Overzicht aanbod PV 2016-2017

advertisement
Aanbod Permanente vorming
Academiejaar 2016 – 2017
Postgraduaten, permanente vormingen met getuigschrift en lezingenreeksen
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen



Getuigschrift Opleiding in de Praktische Theologie
Getuigschrift Ethiek op de werkvloer - Leren ethisch overleggen
Lezingenreeks Seminaries religie en samenleving 1750 – 2000
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Lessen voor de XXIste Eeuw (Leuven/ Kortrijk)
Faculteit Rechtsgeleerdheid






Getuigschrift Bijzondere leergang pensioenrecht
Getuigschrift Sociale bemiddeling in organisaties. Werken met arbeidsconflicten
Postgraduaat in de Bemiddeling (vernieuwd)
Postgraduaat in de Vastgoedkunde
Postgraduate Executive Summer School Social Security
Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk NIEUW !
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen














Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventieadviseurs - Specialisatiemodule niveau 1:
Psychosociale aspecten van het werk en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk (Leuven) (deel van het pakket: Opleidingen preventieadviseurs)
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventieadviseurs - Specialisatiemodule niveau 1:
Ergonomie (Brussel) (deel van het pakket: Opleidingen preventieadviseurs) NIEUW !
Postgraduate Studies in Big Data & Analytics in Business and Management (Leuven) NIEUW !
Postgraduaat Recruitment, Search & Selection
Postgraduaat in de Bedrijfskunde – Fundamentals in management
Postgraduaat in het Financiewezen – Corporate Finance
Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling
Postgraduaat in het Operations Management
Postgraduaat in de Vastgoedkunde
Postgraduaat in IT Organisatie en Management (Brussel) NIEUW !
Postgraduaat in Marketing Management (Brussel) NIEUW !
Postgraduaat in Digitale Marketing en Communicatie (Brussel) NIEUW !
Postgraduaat in HRM (Brussel) NIEUW !
Postgraduaat in Industrieel Management (Brussel) NIEUW !
Faculteit Sociale Wetenschappen


Getuigschrift Sociale bemiddeling in organisaties. Werken met arbeidsconflicten
Postgraduaat in de Bemiddeling
Faculteit Letteren












Getuigschrift Didactiek van het Spaans
Getuigschrift Medisch Frans (Kortrijk)
Getuigschrift Juridisch Frans (Kortrijk)
Getuigschrift zakelijk Duits voor professionals (Kortrijk) + (Leuven)
Getuigschrift zakelijk Engels voor professionals (Kortrijk) + (Leuven)
Getuigschrift zakelijk Frans voor professionals (Kortrijk) + (Leuven)
Postgraduaat Conferentietolken (Antwerpen)
Postgraduaat Conferentietolken Vlaamse Gebarentaal (Antwerpen) NIEUW !
Postgraduaat Conferentietolken (Brussel)
Postgraduaat didactiek Nederlands voor anderstaligen
Postgraduaat Literair Vertalen (Antwerpen)
Postgraduate Programme in Specialised Translation (Antwerpen)
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


























Opleidingen Preventieadviseurs
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs – Multidisciplinaire basismodule
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs - Multidisciplinaire specialisatiemodule
niveau 1
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs - Multidisciplinaire specialisatiemodule
niveau 2
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs - Specialisatiemodule niveau 1:
arbeidshygiëne
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventieadviseurs - Specialisatiemodule niveau 1:
Psychosociale aspecten van het werk en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventieadviseurs - Specialisatiemodule niveau 1:
Ergonomie NIEUW !
Getuigschrift Consultancy in groepen en organisaties
Getuigschrift Counseling in existentieel welzijn
Getuigschrift Eerstelijns psychologische zorg NIEUW !
Getuigschrift Gedragstherapie bij kinderen en jongeren
Getuigschrift Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme
Getuigschrift Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen
Getuigschrift Klinische neuropsychologie
Getuigschrift Klinische psychodiagnostiek - kinderen
Getuigschrift Klinische psychodiagnostiek – volwassenen
Getuigschrift Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in
biomedische en biotechnologische omgevingen
Getuigschrift Praktijkgerichte sportpsychologie
Getuigschrift in de Psychologische interventies
Getuigschrift Psycho-oncologie
Getuigschrift Psychotraumatherapie NIEUW !
Getuigschrift Sociale bemiddeling in organisaties. Werken met arbeidsconflicten
Getuigschrift van Vervolmaking in de pedagogische wetenschappen
Postgraduaat in de Bemiddeling
Postgraduaat in de Cliëntgerichte psychotherapie
Postgraduaat in de Gedragstherapie met volwassenen
Postgraduaat in de Psychoanalystische psychotherapie
Aanbod Permanente vorming - Academiejaar 2016 - 2017
2


