Vak: Geschiedenis Letter

advertisement
Vak: Geschiedenis
Letter: …
Naam: ……………………………………………………………………………….
Klas: 6 ST
Nummer: …...
Leerkracht: Mevrouw Gudrun Malfait
Zelfkennis:
Zelfsturing:
A
B
C
D
Orde
Planning
N
Datum: ma 20 januari 2013
(omcirkel het resultaat dat je jezelf geeft)
Uitleg
Concentratie
Nauwkeurigheid
Studieomgeving
Zelfstandige opdracht rond de Cuba - crisis.
http://nos.nl/video/233650-de-cubacrisis-in-4-minuten.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZqoVCYa5qHk
Bron 1
Leerstof
Tijd
Bron 2
Brief van de voorzitter Chroesjtsjov aan president Kennedy (aangepast)
Moskou, 27 oktober 1962.
Geachte president,
Ik begrijp uw bezorgdheid voor de veiligheid van de Verenigde Staten ...
U wilt de veiligheid van uw land verzekeren, en dit is begrijpelijk. Maar Cuba wil het
zelfde; alle landen willen hun veiligheid handhaven. Maarhoe moeten wij, de Sovjet-Unie, het feit
zien dat u de Sovjet-Unie hebt omringd met militaire bases ,onze bondgenoten met militaire bases
hebt omringd; u hebt militaire bases letterlijk om ons land geplaatst, en uw raketten daar
gestationeerd? Dit is geen geheim. . . . Uw raketten bevinden zich in GrootBrittannië, in Italië, en zijn gericht tegen ons. Uw raketten bevinden zich in Turkije. U maakt u zorgen
over Cuba. U zegt dat dit u zorgen baart, omdat het slechts 140 kilometer van de kust van de
Verenigde Staten van Amerika ligt. Maar u heeft destructieve raketwapens in Turkije
geplaatst, die u offensieve noemt, letterlijk naast ons.
Ik doe daarom dan ook dit voorstel: Wij zijn bereid de raketten, die u offensieve wapens noemt, uit
Cuba te verwijderen. Uw vertegenwoordigers zullen een verklaring afleggen dat de V.S. op haar
beurt de raketten uit Turkije zal verwijderen.
Wij beloven, bij het doen van deze belofte, dat wij Turkije niet binnen zullen vallen. . . De
Amerikaanse regering zal beloven Cuba niet binnen te vallen. . .
De aankondiging van onze overeenkomst zal de grootste vreugde zijn voor alle volkeren. Dit
zijn mijn voorstellen, meneer de president.
Hoogachtend,
N. Chroesjtsjov
Bron: Brief van de Soviet voorzitter Kruschev aan President Kennedy. U.S., Department of State,
FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1961- 1963, Volume XI, Cuban Missile Crisis and
Aftermath.
Bron 3
Brief van president Kennedy aan voorzitter Chroesjtsjov (Gewijzigd)
Washington, 27 oktober 1962
Geachte meneer de voorzitter:
Ik heb uw brief van 26 oktober aandachtig gelezen en ben ingenomen met uw verklaring dat u de
wens heeft te zoeken naar een spoedige oplossing voor het probleem. Als ik uw brief goed gelezen
heb, zijn dit de belangrijkste elementen van uw voorstellen:
1) U bent bereid deze wapens uit Cuba te verwijderen onder toezicht en supervisie van de
Verenigde Naties en verdere levering van zulke wapens aan Cuba stop te zetten.
2) Wij, van onze kant, zijn bereid... a) onverwijld de blokkade op te heffen die nu van kracht is
en (b) de garantie te geven dat wij geen invasie in Cuba zullen doen, ik ben ervan overtuigd
dat andere landen van het westelijk halfrond bereid zijn om hetzelfde te doen
Er is geen reden waarom we niet in staat zouden zijn om deze regelingen te treffen en binnen een
paar dagen aan de wereld kenbaar te maken. Het effect van een dergelijke afspraak om de spanning
in de wereld zou ons in staat stellen te werken aan een meer algemene regeling met betrekking
tot "andere bewapening", zoals voorgesteld in uw brief.
Maar de eerste stap, dit wil ik benadrukken, is de beëindiging van het werk aan raket installaties op
Cuba. . . . De voortzetting van deze bedreiging door het koppelen van deze problemen aan
de bredere vragen met betrekking tot de veiligheid in Europa en in de wereld, zou zeker een
ernstig gevaar betekenen voor de wereldvrede. Om deze reden hoop ik dat we het snel eens worden
over de stappen zoals beschreven in deze brief en in uw brief van 26 oktober.
John F. Kennedy
Bron: Brief van President Kennedy aan voorzitter Kruschev. New York Times, Oct 27, 1962, pg. 30.
