Albert Schweitzer Ziekenhuis Soort toepassing: Mijn

advertisement
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Soort toepassing: Mijn GezondheidsPlatform (MGP) t.b.v. de COPD-zorg
Omschrijving: Mijn GezondheidsPlatform ondersteunt zelfmanagement in de zorg. Mensen werken
aan hun gezondheid, met of zonder begeleiding van een behandelaar. Het grote voordeel van het
platform is dat alles in één programma zit: coaching bij één of meerdere chronische aandoeningen
en begeleiding bij leefstijlverbetering. Zelfzorg, inzicht en eigen verantwoordelijkheid staan
centraal in Mijn GezondheidsPlatform
Doelgroep: Mijn GezondheidsPlatform wordt gebruikt door verschillende groepen: behandelaars,
patiënten en mensen die een gezondere leefstijl willen bereiken.
Aantal gebruikers: Op dit moment zijn er 152 patiënten geïncludeerd in MGP , slechts een beperkt
deel heeft daadwerkelijk mee gedaan
Ervaring: Online communiceren is van deze tijd en de ervaring met het MGP is dan ook positief!
Zowel behandelaars als patiënten zijn enthousiast over het MGP. Wel worden de mogelijkheden van
het MGP nog onvoldoende benut.
Tips voor collega’s: Het implementeren van een dergelijk platform is alleen haalbaar als het binnen
een passende werkwijze gebeurt.
Soort toepassing: Video-consult via PatiëntHub
Omschrijving: Het zogenaamde beeld bellen. Op deze manier kan de patiënt zijn eigen
hulpverlener spreken zonder zijn huis te hoeven verlaten. Een patiënt moet beschikken over
computer/laptop met webcam en een internetverbinding. Via een email (met tijdstip en link) krijgt
de patiënt een uitnodiging voor deelname aan het videoconsult.
Doelgroep: Patiënten van internisten en dermatologen
Aantal gebruikers: Een aantal artsen en patiënten (internisten en MDL verpleegkundigen)
Ervaring: Pilot is inmiddels geëvalueerd, op zich positief ontvangen met aantal verbeterpunten
Soort toepassing: Behandelpaden app
Omschrijving: Dit voorlichtingsmateriaal is dusdanig gerangschikt dat de patiënt op basis van het
ingeven van zijn operatiedatum op het juiste tijdstip informatie krijgt. Er staan filmpjes (van onze
eigen orthopeed) en tekst op de app, die het gehele behandelpad langs lopen van voorbereiding tot
opname, operatie, naar nazorg. Op deze manier kan de patiënt zich beter voorbereiden op de
komende gebeurtenissen en weet hij wat hem te wachten staat.
Doelgroep: Pilot met patiënten die een knie- of een heupprothese krijgen, later breder inzetbaar
Soort toepassing: Digitalepoli.nl
Omschrijving: Een interactieve digitale poli voor kinderdiabeten. Zal in de toekomst ook voor
nefrologie patiënten gebruikt gaan worden. De diëtistes van het Asz geven voorlichting en
behandelen vragen van patiënten.
• Algemene informatie over diabetes
• een forum voor uitwisselen van ervaringen en tips
• een persoonlijke behandelpagina (afgeschermd)
• mogelijkheid tot stellen van afgeschermde, individuele vragen aan het diabetes team
Doelgroep: Kinderen en jongeren met diabetes type 1 en hun ouders. Diëtisten.
Ervaring: Positieve ervaringen bij kinderdiabetes, intentie breder inzetten binnen diabetiek
Download
Random flashcards
Create flashcards