een sentinelklier procedure nuttige informatie

advertisement
EEN SENTINELKLIER
PROCEDURE
Oncologie/0155
NUTTIGE INFORMATIE
Deze brochure beschrijft het verloop van een biopsie van de sentinelkier, een
operatie die u binnenkort ondergaat.
Het team van dermato-oncologie staat steeds voor u klaar. Hebt u nog vragen,
noteer ze. Bij een volgende consultatie zullen we ze samen bespreken. De artsen en
verpleegkundigen geven u graag meer uitleg, dus aarzel niet om hen te contacteren.
1. Wat is een sentinelklierprocedure?
2. Hoe wordt de sentinelklier opgespoord?
3. Het verloop van de sentinelklierprocedure
4. Aandachtspunten na de operatie
5. Bespreking van de resultaten
6. Veel gestelde vragen
7. Memo
2
1. Wat is een sentinelklierprocedure?
Bij een kwaadaardig gezwel (kanker) kan een tumorcel zich verplaatsen via de
lymfebanen in het lichaam. De kans dat een melanoom dit doet is sterk afhankelijk
van de dikte van het melanoom (ook wel de Breslow-dikte genoemd). Door een
sentinelklierprocedure uit te voeren, kunnen we onderzoeken of dit bij u het geval is.
De sentinelklier, ook wel de schildwachtklier genoemd, is de eerste lymfeklier
waarnaar de melanoomcellen draineren en waar dus in principe de eerste
uitzaaiende
kankercellen
kunnen
terecht
komen.
Deze
klier
ligt
in
een
lymfeklierstation (bijvoorbeeld in de oksel, lies of hals) dichtbij de plaats van het
weggenomen melanoom.
Door deze klier op te sporen en te verwijderen kan ze microscopisch onderzocht
worden. Zo wordt er onderzocht of er sprake is van een uitzaaiing via de lymfebaan.
Als dit het geval is, is een bijkomende operatie noodzakelijk waarbij alle klieren
van het klierstation weggenomen worden.
Als dit niet het geval is, moet er geen verdere operatie gebeuren.
3
2. Hoe wordt de sentinelklier opgespoord?
De sentinelklier wordt opgespoord door middel van een specifiek onderzoek met
name een lymfoscintigrafie. Dit onderzoek vindt plaats bij het begin van uw opname
en dus voor de operatie. Dit gebeurt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (Poli 7
of P7).
Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof onderhuids
ingespoten rond de plaats waar het melanoom zit of verwijderd werd. Deze
inspuitingen kunnen wat pijnlijk zijn. De radioactieve stof zal vervolgens met het
lymfevocht afgevoerd worden naar het lymfeklierstation. De eerste klier van dit
station zal de radioactieve stof grotendeels opnemen; dit is de sentinelklier of de
schildwachtklier. Soms komt het voor dat er 2 of 3 klieren kleuren. Dan worden deze
allemaal verwijderd.
De afvoer van het lymfevocht vanaf het moment van de inspuiting tot de aankomst in
het klierstation kan enkele uren in beslag nemen. Met een camera wordt deze afvoer
in beeld gebracht. Wanneer de sentinelklier gevonden is, wordt de plaats van deze
klier op de huid afgetekend met een zilvernitraatstift (dit is moeilijk afwasbaar). Er
wordt tenslotte nog een foto genomen van de sentinelklier, die meegegeven wordt
voor de operatie.
4
3. Het verloop van de sentinelklierbiopsie
Praktische info
U meldt zich eerst aan voor opname aan de kassa van K1 - K2.
Daarna gaat u naar P7 voor het sentinelonderzoek.
Na het onderzoek gaat u naar de afdeling waar u opgenomen wordt. Na de
inspuiting krijgt u te horen wanneer u terug in P7 verwacht wordt voor de foto’s.
De operatie kan door dit noodzakelijke onderzoek pas in de namiddag
plaatsvinden. Het is belangrijk dat u nuchter blijft tot na de operatie. De operatie
verloopt steeds onder algemene verdoving.
Wanneer de arts de goedkeuring geeft en alles vlot verlopen is, kan u de dag na
de operatie naar huis.
De operatie
U wordt op de operatietafel geïnstalleerd. De anesthesist brengt u in slaap.
Ter hoogte van de plaats waar de sentinelklier verwijderd zal worden, wordt een
blauwe vloeistof ingespoten. Zo kan de chirurg de sentinelklier gemakkelijker
opsporen.
5
De chirurg weet aan de hand van de foto, de markering op de huid en de blauwe
verkleuring van de klier exact waar hij de sentinelklier kan bereiken. De
sentinelklier heeft op dat moment ook nog een verhoogde radioactiviteit en de
chirurg gebruikt een toestel dat de radioactiviteit in de klier meet (een probe
genoemd) tijdens de operatie. De klier met de meeste radioactiviteit wordt
verwijderd.
De weefsels worden tenslotte terug hersteld en gehecht. Afhankelijk van de
grootte van het letsel is het niet altijd mogelijk om de wonde gemakkelijk te
sluiten. In dit geval zal de chirurg samen met u bespreken welke opties mogelijk
zijn.
U zal dus twee wondnaden hebben. Eén ter hoogte van het melanoom en één ter
hoogte van de sentinelklier.
Er kan een redon geplaatst worden om het bloed en wondvocht te laten draineren
na de operatie.
Het weefselonderzoek
De anatoom-patholoog onderzoekt de sentinelklier samen met het weefsel van de
bredere
resectie
nauwkeurig
onder
de
microscoop
op
aanwezigheid
van
melanoomcellen.
Wanneer er GEEN melanoomcellen terug te vinden zijn in de sentinelklier, kan
men er vanuit gaan dat de andere lymfeklieren ook vrij zijn van melanoomcellen.
