Freelance SQL Server specialist - SQL Server performance tuning

advertisement
Curriculum Vitae
november 2014
drs Paul van Oordt MCITP database administrator
Freelance Microsoft SQL Server specialist, gevestigd te Utrecht
telefoon
mail
website
geboortedatum
VAR
talen
06 27 400 408
[email protected]
www.vanoordt.nl
13 december 1959
winst uit onderneming (VAR-WUO)
Nederlands, Engels ++, Duits +-, Frans -, Spaans -
Profiel
Als freelance specialist met ervaring op het gebied van Microsoft SQL Server sinds 1999 heb ik aan maar dan 150
SQL Server omgevingen gewerkt. Mede door het verzorgen van een groot aantal cursussen heb ik een grondige
kennis van de features en internals van dit product. Afgestudeerd in toegepaste logica zit modelleren, relationeel of
multi-dimensioneel, me bovendien in het bloed. Databases ontwerpen, T-SQL programmeren, high availability,
performance tuning, business intelligence en SQL Server Analysis Services (SSAS) zijn onderwerpen waar ik nog
steeds veel plezier aan beleef.
Ik ben inzetbaar op korte klussen met een trouble shooting of training on the job karakter en ook op langere
trajecten.
Freelance SQL Server specialist
zelfstandig ondernemer vanaf september 1997
Sinds 1997 heb ik gewerkt voor meer dan honderd klanten, meestal in een rechtstreekse opdrachtrelatie. Een lijst
van opdrachtgevers staat op www.vanoordt.nl/opdrachtgevers.html.
In de afgelopen jaren heb ik onder andere uitgevoerd / verzorgd:

tientallen ontwikkel-trajecten omvattende datamodellering, opzetten van databases en T-SQL
programmering

tientallen korte opdrachten op het gebied SQL Server performance tuning, optimalisatie en trouble shooting

tientallen opdrachten op het gebied van SQL Server beheer, bijvoorbeeld licentie- en editiekeuze, installatie,
het inrichten van back-upprocedures, advisering over of implementatie van high availability en
schaalbaarheid etc.

vele honderden cursusdagen, zowel Microsoft Official Curriculum voor SQL Server als eigen in house
sessies voor bijvoorbeeld een groepje ontwikkelaars

een tiental opdrachten op het gebied van business intelligence, in de vorm van (ondersteuning bij)
modelleren en maken van rapportages en OLAP cubes met respectievelijk SQL Server Reporting Services
en - Analysis Services

conceptie, ontwikkeling en beheer van tangokalender.nl met SQL Server en ASP.NET
CV Paul van Oordt
pagina 1 van 2
Consultant / projectmanager bij TNO
februari 1991 t/m augustus 1997
Vooral projecten op het gebied van documentatie en diagnose van complexe technische systemen.
Kennistechnoloog / projectleider bij Bolesian BV
september 1988 t/m januari 1991
Vooral projecten en voorstudies gericht op de realisatie van expertsystemen in de financiële sector.
Opleiding

Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP-dba)

doctoraal examen Toegepaste Logica met als bijvakken: Informatica, Psychologie en Kennisleer, augustus
1988, Universiteit Utrecht
o afstudeeronderzoek naar formele software-specificatietalen bij het Software Engineering Research
Centrum (SERC) te Utrecht
o opzetten en verzorgen van cursussen Kennisrepresentatie (student-assistentschap)

examen Personeelswerk, juni 1983, Haagse Sociale Academie
Andere interesses

Argentijnse tango

schaken

de natuur
CV Paul van Oordt
pagina 2 van 2
Download