NTM-Fibrocontrol 2.0

advertisement
NTM-Fibrocontrol 2.0
de oplossing voor fybromyalgie
SPECIFIEKE
PRODUCTVOORDELEN
• Bevat ingredienten die spiermetabolisme stimuleren,
FIBROMYALGIE (FM)
Uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Fibromyalgie (FM) is een chronische aandoening die voornamelijk voorkomt bij vrouwen. De
belangrijkste karakteristiek van
FM is de verspreide pijn van het
bewegingsapparaat met daarbij
pijnpunten, de zogenaamde
tenderpoints. De tenderpoints zijn
te vinden op precieze locaties,
vooral in de nek, langs de wervelkolom, bij de schouders en
heupen. Daarnaast spelen vooral
vermoeidheid, slaapstoornissen
en ochtendstijfheid vaak een rol.
De ethiologie van FM is onbekend. Een van de belangrijkste
APPELZUUR
(MALAAT)
Malaat is een essentiële component van de citroenzuurcyclus.
GLUTAMINE
Glutamine komt in grote hoeveelheden in het lichaam voor. In
situaties dat er een tekort
ontstaat aan metabolieten van de
citroenzuurcyclus, bijvoorbeeld
bij stress, trauma of sterke
inspanning, kan de plasma glutaminepool dienen als precursor
B-VITAMINES
Vitamine B1 vormt een onderdeel
van het coenzym thiamine pyrofosfaat (TPP), wat nodig is voor
het carbohydraat metabolisme.
TPP is een coenzym voor pyruvaat dehydrogenase en oxoglutaraat dehydrogenase die
respectievelijk de omzetting van
pyruvaat in acetyl CoA en de
vorming van succinyl CoA katalyseren. Een verhoging van het
symptomen fybromyalgie en
vrij radikaal schade verminderen.
• Bevat uniek proprietair mengsel, bestaande uit silicium,
hypothesen is dat er een verandering is opgetreden in het spiermetabolisme. Er zou een
verhoogde mate van glycolyse
(figuur 1) en gluco-neogenese
(figuur 2) plaatsvinden. Dit gaat
samen met spierafbraak en resulteert in pijn en vermoeidheid.
Deze metabole veranderingen
zouden mogelijk veroorzaakt
worden door een tekort aan
substraten die nodig
zijn voor een optimale energie
productie via de citroenzuurcyclus in de mitochondriën.
NTM-Fibrocontrol 2.0 heeft een
samenstelling die er enerzijds op
gericht is de energieproductie via
L-glutamine, taurine en MSM
• Bevat ontzurende mineralen
en creatine.
de citroenzuurcyclus te ondersteunen met malaat, glutamine
en B-vitamines en anderzijds de
gevolgen van het niet optimaal
functioneren van de citroenzuurcyclus te ondervangen, met
name door middel van specifieke
antioxidanten.
De toevoer van een geringe
hoeveelheid exogeen malaat is
nodig om de ATP productie te
optimaliseren. Van de combinatie
van magnesium en appelzuur is
aangetoond dat deze de pijn
verminderde bij fibromyalgie patienten.
voor alpha-ketoglutaraat, dat
voorkomt in de citroenzuurcyclus.
Bovendien worden in katabole
situaties spiereiwitten en aminozuren omgezet in glutamine.
Het gevolg is dat het plasma
glutamine zodanig afneemt dat er
een tekort ontstaat voor de cellen
van het immuunsysteem.
Suppletie van glutamine blijkt in
dergelijke situaties bij sporters
het ontstaan van infecties te
kunnen voorkomen en het proteïne katabolisme in spieren te
remmen.
Het is verder bekend dat glutamine de opslag van glycogeen in
skeletspieren bevordert.
beschikbare thiamine wordt
verondersteld het metabolisme te
versnellen.
Vitamine B2 is noodzakelijk voor
de coenzymen flavine adenine
dinucleotide (FAD) en flavinemononucleotide (FMN), coenzymen
die belangrijk zijn in het metabolismevan glucose, vetzuren,
glycerol en aminozuren voor energieproductie. Vitamine B6 speelt
een belangrijke rol in de enzyma-
van glycogeen in de spieren.
