Toetsmatrijs theorie toets

advertisement
Toetsmatrijs theorie toets
Opleiding:
Niveau 3 biologisch en chemisch laborant
Certificaat eenheid:
Bkbv 3
Studie-eenheid:
Waterzuivering
Vastgesteld
9 december 2003
sct
waterzuivering
304.06
De kk de principes van verschillende chemische reacties
beschrijven B
18
304.20
De kk elementaire chemische experimenten uitvoeren Rpm/c
12
304.42
De kk de elementaire kenmerken van ecosystemen noemen F
304.63
De kk met gebruikmaking van de wetenschappelijke notaties van
getallen berekeningen uitvoeren Rc
304.69
De kk de relevante functies op de rekenmachine gebruiken Rc
304.74
De kk (meet) resultaten grafisch weergeven rc
304.78
De kk eenvoudige statistische begrippen beschrijven B
304.79
De kk statistische diagrammen tekenen Rc
bit
nat
wis
30
3
2
2
12
4
304.50
De kk op correcte wijze natuurkundige grootheden, eenheden en
afgeleide eenheden hanteren Rc
De kk met betrekking tot druk, vloeistoffen, gassen, dampen,
fase-overgangen en vochtigheid eenvoudige berekeningen
uitvoeren Rc
304.51
De kk met betrekking tot arbeid, vermogen, energie, warmte en
uitzetting eenvoudige berekeningen uitvoeren Rc
304.55
De kk met betrekking tot stroom, spanning en electrisch
vermogen eenvoudige berekeningen uitvoeren Rc
1,5
304.56
De kk het pricipe van enkele veel voorkomende electrische
schakelingen beschrijven B
5,5
304.46
totaal punten in de toets
1
8
1
30
30
20
20
Download