Faculty of Architecture, department Urbanism

advertisement
Wat is duurzaam
Provincie Zuid-Holland 16 april 2008
Prof.dr.ir. Taeke M. De Jong, chair Technical Ecology And Methodology, sharing a chair Regional Design
1
Faculty of Architecture, department Urbanism
Duurzaam is veranderlijk
•politiek, technisch, wetenschappelijk
•veranderende belangen, mogelijkheden, inzichten
•kiezend, kunnend en kennend toegepast
Duurzaam milieu- en natuurbeleid
• toen volksgezondheid en landbouw
• nu People (Prosperity) en ‘Planet’
• altijd gezondheid en biodiversiteit
Als klimaatverandering niet zou leiden tot
afnemende biodiversiteit of menselijke gezondheid,
dan zou het geen milieuprobleem zijn.
Het is dus een probleem, ondergeschikt aan en
afgeleid van deze twee.
• elk milieuprobleem impliceert deze twee
Erkende milieuproblemen
GLOBAL
REGIONAL
Ozone layer
Accumulation
Climate change
Overfertilization
CONTINENTAL
Cross-border air pollution
Ozone on low level
Acidification
Pesticides
Heavy metals
Removal
Soil pollution
Drying out
Winter smog
Heavy metals
FLUVIAL
LOCAL
Rivers
Noise nuisance
Regional waters
Smell nuisance
Salt waters
Air pollution in the city
Water bottoms
Interior environment
Schaalniveaus
• Afwenteling naar elders of later?
• Hoe zeldzaam, hoe vervangbaar?
Identiteit
• ‘verschil met de rest en continuiteit in
zichzelf’
• waarin verschilt onze gemeente,
provincie, natie van de rest?
• waarop zijn wij trots?
– de afgelopen 1000 jaar (Willem van
Oranje), 100 jaar (Drees) of 10 jaar
(Fortuyn)?
Voorwaardelijkheid
Planbureaus als duurzame
spiegel van beleidslagen
• Sociale lagen
– Bestuur (WRR)
– Cultuur (SCP)
– Economie (CP)
• Fysieke lagen
– Techniek (?)
– Ecologie (RIVM, MNP)
– Ruimte (RP)
RIVM, MNP, RP
• beleidsevaluaties (balansen)
• toekomstscenario’s (verkenningen)
MNP 2000
http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500127001.pdf
MNP 2040
Trend
http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500127001.pdf
MNP 2040
Growth
http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500127001.pdf
Klimaatwinnaar Rusland
http://www.mnp.nl/bibliotheek/digitaaldepot/Samenvatting_Nederland_duurzame_wereld.pdf
Assen
Ehrlich en Holdren (1971)
• milieudruk = wereldbevolking x
welvaartsniveau x milieueffect
• 1/2 = 2 x 5 x 1/20
Positieve effecten van bouwen
2000
Zoetermeer
2007
Internationale betekenis
Internationale zeldzaamheid
Energie
•
•
•
•
•
•
•
de zon levert Nederland 10000GW
waarvan 1000GW winbaar
wij gebruiken 100GW
10% van ons oppervlak is genoeg
uit biomassa zou 100% nodig zijn
uit wind 700%
energie is geen blijvend milieuprobleem
Download