Wat dus wil zeggen dat er geen operatie meer moet plaatsvinden.
Wanneer er in de sentinelklier WEL melanoomcellen terug te vinden zijn, betekent
dit dat er best een volledige uitruiming gebeurt van dit klierstation. U moet dus
nog een bijkomende operatie ondergaan.
6
4. Aandachtspunten na de operatie
Wat kan ik verwachten en waarop moet ik letten?
Wanneer er een blauwe kleurstof gebruikt wordt tijdens de operatie, zal u die
afscheiden via uw urine. Uw urine kan dus blauw-groen kleuren. Dit is volledig
normaal en verdwijnt vanzelf.
Wanneer er een rode, harde en pijnlijke verdikking is opgetreden t.h.v. de
wondnaad die er voordien niet was, kan dit wijzen op een infectie. Meestal zal u
zich ook algemeen minder goed voelen. U kan ook koorts hebben.
Raadpleeg uw behandelend arts, uw verpleegkundig consulent of de afdeling
waar u opgenomen was. U hebt hiervoor meestal een extra behandeling nodig.
Het duurt 3 tot 6 weken voor de wonde volledig genezen is.
Meestal wordt er tijdens de operatie een soort lijm op de wonde gedaan. Dit is te
vergelijken met een steriel verband. Het is dan ook belangrijk dat de lijm blijft
zitten. Ze zal na verloop van tijd vanzelf afpellen. Let er wel op dat u de lijm er niet
afwrijft. Wanneer de lijm er af is, hoeft er geen verband meer aangebracht te
worden.
U mag douchen. U gaat de eerste twee weken best niet in bad zodat de huid niet
teveel verweekt.
De eerste weken kan de wonde gevoelig zijn en “wat tegentrekken”. De huid rond
de wonde kan wat verkleurd zijn en soms is het littekengebied wat gezwollen.
Naarmate de wonde geneest, zullen deze klachten afnemen.
Het is niet abnormaal als de zone van het litteken hard aanvoelt. Dit komt door de
vorming van littekenweefsel. Dit kan blijvend zijn.
7
Uitzonderlijk kan er vocht ophopen op de plaats waar de sentinelklier werd
verwijderd. Dit is lymfevocht. Wanneer deze vochtopstapeling toeneemt, hinderlijk
is of wanneer u koorts krijgt, neemt u het best contact op met de poli waar u op
consultatie bent geweest om uw operatie te bespreken. Er zal dan vermoedelijk
een punctie op die plaats uitgevoerd worden om het vocht te draineren. Dit is
normaal gezien niet pijnlijk.
Afhankelijk van de plaats waar de sentinelklier is weggenomen, kan u een soort
“verdoofd of tintelend” gevoel ervaren. Dit is volledig normaal en komt omdat een
deel van de gevoelszenuwen in het wondgebied zijn doorgesneden. Dit geeft
aanleiding tot een slapend of prikkelend gevoel, wat vaak na verloop van enkele
maanden verdwijnt. De geopereerde zone dikwijls aanraken en oefeningen doen
met het lidmaat kunnen deze klachten verminderen.
Wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis?
Bij volgende klachten neemt u best contact op met uw behandelend arts of
verpleegkundig consulent:
 als de wonde rood, warm en pijnlijk is;
 als u last hebt van vochtophoping (een zwelling) ter hoogte
van de wonde of in de oksel- of liesholte;
 bij koorts.
8
5. Bespreking van de resultaten
Het weggenomen weefsel en de sentinelklier(en) worden opgestuurd naar de
anatoom-patholoog voor verder microscopisch onderzoek. Het duurt ongeveer twee
weken voor de resultaten gekend zijn. Deze resultaten zijn belangrijk om te bepalen
welke nabehandeling u moet krijgen.
Als u nog geen afspraak hebt bij uw arts na de operatie, krijgt u die bij het ontslag uit
het
ziekenhuis.
Op
deze
consultatie
controleert
de
arts
de
wonde.
De
verpleegkundige zal indien nodig de hechtingen verwijderen. Als de resultaten reeds
gekend zijn, zal de arts ze met u bespreken.
6. Veel gestelde vragen
 Hoelang zal ik hinder ondervinden van de operatie?
Dit hangt sterk af van patiënt tot patiënt. De plaats van de operatie speelt hierbij
een belangrijke rol.
 Mag ik sporten?
Dit hangt ook af van patiënt tot patiënt en van welke sport u beoefent. De eerste 2
weken kan u beter niet sporten, om niet teveel tractie te krijgen op de wonde.
 Mag ik zwemmen?
De eerste 4 weken liever niet. Het risico op besmetting en verweking van de
wonde is te groot.
 Is er wondzorg nodig?
Dit is individueel, maar wordt besproken bij ontslag.
 Mag ik in de zon met mijn litteken?
Neen. Draag beschermende kledij of gebruik steeds een SUNBLOCK. Dit is vrij te
verkrijgen bij uw apotheek.
9
MEMO
Bij een sentinelprocedure wordt de eerst drainerende klier
opgespoord om mogelijke uitzaaiende tumorcellen op te sporen.
Voor de operatie gebeurt een radioactief onderzoek waarbij de
sentinelklier wordt opgespoord.
De chirurg zal de klier zorgvuldig wegnemen tijdens de operatie.
Controleer en verzorg de wonde goed,
neem contact op bij het vermoeden van een infectie.
U moet minimaal twee weken wachten op het resultaat.
Vragen? Noteer ze hier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verantwoordelijke uitgever: Oncologisch Centrum UZ Gent. Augustus 2013.
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Oncologisch
Centrum UZ Gent.
10
Download