Inschrijfformulier club van 100

advertisement
vv UNO club van 100
AANMELDINGSFORMULIER voor vv UNO club van 100
Hiermee geef ik mij op als lid van de “vv UNO club van 100”.
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Woonplaats:………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………….
Ik wil wel / niet * worden vermeld op de poster van de Club van 100 in de kantine.
Indien wel, dan graag als naam vermelden: …………………………
Ik wordt lid voor € 50,-- per jaar * of voor een groter bedrag,
namelijk: € ………* per jaar
Paats:
Datum:
Handtekening:
……………………
…………………… ……………………………
Wij verzoeken u het bedrag over te maken op rekeningnummer:
NL95 ABNA0 444 547 037. Ten name van vv UNO Club van 100 te Hoofddorp, onder
vermelding van uw naam.
Het ingevulde inschrijfformulier kunt u terugzenden naar:
E-mail:
[email protected]
Of per post, naar:
vv UNO club van 100
p/a Ina Boudier Bakkerdreef 50
2135 TA Hoofddorp
Na ontvangst van uw betaling wordt uw naam, indien aangegeven, vermeld in de
kantine.
Nb. Ieder jaar zult u opnieuw benaderd worden of u uw lidmaatschap van de vv UNO
Club van 100 wilt verlengen.
* svp door- of weghalen wat niet gewenst is.
Download