Programma 3 jaar

advertisement
Programma Ba Archeologie: modeltraject in 3 fasen
Fase 1 (begin 2009-2010) – 60 pt
ARCHEOLOGISCHE THEMA’S
Inleiding in de archeologie van de Pre- en Protohistorie (6)
Inleiding in de historische archeologie (6)
Inleiding in de archeologie en kunst van Egypte en Mesopotamië (4)
INTERDISCIPLINAIRE OMKADERING
Natuurwetenschappelijke methoden in de archeologie (4)
Inleiding tot de wijsbegeerte (4)
Inleiding tot de sociale en culturele antropologie (4)
Inleiding in de ecologie en evolutie (3)
Inleiding tot de historische wetenschap (4)
Inleiding tot de materiële beeldcultuur (4)
Sociologie (4)
THEORIE, METHODE EN TECHNIEKEN
Theorie, methode en praktijk van de archeologie: kadertheorie en primaire dataverwerving (10)
Fieldschool (4) (= eerste veldwerktraining olv docent)
Heuristiek van de archeologie (3)
Fase 2 – 60 pt
ARCHEOLOGISCHE THEMA’S
Archeologisch traject (+ minor) uitdiepen (20)
INTERDISCIPLINAIRE OMKADERING
Inleiding in de osteo-archeologie
Basisbegrippen van de geomorfologie en pedologie (7)
Carto- en topografie (4)
Statistiek voor humane wetenschappen (4)
Wetenschapsfilosofie (4)
THEORIE, METHODE EN TECHNIEKEN
Theorie, methode en praktijk van de archeologie: descriptieve en analytische technieken (10)
Archeologisch schrijven (3)
Informatiekunde (4)
Fase 3 – 60 pt
ARCHEOLOGISCHE THEMA’S
Archeologisch traject (+ minor) uitdiepen (24)
INTERDISCIPLINAIRE OMKADERING
GIS (4)
Museumkunde en tentoonstellingswezen (4)
Religie, zingeving en levensbeschouwing (3)
THEORIE, METHODE EN TECHNIEKEN
Theorie, methode en praktijk van de archeologie: Generalisatie en Interpretatie (10)
Stage en excursie (9) (De stage mag tijdens de volledige bacheloropleiding afgewerkt worden)
Bachelorpaper (6)
Download