Elektriciteit Practicum

advertisement
Sector
Techniek Breed
Vak:
Docent:
Schooljaar:
Natuur - scheikunde
A. Brand
2012 / 2013
Datum:
Juni 2013
Periode:
4
PTA Toets:
Tijd:
Leerjaar:
Klas:
PO1
250 min
3B
Herkansing:
Nee
Practicum Elektriciteit
Het gebruik van de volgende hulpmiddelen is toegestaan:
Rekenmachine
Binas-boekje
Woordenboek ENG
Woordenboek NL
☒
☒
☐
☐
De toets bestaat uit:
nvt
Het cijfer komt als volgt tot stand: zie checklist
Naam deelnemer 1:
Naam deelnemer 2:
Cijfer:
PRACTICUMOPDRACHTEN
HOOFDSTUK 4: Elektriciteit
In het PTA NaSk 1 voor het 3e leerjaar is 1 practicumopdracht
opgenomen, te weten PO1.
De bedoeling van de practicumopdrachten is het zelfstandig uitvoeren van
opdrachten en het leren omgaan met allerlei (meet-)apparatuur. Van het
praktisch werk wordt een verslag gemaakt. Hoe een verslag gemaakt moet worden en uit
welke onderdelen het verslag moet bestaan, vind je in de
bijlage “het maken van een practicum verslag”.
De beoordeling van het verslag telt mee als een dossiertoets (zie PTA).
Bij het practicum werken we alleen of soms in tweetallen. Indien je met iemand moet
samenwerken, kies dan iemand met wie je denkt waarmee dat lukt. Samenwerken doe je
dus namelijk met zijn tweeën en niet dat de een al het werk doet en de ander niets uitvoert.
Dit wordt ook trouwens beoordeeld.
De opdrachten moeten worden uitgevoerd en de resultaten vermeld je in je
schrift of in dit blad. Bij het maken van je verslag moet je deze gegevens
verwerken. Elke leerling levert een eigen verslag in. De gegevens in je verslag
kunnen wel dezelfde zijn als van degene met wie je hebt samengewerkt. Het verslag zelf
moet anders zijn.
Gegevens van anderen overnemen kan niet, deze gegevens zijn altijd anders.
Bij de proeven maken we geen gebruik van batterijen, maar van een voedingsapparaat.
Hoewel we werken met lage spanning, moeten we voorzichtig blijven. Laat je
proefopstelling dus controleren !!!!
De opdrachten maken we met behulp van oefendozen Elektrotechniek.
De werking zal eerst worden uitgelegd en geoefend.
1e oefening:
Maak een stroomkring van een lampje, een schakelaar en het voedingsapparaat.
LAAT CONTROLEREN, voordat je het voedingsapparaat aanzet.
2e oefening:
Meet de spanning over het lampje en het voedingsapparaat en de
Stroomsterkte in de stroomkring.
LAAT CONTROLEREN, voordat je gaat meten
Opdracht 1
Onderzoeksvraag:
“Welke materialen geleiden stroom ?”
Wat heb je nodig ?
-
Voedingsapparaat
Krokodillenklemmen
Lampje in houder van de oefendoos
Verschillende materialen, zoals: papier, kurk, lood, glas, plastic, hout, enz.
Wat moet je doen ?
-
Maak een proefopstelling, zoals hieronder.
-
LAAT CONTROLEREN !!!
Bevestig een stuk papier, enz. tussen de twee krokodillenklemmen.
Brandt het lampje ? Ja/Nee
Bevestig nog minimaal 4 andere materialen tussen de klemmen.
Maak de tabel af
Antwoord op de onderzoeksvraag:
De volgende stoffen geleiden elektrische stroom:
Materiaal
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
Lampje brandt WEL/NIET
__________
__________
__________
__________
__________
__________
Geleidt stroom JA/NEE
________
________
________
________
________
________
Opdracht 2
Onderzoeksvraag
“Geleidt water elektrische stroom ?”
Wat heb je nodig ?
-
Voedingsapparaat
Lampje in houder van de oefendoos
Bekerglas met gedestilleerd water
Wat moet je doen ?
-
Maak dezelfde opstelling als bij opdracht 1
LAAT CONTROLEREN !!
Houdt de twee klemmetjes tegen elkaar
Brandt het lampje ? Ja/Nee
Hang nu de klemmetjes in het gedestilleerde water van het bekerglas
Zie tekening
-
Brandt het lampje ? Ja/Nee
Neem een bekerglas met “gewoon” water.
