presentatie Marie Louise Essink-Bot

advertisement
Vakmanschap & de arts M&G
van de toekomst
Prof. Dr. Marie-Louise Essink-Bot
Afd Sociale Geneeskunde AMC-UvA
21 april 2016
Vakmanschap = .......
•https://www.youtube.com/watch?v=2Zcs3s9-bLM
Wie ben ik om daar iets van te vinden?
•
•
•
•
•
Arts M&G (1994)
Hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC-UvA (2013)
Praktijkopleider M&G (2010)
Lid Concilium KAMG, namens NVAG (2014)
Strategisch adviseur NSPOH (2016)
Rode draad: verbinding opleiding – praktijk - academie
Drie uitdagingen
• Sociaal-economische gezondheidsachterstanden
• Vluchtelingen
• Ouderen
Vluchtelingen
Never waste a good crisis .....
Vergrijzing, multimorbiditeit, ouderenzorg
‘
Doel publieke gezondheidszorg
‘Bevorderen van volksgezondheid en gelijke kansen
op gezondheid door populatiegerichte interventies
gericht op gezondheidsbescherming,
gezondheidsbevordering of ziektepreventie’
De arts M&G moet uit z’n hok
1. SEGV: buiten de grenzen van de geneeskunde
2. Vluchtelingen: het buitenland komt naar ons toe
3. Ouderen: buiten de traditionele
deskundigheidsgebieden
Complexe vraagstukken
Meesterschap is noodzakelijk maar niet voldoende
Leiderschap
‘
Sociale geneeskunde & de curatieve sector
B
A
Public health and
preventive medicine
Medical
care
Public health and
preventive
medicine
Medical care
Bron: Levy BS, Wegman DH. Public Health and preventive medicine. Academic Medicine 2012; 87:837-9
Huisarts met volksgezondheidsblik
B1
B
Public health and
preventive medicine
Public health and
preventive medicine
Medical care
Medical care
: Huisartsgeneeskunde
Vrij naar Levy & Wegman
Cardiologie met volksgezondheidsblik
B2
B
Public health and
preventive medicine
Public health and
preventive medicine
Medical care

Medical care
 : Cardiologie
Vrij naar Levy & Wegman
.’
.’
Het doel van de artsenopleiding
‘The goal of medical education is not simply
to produce physicians.
It is to improve
the health of patients and their communities.’
Bron: Lucey CR. Medical education: part of the problem and part of the solution. JAMA Intern Med.
2013 Sep 23;173(17):1639-43
Goed bezig!
‘
Academische sociale geneeskunde
B
A
Public health and
preventive medicine
Medical
care
Vrij naar Levy & Wegman
X
Public health and
preventive
medicine
Medical care
Academische sociale geneeskunde
B
A
Public health and
preventive medicine
Public health and
preventive
medicine
Medical
care
X
Vrij naar Levy & Wegman
Medical care
Academische sociale geneeskunde
B
A
Public health and
preventive medicine
X
Medical
care
Vrij naar Levy & Wegman
Public health and
preventive
medicine
Medical care
Vakmanschap arts M&G
- Meesterschap én Leiderschap
- Buiten de hokjes
Dank aan
• Ines Rupp, arts M&G
[email protected]
Download