Flyer feestdagen V2

advertisement
De kerk is een plaats voor
ontmoeting, rust, troost,
gezelschap. Iedereen mag
zich welkom voelen in de
Diensten in de maand december
In december vieren we kerst en
oud en nieuw met elkaar.
Een drukke maand met veel activiteiten
in de PKN-kerk Luttelgeest. Om u een
duidelijk overzicht te geven van de
aanvangstijden en thema’s is deze
PKN-kerk Luttelgeest.
Krijgt u tijdens de feestdagen
bezoek? Komt u niet vaak in
een kerk maar wilt u met de
feestdagen graag samen zijn?
Wees welkom tijdens één van
de diensten.
feestdagenflyer gemaakt.
1.
PKN kerk Luttelgeest
Feestdagen 2015
Donderdag 24 december
Kerstavond: Kerst Sing-in
Aanvang 19.30 uur
2.
Vrijdag 25 december
Eerste kerstdag
Aanvang 10.00 uur
3.
Zondag 27 december
TOP2000 kerkdienst
Aanvang 10.00 uur
4.
Donderdag 31 december
Oudejaarsavond - oecumenisch
5.
Aanvang 19.30 uur
PKN kerk Luttelgeest
Zondag 3 januari
Oosterstraat 1
E-mail: [email protected]
Kerkdienst
Aanvang 10.00 uur
www.pknluttelgeest.nl
www.top2000kerkdienst.nl
/luttelgeest
Feestdagenflyer
TOP2000 Kerkdienst
Oudejaarsavond – Oecumenische dienst
Het einde van het jaar staat NPO Radio 2 in het
Het thema van de gezamenlijke oudejaarsdienst is
teken van de TOP2000. In deze top staan veel
‘Gedragen worden’.
nummers met inhoud: nummers die emotie
De dienst is georganiseerd door de oecumenische
oproepen, kippenvel of herinneringen. Sommige
commissie.
thema’s gaan expliciet over geloof of God, andere
Marijke van Vilsteren gaat voor tijdens deze dienst
over levenservaringen als liefde en troost.
en een gelegenheidskoor onder leiding van Henk
Al een aantal jaren worden landelijk in de laatste
Boeve zorgt voor muzikale ondersteuning.
week van het jaar TOP2000 kerkdiensten gehouden.
Kerstdagen
Er zijn 2 diensten tijdens de kerst.
Kerst: Sing-in
Gewoontegetrouw staat de kerstavondviering in het
teken van muziek. We zingen met elkaar, horen een
gedicht en zijn stil in de dag voor het kerstwonder.
In Luttelgeest vindt dit jaar, als eerste kerk in de
Noordoostpolder, de TOP2000 kerkdienst plaats op
zondag 27 december.
Muziek staat centraal, luisteren en meezingen!
Laat uw gedachten de vrije loop gaan in deze dienst
met als thema ‘Hemel op aarde’.
De kerst sing-in start om 19.30 uur zodat ook
kinderen mee kunnen naar deze dienst. Veel
bekende kerstnummers passeren de revue. Een
moment om met elkaar stil te staan bij de komst van
Nieuwjaarsdienst
het kindje Jezus.
Zondag 3 januari is de eerste dienst van het jaar
2016. Mevrouw Posthumus uit Lemmer gaat voor.
Eerste kerstdag
De dienst start om 10.00 uur.
Om 10.00 uur start deze dienst waarin dominee Dirk
Dominee Wim Hortensius uit Zwolle ondersteunt
van Keulen voorgaat.
ons deze dienst. De collecte is voor Kerk in actie.
Wees welkom
We lezen met elkaar het kerstverhaal. Over de
Na afloop tijdens de koffie spelen we in het
We zien u graag terug tijdens één van de diensten.
engelen, het kindje Jezus, de herders in het veld en
‘TOP2000-café’de top 10 van nummers waarop
Fijne feestdagen en een gezond, liefdevol 2016
de woorden uit de bijbel: ‘Wees niet bang’.
gestemd is. U kunt mee stemmen via:
gewenst.
Een actuele zin in deze roerige tijden.
www.top2000kerkdienst.nl/luttelgeest
Download