Protocol Elektrocardiogram (ECG) maken

advertisement
Protocol Elektrocardiogram (ECG) maken
Omschrijving
De elektroden van het ECG-apparaat worden op de huid geplaatst en vervolgens
wordt een ECG gemaakt.
Aandachtspunten
- De firma die het ECG-apparaat levert is verantwoordelijk voor het goed
functioneren van het apparaat en een duidelijke schriftelijke gebruiksinstructie
voor het gebruik en onderhoud.
- Bij onrustige/ beweeglijke cliënten kan men geen goed leesbaar ECG maken.
- Instrueer de cliënt om niet te praten of hoesten tijdens het maken van het ECG.
- Elektroden kunnen worden bevestigd met disposable elektrodeplakkers. Bij
herbruikbare elektroden wordt geleidingsgel of -spray gebruikt. Dit is
afhankelijk van het type ECG-apparaat.
- De elektroden worden op en tussen de ribben geplaatst. De eerste rib is meestal
niet voelbaar, deze ligt vlak onder het sleutelbeen.
- Let op: de kleuren van de elektroden kunnen per apparaat verschillen! ln dit
protocol is uitgegaan van de meest gebruikte kleuren.
- Breng de elektroden niet op zalf of wonden aan. Verwijder zo nodig
lichaamsbeharing.
- Plaats de elektroden bij cliënten met een misvorming of een amputatie op een
ander deel van de armen of benen. Plaats de elektrode voor de arm onder de
schouder, de elektrode voor het been onder de lies aan de voorzijde. Leg dit
vast in het dossier.
- Let op: storingen op het ECG kunnen worden veroorzaakt door een transpirerende
of rillende cliënt, een draadbreuk in de ECG-kabel, storende (elektrische)
apparatuur in de directe omgeving of (meestal) slecht contact van de
elektrode.
Complicaties tijdens de handeling:
De print is niet goed leesbaar of toont onderbrekingen en vreemde eenmalige
uitschieters.
Handelwijze: Maak een nieuwe print.
Benodigdheden
- gebruiksinstructie ECG-apparaat
- ECG-apparaat
- elektrodeplakkers of geleidingsgel/spray
- zo nodig: scheermesje
- zo nodig: gaasjes
- afvalbak
Werkwijze
1. Stel je op de hoogte van de werking van het ECG-apparaat.
2. Pas handhygiëne toe.
3. Zet de benodigdheden binnen handbereik.
4. Controleer of alle onderdelen van het ECG-apparaat aanwezig zijn en of ze intact
zijn en of er voldoende papier aanwezig is.
5. Plaats het ECG-apparaat naast de cliënt.
6. Help de cliënt in rugligging op bed (niet met de voeten tegen het voeteneinde).
7. Help de cliënt het bovenlichaam en de enkels te ontbloten en armbanden en
horloge te verwijderen.
8. Ga na of de huid schoon en droog is.
9. Scheer zo nodig de plaatsen waar de elektroden(plakkers) moeten komen.
10. Bevestig de elektroden(plakkers) op armen, benen en borst volgens de
gebruiksinstructie:
a.
Rood: rechterarm (l)
b.
Geel: linkerarm (ll)
c.
Groen: linkerbeen (lll)
d.
Zwart: rechterbeen (neutraal)
e.
V1: 4e tussenribruimte, rechts van het borstbeen
f.
V2: 4e tussenribruimte, links van borstbeen
g.
V3: 5e rib, in rechte lijn tussen V2 en V4
h.
V4: 5e tussenribruimte, op de lijn recht onder het midden van het
sleutelbeen
i.
V5: in zelfde horizontale lijn als V4, in de voorste oksellijn
j.
V6: op dezelfde hoogte als V4 en V5, in de middelste oksellijn
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Sluit de elektrodenkabels aan op de elektroden(plakkers).
Schakel het apparaat in volgens de gebruiksinstructie.
Voer de cliëntgegevens in.
Vraag de cliënt stil te blijven liggen.
Maak het ECG volgens de gebruiksinstructie.
Beoordeel de kwaliteit van de weergave van het ECG, maak zo nodig een nieuw
ECG.
Verwijder de elektroden.
Bij herbruikbare elektroden: verwijder met een gaasje de geleidingsgel/spray van
de huid van de cliënt.
Gooi de disposable elektrodeplakkers in de afvalbak.
Help de cliënt zo nodig met aankleden, help de cliënt zo nodig in gewenste
houding.
Ruim de materialen op.
Bij herbruikbare elektroden: reinig de elektroden volgens de gebruiksinstructie.
Maak de kabels van de elektroden huishoudelijk schoon.
Pas handhygiëne toe.
Noteer de handeling, het tijdstip en eventuele bevindingen, zoals klachten van de
patiënt.
Leg het ECG voor aan de behandelende arts.
(c) Vilans 09-09-2011
Associatie van Zelfstandige High Care Hospices
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards