Oorsuizen - Bernhoven

advertisement
Oorsuizen
Oorsuizen
Tinnitus
Algemeen
Met behulp van onderzoek is vastgesteld dat u klachten heeft van oorsuizen. Oorsuizen wordt in
medische termen tinnitus genoemd. In deze folder leest u wat oorsuizen is en wat de oorzaken
kunnen zijn van uw klachten.
Oorsuizen
Bij oorsuizen hoort men geluiden die niet van buiten afkomstig zijn. Vaak lijkt het geluid wat wordt
waargenomen bij oorsuizen op een bekend geluid uit de omgeving, bijvoorbeeld: het gefluit van een
fluitketel, het geruis van een zeeschelp die tegen het oor gehouden wordt, de drukte die in een
machinekamer heerst, het geblaas van de wind in een kier of het gesjirp van krekels. De geluiden
die worden waargenomen zijn meestal erg zacht, namelijk onder de 20 decibel (20 decibel is
ongeveer fluistersterkte). Het oorsuizen wordt meestal opgemerkt wanneer het erg stil is om u heen,
bijvoorbeeld `s avonds in bed. Op andere momenten wordt het oorsuizen overstemd door het
omgevingsgeluid.
Wie hebben last van oorsuizen
Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de volwassenen wel eens last heeft van oorsuizen. Meestal
weet de betrokkene zelf de oorzaak: een oorprop, lawaaioverlast, een val op het hoofd, een klap
tegen de oren. In de meeste gevallen verdwijnt dit ongemak binnen een aanvaardbare termijn.
Daarnaast kan oorsuizen worden veroorzaakt door chronische middenoorontsteking, bloedarmoede
of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Wanneer een specifieke oorzaak wordt gevonden,
dan kan de KNO-arts het oorsuizen behandelen. Vaak vindt de arts echter geen duidelijke oorzaak
en is de behandeling gericht op het verlichten van de klachten en op het beter leren omgaan met
oorsuizen.
Oorzaken van oorsuizen
Het binnenoor en het evenwichtsorgaan liggen vlak bij elkaar. De informatie van beide zintuigen
wordt door één zenuw naar de hersenen getransporteerd. Bepaalde vormen van oorsuizen gaan
daarom samen met duizeligheid. Het gezamelnlijk optreden van oorsuizen en duizeligheid komt
nogal eens voor. Het kan een uiting zijn van een ontsteking, de ziekte van Ménière, hardhorendheid
of oor veroorzaakt door doorbloedingsstoornissen. Oorsuizen dat wordt veroorzaakt door een
oorsmeerprop, beschadiging van het trommelvlies of geluidsbeschadiging komt zonder duizeligheid
voor.
De ziekte van Ménière
De ziekte van Ménière kenmerkt zich door:
1. aanvallen van duizeligheid en evenwichtsstoornissen
2. wisselend gehoorverlies met oorsuizen
3. recruitment (dit betekent dat harde geluiden beter gehoord of zelfs als onaangenaam ervaren
worden)
De aanvallen duren meestal enkele uren.
Bij de duizeligheid lijkt het alsof de omgeving om u heen draait. Dit wordt ook wel draaiduizeligheid
genoemd. Er is gehoorverlies in de lage of de hoge frquenties of beide. Deze stoornissen
verergeren geleidelijk naarmate de ziekte vordert. Meestal begint het aan één kant. Het oorsuizen is
vaak continue en dreunend. Vóór een aanval kan het luider worden. De ziekte van Ménière wordt
ook wel 'migraine van het binnenoor' genoemd.
Hardhorendheid
Bij het ouder worden, gaan zintuigcellen en zintuigvezels verloren. Hardhorendheid komt vaak voor
bij oudere mensen. Mensen met hardhorenheid lijden ook vaak aan oorsuizen. Dit komt
vermoedelijk door het verlies van zintuigcellen in het binnenoor.
Voorkomen-, en behandeling
Afdoende behandeling van oorsuizen met duizeligheid is veelal niet mogelijk. De oorzaak is vaak
niet te achterhalen of niet te verhelpen. Er bestaan slechts enkele medicijnen die mogelijk een
verlichting van uw klachten kunnen geven. Deze medicijnen zouden kunnen werken doordat ze de
doorbloeding van het binnenoor verbeteren.
Het oorsuizen dat het gevolg is van blootstelling aan lawaai kan voorkomen worden door het lawaai
te vermijden. Bijvoorbeeld niet meer naar de disco en door geluidsdempende oorbeschermers te
dragen. Mensen die vaak aan lawaai blootgesteld zijn, moeten weten dat zij daardoor levenslang
last kunnen houden van oorsuizen.
De oorzaak aanpakken
Bij de behandeling van oorsuizen is het uiteraard nodig om zo goed mogelijk de oorzaak vast te
stellen. Een oorprop is gemakkelijk gevonden en verwijderd. Als een ontsteking de oorzaak is, uit
deze zich meestal ook op andere manieren. Geneesmiddelen en genotmiddelen worden als oorzaak
van oorsuizen vaak over het hoofd gezien. Deze kunnen ook een belangrijke rol spelen.
Geluid met geluid bestrijden
Als u last heeft van oorsuizen zonder duizeligheid dan kan worden overwogen om alleen het geluid
te bestrijden. Omdat het oorgeruis altijd zacht is, is daardoor niet eens zoveel geluid nodig. Een
gesprek of een film is meestal al voldoende, vooral als het boeiend of spannend is. Omdat het `s
avonds stiller wordt, breken voor u dan de moeilijke uren aan. Soms kan een luid tikkende wekker u
al voldoende helpen. Een mechanische wekker produceert al gauw 30 decibel. Een radio naast het
bed is ook nuttig.
Daarbij heeft de FM-ontvangst de voorkeur, omdat die het geluid met een wat hogere frequentie
voortbrengt en zo beter de hogere tonen in het oorsuizen verdringt. Zoals u heeft kunnen lezen, kan
oorsuizen vele oorzaken hebben. Uw arts kan in enkele gevallen de oorzaak vaststellen en
behandelen. Soms is het echter niet mogelijk oorsuizen te verhelpen of te onderdrukken. Er is
helaas geen medicijn waarvan bewezen is dat het oorsuizen vermindert. Meestal is een arts dus
zeer terughoudend met het voorschrijven van medicijnen tegen oorsuizen. Wel zijn er medicijnen die
ervoor kunnen zorgen dat u het oorsuizen als minder hinderlijk ervaart: slaap- en
kalmeringsmiddelen en antidepressiva. Veelal
Vragen
Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de
polikliniek KNO-heelkunde.
Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 024.
Meer informatie
Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Nederlandse Vereniging Voor
Slechthorenden (NVVS). De NVVS behartigt de belangen van en geeft voorlichting aan mensen die
hoorproblemen hebben, zoals: slechthorendheid , oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de
ziekte van Ménière. Ook organiseren zij activiteiten voor slechthorenden.
Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS)
Postbus 129
3990 DC Houten
Telefoon: 030 - 261 76 17
Teksttelefoon: 030 - 261 76 77
E-mail: [email protected]
Website: www.nvvs.nl
Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, [email protected]
Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
5406 PT UDEN
Postbus 707
5400 AS UDEN
T: 0413 - 40 40 40
E: [email protected]
I: www.bernhoven.nl
Code:
Datum gewijzigd: vrijdag 4 maart 2016
Ga naar
www.zorgkaartnederland.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards