Mansholt - SelectPotato

advertisement
Kweker : Mansholt Ulrum
Kruising : Fianna x Agria
KWR
: NL, EU
RL : NL
MARKIES
Advies consumptieteelt
Rijptijd
Late aardappel voor de verwerking tot frites.
AM
Resistent tegen biotype A (Ro1,4).
Knollen
Lang ovaal, geelvlezig, vlakogig, goed OWG, vrij hoge opbrengst van vrij
grote knollen, gemiddeld tal.
Grondsoort
Minder geschikt voor de zwaardere kleigronden vanwege de late afrijping.
Schurft
Licht vatbaar, vatbaar voor poederschurft
Bemesting
De adviesgift minus 75 kg/ha kan aangehouden worden ( anders onnodig
verlating van de teelt ). Organische mest wordt afgeraden vanwege een
ongunstige drogestof verdeling in de knollen ( drijvers ). Kali advies + 50
kilogram.
Poten
De gewenste maat met maximaal 50-op wordt bereikt met een
plantenaantal van ca. 36.000 tot 38.000 planten/ha met de potermaat 35/55.
Zeer goed voorkiemen kan de teelt 2 weken vervroegen wat bij dit ras
zeker tot een meeropbrengst leidt.
Onkruidbestr.
Iets gevoelig voor Sencor. Voorzichtig zijn met Basagran.
Loof
Een goed ontwikkelt vrij zwaar gewas.
Phytophthora
Weinig gevoelig in het loof, licht in de knol.
Wratziekte
Mag niet geteeld worden in de wratziekte 1, 2 en 6 gebieden.
Virus
Licht gevoelig voor kringerigheid.
Rooien
Zeer weinig gevoelig voor stootblauw en iets gevoelig voor
rooibeschadiging. Vanwege de lange bewaring en de late rooi is zorgvuldig
oogsten van groot belang.
Bewaring
Markies is bestemd voor frites verwerking. Kan goed bewaard worden met
een goede handhaving van de bakkleur. Bewaartemperatuur ± 6½ o C
Afzet
Aflevering oktober t/m juni aan de fritesindustrie.
Aantekeningen
Vanwege de gevoeligheid voor Alternaria solani is het gebruik van
Amistar of Signum aan te bevelen. Let ook op de algehele vitaliteit van het
gewas.
Download