WORKSHOP Samenwerking

advertisement
WORKSHOP SAMENWERKING
H & R College
Deskundigheidsbevordering voor de docent door
voorbeelden van “best practices” van de
samenwerking docent/ bedrijf.
Tevens is het doel om de bestaande ideeën aan te
vullen/ optimaliseren om met elkaar tot een totaal
pakket te komen.
WORKSHOP SAMENWERKING
Doel van de Workshop
Uitnodiging
Informatiebijeenkomst
Intake/toetsen/toelatingsexamen
Inschrijving
Theorie beveiliger 2
WORKSHOP SAMENWERKING
BBL traject
Mogelijkheid manager aanwezig
Dit om de leerling/aspirant
beveiliger een optimale
begeleiding te• Ofkunnen geven.
Informatie verplichting school
Hiermee komen wij de bedrijven
Gedragsrapportage;
tegemoet in verband met de
Mogelijkheid praktijkbegeleider
proeftijd.
Tijd
aanwezig
Houding/ uitstraling/
inzet
(samen
beoordelen
is hij/zij
• Dit op afspraak
geschikt voor dit werk).
JAARVERSLAG
De Eerste schooldag
Het is gewenst de volgende personen aanwezig te hebben
Vakdocent
Coordinator van de school
Manager van de school
BPV-er van de school
Managers van het leerbedrijf
Praktijkopleider (POL) van het leerbedrijf
MARKTANALYSE
De informatiebijeenkomst
BEDRIJFSOVERZICHT
De Dialoog
Stellingen
Uitkomst
verwerken
Beargumenteren
Noteren
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT
SUCCES MET HET SAMENWERKEN
BEDRIJFSOVERZICHT
Einde Workshop Masterclass
Download