over de
gang van zaken rondom de bevalling
in MC Zuiderzee. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.
Fotostudio Wierd
Het voorlichtingsteam met Cecile van Brakel, Linda van Eerten, Laura Vinke en Anny Rugenbrink.
Na de voorlichting krijgt u een
rondleiding op de verloskamers en
de kraamafdeling.
Partnerovernachting
Partners van vrouwen die in ons
ziekenhuis bevallen bieden wij de
mogelijkheid om na de bevalling in
het ziekenhuis te overnachten op de
kamer van moeder en kind.
Hiervoor staan op meerdere kamers
speciale multifunctionele stoelen
tot uw beschikking.
MC Groep
Welkom!
Bezoektijden
Bezoek is welkom van 15.00 en
16.00 uur en van 19.00 en 20.00 uur.
Kijk voor afdelingen met afwijkende
bezoektijden op www.mcgroep.com
Deze baby’s werden
onder andere in
MC Zuiderzee geboren.
Fekke
Klaas
Liam
Luuk
Marliena
Merijn
MC Dronten
Het Zwarte Water 77 8253 PD Dronten
T. 0320 271 010
MC Emmeloord
Urkerweg 1
Postbus 5000 8300 GA Emmeloord
T. 0527 637 150
Merlijne
Mila
Miliano
Rana
Rayen-Lee
Sara
Siyaara
We moeten Zeker weten! wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntenpas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Dit geldt ook voor kinderen. De medewerker van het ziekenhuis controleert uw pas voor uw eigen patiëntveiligheid.
MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
Postbus 5000 8200 GA Lelystad
T. 0320 271 888
Volg MC Groep op Facebook, Twitter en Instagram
Download