Bron 4
Ambtsbericht van de Russische ambassadeur aan het Sovjet-ministerie van Buitenlandse Zaken
(Gewijzigd)
Telegram van Dobrynin (Rusland's ambassadeur bij de Verenigde Staten) naar het Sovjet-ministerie
van Buitenlandse Zaken, 27 oktober 1962.
Vanavond laat nodigde Robert Kennedy (President Kennedy's minister van justitie) me uit om hem te
bezoeken. We praatten alleen.
Kennedy verklaarde dat, "De Amerikaanse regering vastbesloten is zich te ontdoen van die bases [in
Cuba], in het uiterste geval door bombardementen, omdat ze, ik herhaal het , een grote bedreiging
voor de veiligheid van de Verenigde Staten vormen. Ik ben er zeker van dat de Sovjets zullen
reageren en dat er een echte oorlog zal beginnen, waarin miljoenen Amerikanen en Russen zullen
sterven. We willen dat op elke mogelijke manier voorkomen. Ik ben er van overtuigd dat de regering
van de Sovjet-Unie dezelfde wens heeft. "
"Het allerbelangrijkste voor ons is om zo spoedig mogelijk met de Sovjet-regering een overeenkomst
te bereiken om verdere werkzaamheden aan de bouw van de raket bases in Cuba stop te zetten en
onder internationale controle maatregelen te nemen teneinde deze wapens niet te gebruiken."
"En hoe zit het met Turkije?" vroeg ik R. Kennedy
"Als dat het enige obstakel om dit tot stand te brengen, dan ziet de president geen moeilijkheden om
deze kwestie op te lossen." antwoordde R. Kennedy.
"De grootste moeilijkheid voor de president is de publieke discussie over de kwestie-Turkije. De inzet
van raketbases in Turkije is officieel gedaan door een bijzonder besluit van de NAVO-Raad. Een
eenzijdig besluit van de president van de VS om raketbases terug te trekken uit Turkije- zou de
gehele structuur van de NAVO en de positie van de VS als de leider van de NAVO beschadigen.
Echter, President Kennedy is bereid om tot een overeenstemming over die kwestie t e komen met
Chroesjtsjov. Ik denk dat we 4 tot 5 maanden nodig hebben om bases uit Turkije terug te trekken.
Maar de president kan in het openbaar niets over deze Turkse kwestie zeggen. "
R. Kennedy waarschuwde vervolgens dat zijn opmerkingen over Turkije zeer vertrouwelijk zijn;
behalve hij en zijn broer, zijn slechts 2 tot 3 mensen in Washington hiervan op de hoogte.
"Ook vroeg de president voorzitter Chroesjtsjov om hem de volgende dag een antwoord te geven",
zei Kennedy tot slot.
Bron: Telegram van de Russische ambassadeur Dobrynin aan het ministerie van Buitenlandse Zaken,
27 oktober 1962. Russische ministerie van Buitenlandse Zaken archieven, vrijgegeven in de vroege
jaren 1990.
Opdracht
In 1959 werd Cuba een communistisch land, geleid door Fidel Castro. In 1960 werd John F. Kennedy
gekozen tot president van de V.S.. Hij kreeg al snel te maken met twee gebeurtenissen die betrekking
hadden op Cuba, nl. het Varkensbaai incident en de zogenaamde Cuba crisis, toen duidelijk werd dat
de Russen bezig waren raketinstallaties te plaatsen op Cuba (zie bron 1).
Bekijk eerste deze video (Kennedy) en deze video ( de zoon van Chroesjtsjov)
Gebruik de bronnen 1 t/m 4
Hoofdvraag
Waarom trokken de Russen hun raketten terug van Cuba?
Deelvragen
Bron 2
1. Welke 'deal' stelt Chroesjtsjov voor aan Kennedy?
2. Wat is de toon van de brief. Onderbouw je antwoord met een citaat uit de brief.
3. Staat Chroesjtsjov het sterkst? Waarom wel of waarom niet?
Bron 3
1. In deze brief herformuleert Kennedy de voorstellen van Chroesjtsjov. Noemt Kennedy alle
voorstellen van Chroesjtsjov? Als dat niet het geval is, waarom liet hij dan dingen weg?
2. Wat is de toon van de brief. Onderbouw je antwoord met een citaat uit de brief.
3. Staat Kennedy het sterkst? Waarom wel of waarom niet?
Bron 4
1. Welke nieuwe informatie geeft Robert Kennedy?
2. Waarom heeft deze ontmoeting onder vier ogen plaats? (en wordt dit niet in een brief
meegedeeld) (Denk eraan dat bron2 gepubliceerd werd in de New York Times].
3. Beredeneer hoe Robert Kennedy zich gevoeld heeft gedurende deze ontmoeting.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards