Algemene preventieve maatregelen - Zelfinspectie | Gevaarlijke

advertisement
Algemene preventieve maatregelen
Algemene preventieve maatregelen heten ook wel ‘gezond verstand maatregelen’.
Hiermee bereikt u al veel voor de veiligheid van uw werknemers. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geschikte arbeidsmiddelen.
Gebruik geschikte voorzieningen bij reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
Beperk het aantal werknemers dat wordt of kan worden blootgesteld.
Minimaliseer de mate en duur van de blootstelling.
Bevorder zoveel mogelijk zorgvuldigheid, orde en hygiëne.
Beperk de hoeveelheid gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk.
Vertrouw de gevaarlijke stoffen alleen toe aan werknemers met voldoende
kennis.
Zorg voor veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Zo voorkomt u brand- en
explosiegevaar. Meer hierover leest u in Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html).
Niet eten, drinken, roken of voeding bewaren op de werkplek.
Download