Beleidsplan Stichting Culturele Evementen Nicolaikerk

advertisement
Beleidsplan 2013-2016 Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk
De Nicolaikerk
De Nicolaïkerk is één van de historische podia van de Utrechtse binnenstad. Wat de kerk
uniek maakt is de combinatie van ruimte, instrumenten en ligging. Bovendien is de kerk
uiterst flexibel dankzij het meubilair, dat in steeds weer nieuwe opstellingen kan worden
gebruikt. Mede dankzij deze flexibiliteit is de Nicolaïkerk betrokken bij het Gaudeamus
festival, het Festival Oude Muziek, het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht,
dansvoorstelling van het Springdance Festival, uiteenlopende kindervoorstellingen, het
Festival voor de Wind en vele andere multi-disciplinaire voorstellingen.
Sinds de komst van het Marcussen orgel in 1956 is er een traditie ontstaan voor het
uitvoeren van nieuwe muziek. Toonaangevende hedendaagse componisten, maar ook
jong talent vindt dankzij onze concerten een podium. Mede dankzij compositieopdrachten
beleefden veel nieuwe werken hun première in onze concerten.
Deze traditie heeft geleid tot avontuurlijke programmering, die typerend is voor onze
concerten. De combinatie van orgel, electronica, andere instrumenten en andere
kunstdisciplines zijn ingrediënten voor de vernieuwing.
Activteiten SCEN
In de afgelopen jaren heeft de SCEN een ontwikkeling doorgemaakt in onze
programmering. In 2009 waren onze concerten nog verspreid over het jaar. Naar
aanleiding van reacties op onze aanvraag hebben we in 2010 ons aanbod nieuwe muziek
gebundeld in een weekendfestival. Vanwege het succes van deze formule zijn we er toe
over gegaan ons het grootste deel van ons aanbod te bundelen in twee festivals: één
voor oude en één voor nieuwe muziek.
Tijdens een festival, dat duurt van vrijdag tot en met zondag, worden ongeveer zes
concerten geprogrammeerd, waarbij een specifiek thema de leidraad vormt.
De concerten tijdens de festivals en culturele zondagen kenmerkten zich door grote
diversiteit. Zo kijken we terug op muziektheater voorstellingen (Isala, stem van een
rivier), jazzconcerten (met o.a. Bert van den Brink en saxofonisten Gijs Hendriks en
Pieter de Mast), kindervoorstellingen, koorconcerten, stomme film met
orgelimprovisaties, poëzie en orgel, video, dans en installaties.
De nieuw ingezette koers willen we in de periode 2013-2016 voortzetten. Daarbij richten
we ons op de volgende speerpunten:
 Samenwerken met andere kunstinstellingen, zowel in de stad als daarbuiten
 Doorontwikkelen van de faciliteiten op onze locatie
 Uitbreiden van het netwerk en onderzoeken van de internationale
samenwerkingsmogelijkheden
 Doorontwikkelen van de eigen organisatie en effectiviteit
De activiteiten, die we in de periode 2013-2016 zullen organiseren bestaan uit:
 het organiseren van twee weekendfestivals (één voor oude en één voor nieuwe
muziek), met ca. 6 evenementen per weekend;
 het organiseren van een orgelserie in de zomer, met 6 concerten;
 het meewerken aan culturele zondagen (o.a. de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest);
 het organiseren van educatieve projecten (ca. 6 activiteiten per jaar)
Festivals
De festivals bouwen voort op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben.
Zo zullen we ook in deze periode een programmering hebben aan de hand van een
relevant thema. In 2013 zullen onze festivals in het teken staan van De Vrede van
Utrecht, het stedelijke thema van dit jaar. Met het Centraal Museum, onze buren, zijn we
in gesprek over de manier waarop we de tentoonstelling kunnen verbinden aan onze
concerten. In 2016 zal tenminste een van de festivals gewijd worden aan de 60 ste
verjaardag van het beroemde Marcussen hoofdorgel. In 2006 hebben we veel ervaring
opgedaan met de organisatie van het ‘Klankkleuren Festival’. In dezelfde geest willen we
een groots festival rond de orgels van de Nicolaikerk opzetten.
