Risicofactoren

advertisement
Risicofactoren
Er zijn bepaalde omstandigheden die de kans op het krijgen van kanker vergroten. Bij
kanker in de mond of keelholte of het strottenhoofd is er een aantal risicofactoren
bekend waardoor sommige mensen een grotere kans op kanker hebben dan anderen.
De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van deze tumoren is overmatige
consumptie van tabak (ook pijp- en pruimtabak) of alcohol (meer dan 1-2 eenheden
alcohol per dag). Bovendien lopen mensen die tabak èn alcohol gebruiken, extra risico.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bij het ontstaan van strottenhoofdkanker het
inhaleren van bepaalde prikkelende stoffen zoals asbest, sommige dampen van metalen
of chemicaliën kan bijdragen. Ook kan blootstelling aan radioactieve straling een rol
spelen bij het ontstaan van deze vorm van kanker.
Er zijn toenemende aanwijzingen dat ook bepaalde virussen (humaan papilloma virus)
niet alleen een rol spelen in het ontstaan van baarmoederhalskanker, maar ook bij een
deel van de tumoren in de mond- of keelholte.
Er zijn aanwijzingen dat bij het ontstaan van kanker in de mond of keelholte erfelijke
factoren een rol kunnen spelen. Het gaat vermoedelijk om een erfelijk bepaalde
gesteldheid waardoor men gevoeliger is voor bepaalde kankerbevorderende stoffen van
buitenaf, zoals tabak en alcohol.
Bij het ontstaan van tumoren aan de lip kan ook zonlicht een rol spelen.
Evenals andere vormen van kanker zijn tumoren in de mond of keelholte of het
strottenhoofd niet besmettelijk.
terug
Download