Tijdens inspanning wordt glycogeen afgebroken en
worden in de gluconeogenese
onder andere aminozuren afgebroken ten behoeve van de energieproductie
ONTZURENDE
MINERALEN
enzym creatine kinase en is dus
noodzakelijk voor het regenereren
van ATP. Bovendien is magnesium
cofactor voor veel enzymen van
de glycolyse en werkt het relaxerend bij spierspasmen.
Spiervermoeidheid ontstaat doordat vrij fosfaat calciumionen bindt
tot onoplosbaar calciumfosfaat.
Minder calcium betekent minder
contractiekracht. De bij fibromyalgie geconstateerde hypertonus en
vermoeidheid van de spieren zou
verklaard kunnen worden door de
bevinding dat de intracellulaire
calcium en magnesium concentraties, evenals die van de fosfodiesters en fosfaat, bij deze
aandoening afwijkend zijn.
Van creatine is bekend dat het
een belangrijke rol vervult in de
energiehuishouding van spieren
en zenuwen. Dit is een belangrijk
ingredient, omdat bij fibromyalgie
sprake is van een verstoord
spiermetabolisme.
dat het een belangrijke rol speelt in
de verdediging van de cellen tegen
de schade door vrije radicalen
door lipidenperoxidatie die
optreedt na inspanning. Verder kan
taurine, net als magnesium, het
effect van melatonine nabootsen
met betrekking tot het bioritme.
stimuleert de bloedstroom en is
essentieel bij de vorming van
bindweefsel. Te lage concentraties van MSM in het lichaam zijn
in verband gebracht met klachten
als vermoeidheid, depressie en
gevoeligheid voor stress. MSM
blijkt verstijving van spieren en
pezen en van spierpijn en spiervermoeidheid te kunnen verminderen.
Calcium, magnesium en fosfaationen spelen een belangrijke rol in
de fysiologie van de
spiercontractie. Het vrijkomen van
calciumionen uit het endoplasmatisch reticulum is een
voorwaarde voor spiercontractie.
Magnesium is cofactor voor het
CREATINE
Aan NTM-Fibrocontrol 2.0 is
creatine toegevoegd ter bevordering van spierkracht en massa.
TAURINE
Het aminozuur taurine komt in
hoge concentraties voor in de
skeletspieren. Men veronderstelt
MSM
MSM (methylsulfonylmethaan) is
een natuurlijke organisch gebonden vorm van zwavel.
MSM werkt analgetisch en antiinflammatoir, remt spierspasmen,
NTM-FIBROCONTROL 2.0
Samenstelling per 3 tabletten NTM-Fibrocontrol 2.0:
30 mg Vitamine B1 (thiaminemononitraat)
30 mg Vitamine B2 (riboflavine)
30 mg Vitamine B3 (nicotinamide)
60 mg Vitamine B6 (pyridoxine-HCl)
600 µg Foliumzuur
100 mg MSM (methylsulfonylmethaan)
300 mg Calcium (di-calciumfosfaat)
204 mg Fosfor (di-calciumfosfaat, kaliumdiwaterstoffosfaat)
22,5 mg Kalium (kaliumdiwaterstoffosfaat)
25 mg Magnesium (citraat)
225 mg Natrium (natriumwaterstofcarbonaat)
300 mg Appelzuur
225 mg Taurine
750 mg Creatine (monohydraat)
BIJPASSENDE
MIDDELEN
•
•
•
•
•
NTM-nF-Kappa
NTM-MegaFresh
NTM-D3-500
NTM-Adrenocare 2.0
NTM-Motiocare
Standaarddosering:
3 maal daags 1 tablet
Verpakking:
90 tabletten
Artikelnummer:
SP 3130
Bijzonderheden: Geschikt voor
vegetariërs, vrij van allergenen.
De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang
van de volksgezondheid is deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de
volledigheid van, of eventuele fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
Nutramin BV • Hogeweg 228 • 3815 LZ Amersfoort • Telefoon 033 - 422 00 44 • www.nutramin.nl
Uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
tische processen betrokken in het
metabolisme van proteïnen en
aminozuren. Tevens speelt vitamine B6 een rol bij de afbraak
Download