In dit festival willen we het orgel plaatsen in verrassende kaders: samenwerkend met
uiteenlopende kunstdisciplines en in uiteenlopende stijlen van klassiek tot hiphop. Ook
willen we het jarige orgel trakteren op nieuwe composities aan de hand van
compositieopdrachten.
Orgelconcerten
De orgelconcerten, die gedurende de zomermaanden op de zaterdagmiddag
plaatsvinden, vallen steeds samen met het project “Kerken Kijken”. Deze inloopconcerten
zijn gratis toegankelijk. Zowel het Sweelinckorgel (Marcussen 1953) als het Hoofdorgel
(Marcussen 1956) worden bespeeld. De concerten worden vooraf mondeling toegelicht
door de concertgever. Het slotconcert is altijd op de Open Monumentendag/Nationale
Orgeldag. Dit is een bijzonder concert, het zogenaamde Orgel plus concert (bijvoorbeeld
orgel met koperkwintet of orgel met saxofoon). Naast de organisten van de Nicolaïkerk,
concerteren ook andere Utrechtse organisten en bekende organisten uit Nederland.
Onder andere bij de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest werken we mee aan het
dagprogramma. De inhoud wordt mede bepaald door het thema van de culturele zondag.
Nieuwjaarsduik en Uitfeest
Onder andere bij de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest werken we mee aan het
dagprogramma. De inhoud wordt mede bepaald door het thema van de culturele zondag.
Cultuureducatie
Klas-in-de-Klaas is een project dat we een aantal keren per jaar uitvoeren in
samenwerking met basisscholen in Utrecht Zuid. Leerkracht en leerlingen bezoeken de
oude kerk en krijgen een interactieve demonstratie van de orgels.
Tweejaarlijks organiseren we een kindermusical. Muziek en tekst worden nieuw
geschreven door professionals. Leerlingen van verschillende basisscholen werken
intensief samen aan een aantal uitvoeringen onder leiding van een regisseur en dirigent.
In de afgelopen jaren zijn ‘Jozef’ en ‘Mozes’ uitgevoerd en voor 2012 staat Noach op het
programma.
De Open Performance Site is een speciaal concert in het Festival Nieuwe Muziek. Jonge
compositiestudenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht schrijven nieuwe
werken, die uitgevoerd worden door studenten van het Utrechts Conservatorium in
combinatie met opstellingen van de faculteit Kunst en Mediatechnologie.
Financiering van de activiteiten
De SCEN financiert haar activiteiten op verschillende wijzen
- door een beroep te doen op haar eigen bestand aan donateurs
- door middel van subsidies van de Gemeente Utrecht
- door gericht een beroep te doen op fondsen die voor onze activiteiten relevant te zijn,
zoals culturele fondsen, fondsen van algemeen nut, fondsen met een regionale
(Utrechtse) invalshoek, etc.
De SCEN heeft geen eigen fondsen in beheer, en voert geen eigen vermogensbeheer,
treasury o.i.d.. In principe worden alle inkomende gelden gebruikt om de activiteiten in
het lopende, dan wel komende jaar te financieren. Hiervoor is een rekening courant
voldoende. In principe dienen alle inkomsten voor de financiering van de activiteiten in
het lopende dan wel komende jaar. Doordat de SCEN een vrijwilligersorganisatie is zijn
de apparaatkosten vrijwel nul. Daardoor kunnen alle gelden besteed worden aan hetzij
de activiteiten zelf (inhuur musici, zaalruimte etc.), hetzij aan onvermijdelijke kosten van
marktbewerking, publiciteit, etc.
Verder kan vermeld worden m.b.t. het beloningsbeleid dat
- uitvoerenden waar het professionals betreft via uitkoopsommen beloond worden
- bestuursleden van de stichting niet beloond worden
Download