Van de gotiek naar de romantiek

advertisement
Van de gotiek naar de romantiek
Antwoorden
Vraag 1
kenmerken van de gotiek én de neogotiek
1
2
3
4
5
Vraag 2
kenmerken waaraan je kunt zien dat dit een neogotische kerk is
1
2
Vraag 3
verschillen tussen de neogotiek en het neoromaans
basiliek Dadizele (neogotiek)
Sint-Amandskerk Roeselare (neoromaans)
1
2
Vraag 4
Voor deze vraag vul je het onderstaande antwoordkader volledig in. Vergeet niet om je naam en klas te vermelden!
Nadien moet je dit bestand mailen naar [email protected] (NIET via Smartschool).
Naam:
a)
Klas:
Welke van de drie composities (Widor, Dupré of Messiaen) past volgens jou het best bij de beelden van
de kathedraal van Reims? Leg kort uit waarom.
Antwoord:
b)
Welke van de drie composities (Widor, Dupré of Messiaen) geniet je persoonlijke voorkeur?
Antwoord:
Je beantwoordt de volgende vragen (uit de fotokopie 'De appreciatie van kunst') alleen
voor de compositie die je in vraag b hebt gekozen.
c)
Spreekt de compositie je bij een eerste beluistering aan of niet? Welke gevoelens roept ze bij je op?
Noteer een score op tien die je eerste indruk weergeeft en leg kort uit waarom je die score toekent.
Antwoord:
d)
Hieronder vind je de adjectievenlijst van Hevner en Farnsworth, die wordt gebruikt om de emotionele
betekenis van de muziek voor de luisteraar te onderzoeken. Welke groepen van adjectieven passen
volgens jou bij de gekozen compositie? Je antwoordt door alle groepen die niet van toepassing zijn, uit
de lijst te verwijderen.
Groep 1: blij - vrolijk - gelukkig - prettig - levendig.
Groep 2: wonderlijk - fantastisch - eigenaardig - grillig - vreemd.
Groep 3: delicaat - gracieus - lyrisch.
Groep 4: dromerig - sentimenteel - sereen - kalm - zacht - teder.
Groep 5: verlangend - pathetisch - klagend - smachtend - reikhalzend.
Groep 6: somber - depressief - melancholisch - verdrietig - ernstig - somber - tragisch.
Groep 7: gewijd - geestelijk.
Groep 8: indrukwekkend - dramatisch - nadrukkelijk - majestueus - triomferend.
Groep 9: opwindend - in vervoering brengend - onstuimig - krachtig.
Groep 10: teleurgesteld - gefrustreerd.
e)
Beoordeel de melodie van deze compositie.
Is ze vloeiend of hoekig? Is ze enkelvoudig of meervoudig? Leg kort uit.
Antwoord:
f)
Beoordeel de structuur van deze compositie.
Is ze herkenbaar of gecompliceerd? Leg kort uit.
Antwoord:
g)
Beoordeel het ritme van deze compositie.
Is het krachtig of slepend? Is het constant of afwisselend? Is het rustig of druk? Leg kort uit.
Antwoord:
h)
Beoordeel de klankkleur van deze compositie.
Is ze helder of donker? Is ze consonant of dissonant? Leg kort uit.
Antwoord:
i)
Wat denk je over de compositie na je onderzoek? Is je aanvankelijke oordeel versterkt, ontkracht of
gewijzigd? Op welke manier precies?
Antwoord:
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards