Kleuters Veilig Oversteken

advertisement
Kleuters Veilig
Oversteken
SIG, Destelbergen, 2005.
Doel
Kleutervolgsysteem
Beschrijving
Genormeerd kleutervolgsysteem dat verschillende domeinen
behelst:
www.sig-net.be
- motoriek (bijv. gooit een bal naar iemand anders)
- visueel-ruimtelijke vaardigheden en visuele perceptie (bijv.
bouwt een toren van 6 blokken)
- auditieve perceptie (bijv. vindt 3 à 4 rijmwoorden bij hetzelfde
basiswoord)
- spraak en taal (bijv. praat verstaanbaar voor iedereen)
- deelhandelingen van het denken (bijv. sorteert meer dan
twee voorwerpen naar vorm of kleur)
- zelfredzaamheid (bijv. doet eigen jas aan en uit)
- socialisatie (bijv. speelt fantasiespel)
Voor elke leeftijd staan per domein een aantal vaardigheden
opgesomd die het kind zou moeten kunnen. De respondent duidt
telkens aan of de vaardigheid goed beheerst, twijfelachtig
beheerst, geobserveerd maar niet beheerst, of niet geobserveerd
is. Als een kind de vaardigheden van een leeftijdscategorie niet
beheerst, observeer je de vaardigheden van de voorafgaande
leeftijdscategorie voor dat ontwikkelingsgebied.
Doelgroep
Kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 6 jaar
Afname
Dit instrument is bedoeld voor gebruik door de school. Er wordt
een halfjaarlijkse of jaarlijkse afname aangeraden.
Normen
Heeft Vlaamse normen voor elk ontwikkelingsgebied en voor de
totaalscore, telkens uitgedrukt in percentielzones. De uitslag geeft
aan, ofwel (1) er is geen probleem, (2) de ontwikkeling is zwak
voor dit gebied, (3) voor dit gebied is er een nauwkeurige
opvolging aangewezen.
Cut off: zone E = percentiel 0-10 = zone rood!
Andere
psychometrische
kenmerken
Betrouwbaarheid:
Interne consistentie Cronbach’s alpha (totale score): goed, behalve
voor de 3-jarigen en de 6-jarigen (voor deze leeftijdsgroepen is er
een probleem met de interne consistentie)
Test-hertestbetrouwbaarheid: goed (scores overwegend tussen
.70 en .80)
Validiteit:
Significant verband tussen oordeel leerkracht en totale score voor
alle leeftijdsgroepen
Beoordeling/ervaring
Gericht op handelen
PRODIA-beoordeling: 1ste keuze
Diagnostische fiche Kleuters Veilig Oversteken – januari 2014
1
Andere informatie
Diagnostische fiche Kleuters Veilig Oversteken – januari 2014
2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards