Regelgeving: (Andries)

advertisement
Regelgeving: (Andries)
2005-2006
 Leg uit aansprakelijkheid
 Welke producten zijn er en wie wordt aangesproken?
 Bespreek bondig HACCP
 Leg uit CCP
 Leg de CCP van het productieproces bij de bereiding van de warme lijn uit.
Preventie en richtwaarden. Vergelijk de koude lijn.
 Interpreteer: Koude lijn is gezonder voor de voedselveiligheid dan warme lijn.
 Bespreek kort:
o FIFO
o Kaderwet
o Europese doelstelling
o Europese verordening
o Horizontale regelgeving
2007-2008
1. (8p) a. bespreek het begrip aansprakelijkheid
b. wie is de producent of wordt als dusdanig gezien?
2. (8p) a. Geef een zo bondig mogelijke omschrijving van het HACCP-concept
b. omschrijf CCP
c. bespreek de temperatuur als CCP in de productiestroom bij de
voedselproducten in warme lijn. Geef de richtwaarden en procedures en vergelijk met de
koude lijn.
3. (14p) Omschrijf kort:
- FIFO
- kaderwet
- Europese richtlijn
- Europese verordering
- horizontale richtlijn
- kruisbesmetting
- MID
Voeding Specifieke Groepen (Andries)
2005-2006
 Definieer dieet
 Bespreek bondig de verschillende soorten diëten en geef telkens een voorbeeld
 Verklaar:
o Melk is een voedingsstof
o In natriumbeperkt dieet vervangen we keukenzout door zeezout
o Eenzijdige voeding is ondervoeding
o Vegetariërs moeten opletten voor tekort aan sacchariden(koolhydraten)
o Voedingsvezels worden omgezet in het laatste gedeelte van de dikke darm
2007-2008
1. (8p) a. Definieer dieet
b. bespreek de soorten diëten en illustreer met een voorbeeld
2. (12p) Beoordeel volgende uitspraken en verklaar:
o
o
o
o
o
o
Melk is een voedingsstof
In natriumbeperkt dieet vervangen we keukenzout door zeezout
Eenzijdige voeding is ondervoeding
Vegetariërs moeten opletten voor tekort aan sacchariden (koolhydraten)
Voedingsvezels worden omgezet in het laatste gedeelte van de dikke darm
Hoog cholesterolgehalte in bloed kan verlaagd worden door voeding die
rijk is aan verzadigde vetten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards