opdracht licht 4

advertisement
Licht in de Kunst
Thema:
Tekenen met licht
Vooraf
Bij deze fotografie opdracht gaan de leerlingen tekenen met licht. Voorwaarde is wel dat er gebruik
gemaakt kan worden van een verduisterde ruimte. Door bij het maken van foto’s met lange
sluitertijden wordt er op de afbeelding een lichtspoor getrokken. Dat wat geen licht uitstraalt blijft
vaag. Dat wat wel licht afgeeft ( kleine lampjes, aanstekers e.d.) wordt ‘gevangen’.
Doelen
- De leerling leert de werking van een fotocamera nader kennen.
- De leerling leert wat voor effect licht op de camera heeft.
Voorbereiding
Materiaal
- fotocamera
- verschillende lampjes van formaat en kleur.
Techniek
- fotograferen
Duur
- 60 minuten
Werkwijze
Uitleg/inleiding
De docent geeft instructie over het gebruik van sluitertijden in de fotografie. Vervolgens gaan de leerlingen
naar de donkere ruimte. Hier maken ze tweetallen en gaan ze aan de slag met de lampjes. Door digitale
camera’s te gebruiken kan men direct het resultaat zien van een opname. De een bedient de lampjes en de
ander maakt foto’s.
Opdracht
- De docent geeft instructie d.m.v. een fototoestel.
- De docent instrueert de leerlingen tot het maken van foto’s
Afsluiting
- De docent laat de mooiste foto per tweetal afdrukken, en bespreekt dan in de groep het proces.
Beoordelingspunten
- Op basis van goede samenwerking tussen de leerlingen onderling.
- Op basis van of de opdracht goed uitgevoerd en begrepen is.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards