Muziek ervaren: essays over muziek en filosofie

advertisement
NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR ESTHETICA
in samenwerking met het project METAMORFOSES van het christendom in literatuur en kunst
(Faculteit Godgeleerdheid, VU), en
27 juni 2014 - Amsterdam
Symposium Muziekfilosofie
Ter gelegenheid van het verschijnen van
Muziek ervaren: essays over muziek en filosofie
Red. Oane Reitsma, Rob van Gerwen, Marlies De Munck,
Budel: Damon, 2014
Locatie Aula VU
• Hyun-Ah Kim (University of Toronto): “Music of the Soul” (Animae Musica)
• Hans Fidom (VU/Orgelpark): Zonder oor geen muziek, met orgelspel Henk Verhoef
Locatie Kerkzaal VU (HG-16A00)
• Robert Harris (Rijksuniversiteit Groningen): Muziekperceptie: een ‘embodied’ perspectief
• Sander van Maas (Universiteit Utrecht/Universiteit Amsterdam) en John Neubauer (Universiteit
Amsterdam): Reacties op het boek Muziek ervaren
• Paneldiscussie over Muziek ervaren o.l.v. Gerrit Steunebrink (Radboud Universiteit Nijmegen)
• Dagvoorzitters: Wessel Stoker (VU) en Rob van Gerwen (Universiteit Utrecht)
11.45
Promotie Oane Reitsma
Integraal onderdeel van de studiedag is de verdediging van het proefschrift
Klank als religieuze presentie:
de muzikale gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen
De studiedag duurt van 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) tot 17.00 uur.
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Prijs € 30,- / NGE-leden en studenten € 25,- / NGE-studentleden € 20,(in de prijs inbegrepen: koffie/thee, lunch en borrel)
Opgave via: [email protected]; Informatie: 06-22827681
Opgave uiterlijk 9 juni o.v.v. naam, adres, e-mail, uw instelling
Zie ommezijde voor het programma in detail!
NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR ESTHETICA
in samenwerking met het project METAMORFOSES van het christendom in literatuur en kunst (Faculteit
Godgeleerdheid, VU) en
Programma studiedag Muziekfilosofie
27 juni 2014
Vrije Universiteit Amsterdam
Locatie: aula VU
Dagvoorzitter (ochtendsessie): prof.dr. Wessel Stoker (VU)
9.30
10.00
10.15
10.45
Welkom met koffie/thee en boekentafel
Opening door dagvoorzitter
Dr. Hyun-Ah Kim (University of Toronto) “Music of the Soul” (Animae Musica): Marsilio Ficino and
the Revival of Musica Humana in Renaissance Neo-Platonism
Prof.dr. Hans Fidom (VU) Zonder oor geen muziek: luisteren als constituerende activiteit.
Met voorbeelden aan de hand van het Couperinorgel in de aula, gespeeld door
VU-organist Henk Verhoef
11.15
Koffie/theepauze
11.45
Verdediging proefschrift Oane Reitsma en promotieplechtigheid
Klank als religieuze presentie: de muzikale gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van
Messiaen
13.15
Receptie / lunch (voor deelnemers symposium)
***
Locatie: kerkzaal VU (HG-16A00)
Dagvoorzitter (middagsessie): dr. Rob van Gerwen (UU)
14.00
14.30
15.00
15.30
Robert Harris (RuG) Muziekperceptie: een ‘embodied’ perspectief
Prof.dr. John Neubauer (UvA) Hollands glorie? Muziekervaringen in de filosofie van
François-Joseph Fétis
Prof.dr. Sander van Maas (UU/UvA) Reactie op het boek Muziek ervaren
Presentatie en aanbieding van het boek:
Muziek ervaren: essays over muziek en filosofie
Red. Oane Reitsma, Rob van Gerwen, Marlies De Munck, Budel: Damon, 2014
Het boek zal worden aangeboden aan de voorzitter van het NGE en aan de nabestaanden van drs. Toos
Renckens (1928-2013)
15.40
16.10
Forumdiscussie naar aanleiding van het boek o.l.v. dr. Gerrit Steunebrink (RU Nijmegen)
Afsluitende borrel
Download