Brandt het lampje ? Ja/Nee
Voeg nu wat zout toe aan het water.
Brandt het lampje nu ??? Nee ? Voeg nog wat zout toe.
Geef je conclusie/antwoord op de onderzoeksvraag:
“ Geleidt water elektrische stroom ?”
Opdracht 3
Onderzoeksvraag:
“ Wat gebeurt er bij kortsluiting in een zekering ?”
Wat heb je nodig ?
-
Voedingsapparaat
Constantaandraad in houder.
Wat moet je doen ?
-
Maak de proefopstelling zoals hieronder.
LAAT CONTROLEREN !!!!
Verbind het dunne draadje met de 2 snoeren.
Antwoord op de onderzoeksvraag:
Bij kortsluiting wordt de stroomsterkte te groot/klein en daardoor
Opdracht 4
Onderzoeksvraag:
“ Onderzoek de kenmerken van een serieschakeling “
Wat heb je nodig ?
-
Voedingsapparaat
Oefendoos
2 lampjes
1 schakelaar
Multimeter
Wat moet je doen ?
-
Maak een serieschakeling volgens onderstaande tekening
-
LAAT CONTROLEREN !!!
Meet en noteer de stroomsterkte I in de stroomkring.
N.B. Laat controleren
o Lampje moet branden
o Multimeter op A = zetten
Meet en noteer de spanning U over:
o Het voedingsapparaat
o Lampje 1 (L1)
Zonder iets te veranderen aan de spanning (voedingsapparaat),
zet je vervolgens een tweede lampje in de stroomkring.
Gaan de lampjes feller branden of niet ?
Meet vervolgens weer de spanning over lampje 1 en 2
Meet ook de stroomsterkte.
N.B. Zorg er voor dat de lampjes branden
Meet de weerstand van L1 en L2 (vraag uitleg hoe je dat moet meten)
Beantwoord de onderzoeksvraag:
-
-
De kenmerken/eigenschappen van een serieschakeling:
1. het lampje brandt als _________
2. U over het voedingsapparaat is _____
3. Bij 1 ingeschakeld lampje U over het lampje is _________
4. Bij 1 aangesloten lampje is de stroomsterkte _________
Bij twee aangesloten lampjes:
5. U over het voedingsapparaat is _________
6. U1 over lampje 1 is ________
7. U2 over lampje 2 is ________
8. De stroomsterkte is nu _________
-
Bereken Rv.
Opdracht 5
Onderzoeksvraag:
“Onderzoek de kenmerken/eigenschappen van een parallelschakeling”
Wat heb je nodig ?
-
Voedingsapparaat 15V
Oefendoos elektrotechniek
2 lampjes
2 schakelaars
multimeter
Wat moet je doen ?
-
Maak een parallelschakeling volgens tekening A.
LAAT CONTROLEREN !!!
Laat het lampje branden en meet de spanning en de stroomsterkte
in de stroomkring.
Maak nu een tweede stroomkring zoals in tekening B.
A.
-
B.
Laat lampje 1 branden
Laat lampje 2 branden
Laat beide lampjes branden
Meet en noteer U over de spanningsbron
Meet en noteer U over lampje 1
En over lampje 2
Meet en noteer I tussen S1 en L1
Meet en noteer I tussen S2 en L2
Meet en noteer I tussen het voedingsapparaat en S1.
Beantwoord de onderzoeksvraag:
“de kenmerken/eigenschappen van een parallelschakeling zijn”:
1. Wanneer branden de lampjes 1 en 2 ?
2. U over het voedingsapparaat is _______
3. U1 over L1 is ______
4. U2 over L2 is ______
5. Conclusie: _____________
6. I tussen S1 en L1 is _______
7. I tussen S2 en L2 is _________
8. I tussen het voedingsapparaat en S1(= hoofdstroom) is ______
9. Conclusie: ______________
10. Bereken Rv
Opdracht 6
Onderzoeksvraag:
“Welke spanning levert de dynamo ?”
Wat heb je nodig ?
-
een dynamo
een multimeter
aansluitsnoeren
Wat moet je doen ?
-
Maak een opstelling waarin de dynamo, de voltmeter en een LED
is opgenomen (serie).
Draai aan het wieltje van de dynamo.
Probeer het lampje te laten branden.
Meet en noteer de spanning U over het lampje.
Meet en noteer vervolgens de stroomsterkte.
Antwoord op de onderzoeksvraag:
De dynamo levert …..V en ….. A.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards