Brochure Aerodynamisch platdak systeem

advertisement
MONTAGESYSTEEM
VOOR PLATTE DAKEN
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken – zeker en veilig geplaatst
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken
Systeem zuid
Plat dak
Bodemverbinding
Moduleverbinding
Zeskantmoer met borgvertanding
Eindplaat geleider
Standvoet zuid
Zeskantmoer met borgvertanding
Zeskantbout
Windgeleider 1754 mm of 1845 mm
Modulehouder standaard
Afb.: Modulevoorbeeld met een 10°-installatiehoek
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken
Technische gegevens
Toepassing
Plat dak met max. 5° helling
Module installatiehoek
10 –12° (afhankelijk van de breedte van de module)
Module installatierichting
Oost-west en zuid-richting
Module klemmen
Lengterichting (aan de korte zijde)
Max. windbelasting/zone
tot 193 km/u (zone 4)
Extra ballast
ca. 14 tot 39 kg/m² (verdeeld over het contactoppervlak)
Materiaal
Staal verzinkt
Garantie
10 jaar
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken
Algemeen
Het aerodynamische systeem voor platte daken van Würth is onderdeel
van een nieuwe generatie aerodynamische PV-montagesystemen voor
platte daken die slechts met drie systeemcomponenten werken. Het
systeem van Würth is daardoor bijzonder licht en kan snel en kostenbesparend worden opgebouwd en afgebouwd. Het dak wordt optimaal
beschermd, het dringt niet door het dak heen. Een opvouwbare functie
voor afzonderlijke modules vereenvoudigt het onderhoud aan het dak en
modules en draagt er zo aan bij de onderhoudskosten laag te houden.
De betonblokken zijn niet bij levering inbegrepen.
Wij raden in principe verzwaringsstenen aan volgens DIN EN 1338,
klasse D / J / K (200 mm x 100 mm x 80 mm, 3,5 kg)
!
Bij vragen over het aerodynamische systeem voor
platte daken van Würth staan de collega‘s van het
Solarteam ter beschikking:
T +31 (0)73 - 629 1525
E-mail: [email protected]
Slechts 3 hoofdcomponenten
Voet (Standvoet)
•U
niverseel, van de gebruikte module onafhankelijk ontwerp.
• F lexibele rijenafstanden.
•G
ecertificeerd, op locatie gebaseerd ballastsysteem.
•D
oor sporenvrij ontwerp kan het water vrij afvloeien.
•M
eer mogelijkheden om dakoneffenheden, wisselingen in de dakhelling
te nivelleren.
•V
oorgeïnstalleerde bouten voor de montage van de windgeleider.
•S
lechts twee bouten en moeren.
Windgeleider
•G
eoptimaliseerd ontwerp maakt terugstroming en efficiënte koeling
van de module mogelijk.
• Antigethermaliseerd ontwerp om het systeem te beschermen.
• Gebogen randen voor de bescherming van het dak en de opbouw.
• Geschikt voor de verschillende maten van de modules.
Modulehouder
• Gepatenteerde en universele modulehouder.
•U
L-gecertificeerd voor electrische verbindingen en aarding.
• Voorgemonteerd.
• Getest voor gebruik; ook door toonaangevende modulefabrikanten.
4
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken
Alle componenten
Art.nr./Afbeelding
Omschrijving
Variant/
materiaal
Maat
VPE
Standvoet zuid
Systeem: zuid
Staal verzinkt
876 mm x 406 mm
1
Standvoet mini
Systeem: zuid, oost-west
Staal verzinkt
651 mm x 408 mm
1
Standvoet oost-west
Systeem: oost-west
Staal verzinkt
876 mm x 406 mm
1
Bodembeschermingsmat
Standaard
890 mm x 426 mm x 5 mm
1
0865 700 200
0865 700 213
0865 700 219
0865 700 202
–
0865 700 203
–
0865 700 204
0865 700 205
1
Aluminiumgelamineerd voor
PVC
Windgeleider
Staal verzinkt
1754 mm x 275 mm
1854 mm x 275 mm
1
5
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken
Art.nr./Afbeelding
Omschrijving
Variant/
Materiaal
Maat
VPE
Modulehouder standaard voor de
bevestiging aan de korte zijde van
de module
Aluminium
–
1
Modulehouder multi voor de
bevestiging aan de lange zijde van
de module
Aluminium
–
1
Eindplaat voor de geleider
Staal verzinkt
222,6 mm x 38,1 mm
1
Zeskantbout voor de bevestiging van
de modulehouder op de standvoet
A2
10 mm x 30 mm
1
0865 700 208
0865 700 220
0865 700 209
0096 10 30
6
Würth aerodynamisch systeem voor platte daken
Art.nr./Afbeelding
Omschrijving
Variant/
Materiaal
Maat
VPE
0387 000 010
Zeskantmoer met borgvertanding voor
de bevestiging van de modulehouder
op de standvoet
A2
M10
100
0865 000 06
Zeskantmoer met borgvertanding voor
de bevestiging van de windgeleider
A2
M6
250
0865 700 211
Montagehulp noord/zuid
–
–
1
Montagehulp oost/west
–
–
1
–
0865 700 212
–
Systeem oost-west
7
MONTAGESYSTEEM
VOOR PLATTE DAKEN
Uitgave van Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73-629 19 11
F +31 (0)73-629 19 22
[email protected]
www.wurth.nl
© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud
afd. Product: A. van Kreij
Grafische opmaak: A. Monden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
DTP - AM - D - 250 - 07/’14
Download