PERMANENTE UITBATINGEN AFWIJKING GELUIDSNORMEN

advertisement
PERMANENTE UITBATINGEN
AFWIJKING GELUIDSNORMEN
AANVRAAG
(min. 30 kalenderdagen voor de activiteit)
VAK BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE
Datum ontvangst
Naam en paraaf
dossier
bediende
1. PERSOONSGEGEVENS VAN DE UITBATER
naam
voornaam
geboortedatum
straat
postcode
huisnr.
bus
huisnr.
bus
gemeente
gsm tijdens
evenement
e-mail
2. GEGEVENS OVER DE PERMANENTE UITBATING
naam uitbating
straat
postcode
gemeente
heeft u een melding klasse 3 gedaan voor uw uitbating?
O ja
3. WANNEER WENST U EEN AFWIJKING?
datum of data
beginuur of -uren
einduur of -uren
4. VOOR WELKE ACTIVITEIT WENST U EEN AFWIJKING?
O
O
een muziekactiviteit met een privaat karakter nl. ………………………………………
een muziekactiviteit met een openbaar karakter nl. ……………………………………
5. WELKE MUZIEK VOORZIET U OP UW ACTIVITEIT?
O met opgenomen muziek (bv. disco)
O live muziek elektrisch versterkt (bv. bands)
6. DATUM EN HANDTEKENING VAN DE UITBATER.
datum
handtekening
O nee
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards