File

advertisement
ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Kattenberg, Kattenberg 9 – 9000 Gent
Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS
Naam student
Victoria Calis
Naam mentor
School
DINSDAG
klas
Mevr. Lieve Verdonckt
4de
5de
en
leerjaar
Leergroep
OLO3Y
Aantal lln.
13 x 6
Vrije gemengde basisschool Wonderwijs, Kerkham 1, 9070 Destelbergen
07/10/2014 Handtekening mentor + datum:
Van 09u00 tot 12u00
Leergebied(onderdeel)
Wereldoriëntatie (natuur)
Lesonderwerp
Wegberm verkennen
Leerplandoelen
Wereldoriëntatie, net: VVKBaO
0.9 Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen.
Dat houdt in dat ze gericht observeren in functie van een vraag.
0.14 Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classiferen.
Dat houdt in dat ze kunnen ordenen op basis van minstens één criterium en
kunnen groeperen volgens gemeenschappelijke kenmerken of eigenschappen.
7.3 Kinderen ontdekken in hun omgeving een aantal levensgemeenschappen
of biotopen.
Dat houdt in dat ze daarin veel voorkomende organismen herkennen en
benoemen.
Lesdoelen
1. Gericht waarnemen door middel van hun zintuigen. (0.9)
2. Planten of bloemen van een wegberm determineren met behulp van
determineertabellen. (0.9. – 0.14 – 7.3)
3. Noemen waargenomen planten of bloemen op.(0.9. - 7.3)
Beginsituatie
specifiek voor
deze les
Situering in het leerproces: aanbreng-inoefening-herhalen-evaluatie
Voorkennis van de klasgroep

De kinderen hebben in klas voor het vertrek op bosklassen enkele
kruiden en planten besproken.
Het thema van de dag is onderzoeksdag.
Werkwijze van de klasmentor

De mentor werkt met instrumenten uit een koffer van de gemeente.

Bij de organisatie van de activiteiten worden de kinderen verdeeld in
groepen.
Leerling specifieke gegevens

/
Bronnen
Mikado: De wegberm, Geraadpleegd op 2 oktober 2014,
http://www.pelckmans.be/docupload/MW5_wegberm_HL_KB.pdf
Didactiek wereldoriëntatie en godsdienst: didactiek wereldoriëntatie – Boulez
S, De Maertelaere S, Dewilde A, Lauwereins E: 2012-2013
Bordschema en bijlagen toevoegen!
LESSCENARIO
1. Klassikaal wegberm gericht waarnemen door middel van een kader
5 min
1
Koffer (kader)
Victoria Calis
1
Instructie
Bij deze activiteit worden jullie echte onderzoekers!
Heeft iemand een idee wat we zullen onderzoeken?
We gaan de wegberm verkennen en de wegberm is het gras naast de weg.
Kijk eens naar de wegberm, wat zien jullie allemaal?
Iedereen kijkt naar het gras, maar we kijken niet allemaal naar hetzelfde stukje gras.
Ik heb iets meegebracht waardoor we beter kunnen waarnemen, een kader.
Nu kijken we enkel wat er in het kader ligt. Zo nemen we beter waar.
Wat zien jullie nu?
2.
Klassikaal planten of bloemen van de wegberm determineren met behulp van
determineertabellen
15-20 min
123
Koffer (loepen, determineertabellen, kader)
Organisatie
Bij deze fase gebruik ik een assistent die de loepen en determineertabellen uit de koffer haalt en
toont aan de andere kinderen.
Verloop
Ik duid iemand aan die mijn assistent is en die het materiaal uit de koffer neemt. Via de
determineertabel ga ik samen met de kinderen stap voor stap planten of bloemen determineren .
Bij sommige vragen van de determineertabel kan ik gebruik maken de loepen.
Ik laat de kinderen eerst altijd goed kijken naar de plant. Ik vraag telkens wat er opvalt.
Extra
Extra informatie over de meest voorkomende wegbermplanten.
Brandnetel
- Prikplant
- Gezaagde bladeren
Weetje: als je de plant aanraakt van onderen naar boven dan prikt de
plant niet. Dit komt omdat de brandharen gericht zijn naar boven.
Paardenbloem
Tientallen gele bloemetjes
Bloemetjes worden na de bloeitijd een pluisbol. In die pluisbol
zitten er zaadjes.
- Getande blanderen
Weetje: wie de pluisbol in 1 adem kan kan
wegblazen, mag een wens doen.
Dovenetel
Victoria Calis
2
Prikt niet
De bladeren staans twee aan twee tegenover elkaar
Gezaagde bladeren
Witte bloemen
Weetje: er wordt thee gemaakt van de bloemen waarvan je gemakkelijker in slaap valt.
Grote weegbree
- Vermindert de jeuk van een brandnetel
3.
In groep planten en bloemen van de wegberm determineren met behulp van
determineertabellen
20 min
123
Koffer (loepen, determineertabellen, kader), touw
Organisatie
De kinderen worden verdeeld in groepen van 4 of 5 leerlingen.
Nu gaan de kinderen zelf aan de slag met de loepen en de determineertabellen. In het kader
kiezen ze minstens 1 plant of bloem uit die ze onderzoeken. Ik loop rond en stuur bij waar nodig.
Verloop
De kinderen krijgen een stuk touw waardoor ze hun eigen kader kunnen maken.
In groepjes gaan ze elk bij hun ‘kader’ gericht verschillende planten observeren.
Daarna elk groepje overlopen waarbij de kinderen zeggen welke planten ze gevonden
hebben al dan niet gebruik maken van de loepen en determineertabellen.
4.
Afronding : klassikale korte terugblik van waargenomen planten en bloemen
5 min
3
Koffer (kader)
Instructie
Nu wil ik weten of jullie echte onderzoekers zijn.
Ik duid een plant of bloem aan, als je de naam weet steek je jouw vinger op.
Richtvragen
Welke plant of bloem is dit? Hoe weet jij dit? (somt specifieke kenmerken van de plant of
bloem op)
Afronding
Dat hebben jullie goed gedaan! Nu zijn jullie echte onderzoekers.
Victoria Calis
3
Evaluatie
van je didactisch
handelen
Evalueer hier je eigen didactisch handelen: wat zou je behouden of veranderen
mocht je deze les nog eens geven? Denk aan voorbereiding en realisering.
Tijdens de klassikale fase heb ik samen met de kinderen vaak herhaald welke
planten ze al gevonden hadden. Hierdoor bleven ze alert en konden ze op het
einde van de les veel planten benoemen.
Victoria Calis
4
Download