Postgraduaat in de Psychodynamische kinderpsychotherapie
Postgraduaat in de Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Faculteit Wetenschappen



Getuigschrift Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in
biomedische en biotechnologische omgevingen
Postgraduaat in de Medische stralingsfysica
Postgraduaat in Wetenschapsonderwijs en -communicatie
Faculteit Ingenieurswetenschappen






Getuigschrift in de Integrale productontwikkeling
Postgraduaat in de Medische stralingsfysica
Postgraduaat in de Vastgoedkunde
Postgraduaat in Wetenschapsonderwijs en -communicatie
Postgraduate Programme in Biomedical Engineering
Postgraduate European Module Spatial Development Planning
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Postgraduaat in Wetenschapsonderwijs en -communicatie
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen







Certificate Postacademic Course in Offshore Wind Energy
Opleidingen Preventieadviseurs
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs – Multidisciplinaire basismodule (deel
van het pakket: Opleidingen preventieadviseurs)
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs - Multidisciplinaire specialisatiemodule
niveau 1 (deel van het pakket: Opleidingen preventieadviseurs)
Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs - Multidisciplinaire specialisatiemodule
niveau 2 (deel van het pakket: Opleidingen preventieadviseurs)
Postgraduaat Innoverend ondernemen als industrieel ingenieur
Postgraduate Programme in Innovation en Enterpreneurship in Engineering
Postgraduate Certificate in Research Valorisation in Engineering Technology NIEUW !
Faculteit Geneeskunde












Getuigschrift Aanvullende vorming voor preventie-adviseurs - Specialisatiemodule niveau 1:
arbeidshygiëne (deel van het pakket: Opleidingen preventieadviseurs)
Getuigschrift Evaluatie van menselijke schade - Interdisciplinaire opleiding voor juristen en artsen
Getuigschrift Geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme
Getuigschrift Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in
biomedische en biotechnologische omgevingen
Getuigschrift Rampenmanagement: een slachtoffergerichte benadering
Getuigschrift Specialisatie arbeidsgeneeskunde
Getuigschrift Tabakologie en rookstopbegeleiding
Getuigschrift Theoretische basiskennis van extracorporele technieken
Interuniversity Certificate of Human Genetics
Interuniversity certificate/ postgraduate studies in algology (Leuven)
Postgraduaat in de Acute geneeskunde
Postgraduaat in de Bemiddeling
Aanbod Permanente vorming - Academiejaar 2016 - 2017
3













Postgraduaat in de Klinische seksuologie
Postgraduaat in de Medische stralingsfysica
Postgraduaat in de Algemene tandheelkunde
Postgraduaat in de Endodontologie
Postgraduaat in de Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Postgraduaat in de Orthodontie
Postgraduaat in de Parodontologie
Postgraduaat in de Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
Postgraduaat in de Restauratieve tandheelkunde
Postgraduaat in de Radioprotectie
Postgraduaat in de Psychoanalystische psychotherapie
Postgraduate studies in Advanced medical imaging
Postgraduaat in Wetenschapsonderwijs- en communicatie
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen




Getuigschrift Industriële stage
Getuigschrift Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in
biomedische en biotechnologische omgevingen
Getuigschrift Ziekenhuisstage
Postgraduate Studies in Pharmaceutical Research
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen






Getuigschrift Oedeemtherapie
Getuigschrift Pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie
Getuigschrift Praktijkgerichte sportpsychologie
Getuigschrift Relaxatietherapie bij kinderen en volwassenen
Postgraduaat in de Gevorderde musculosceletale revalidatie: manuele therapie
Postgraduaat in de Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Lezingenreeksen:
Voor specifieke doelgroepen
 Studiedagen Academisch Centrum voor Praktische Theologie
 Actualiteitscolleges Bijzondere Leergang Pensioenrecht
 Themis Cylcus
 EU Law Clinics
 Studium Generale: taal en wereld
 Capita selecta literair vertalen
 PraxisP Profesional
 Pentalfa sessies
 Seminaria Arbeidsgezondheidskunde
Voor een breed publiek
 Denkend Geloven. Wetenschap en geloof
 Kleppers van Letters
 Leesgroep ‘De Franse klassiekers herontdekt’
 Soirée PraxisP
 De ‘nieuwe’ Middeleeuwen NIEUW !
Aanbod Permanente vorming - Academiejaar 2016 - 2017
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards