Voorbeeldbrief voor patiënten die al CVRM controles ontvingen

advertisement
Voorbeeldbrief voor patiënt die al VRM controle ontving.
Geachte heer, mevrouw,
U staat in onze praktijk onder behandeling voor een hoge bloeddruk, een verhoogd
cholesterolgehalte of een ander risico op hart- en vaatziekten. U ontvangt deze brief, omdat in
2013 de preventieve zorg voor patiënten met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten anders
wordt geregeld. Aan de behandeling zelf verandert niets; wel wordt het voor u makkelijker om indien gewenst- uw eigen gegevens via de computer in te zien.
Wat verandert er voor u?
We gaan gebruikmaken van een speciaal computerprogramma. Dit kunt u thuis inzien via internet.
U heeft zo altijd toegang tot uw uitslagen, metingen en medicatieoverzicht, die betrekking hebben
op
hart- en vaatziekten. Ook de afspraken die u hierover tijdens het spreekuur maakt, kunnen in dit
programma worden vastgelegd. U kunt thuis dus alles nog eens rustig nalezen. Krijgt u een
verwijzing naar een fysiotherapeut, diëtist of specialist? Dan kunt u deze zorgverlener machtigen
om ook inzage te krijgen in uw gegevens. Dit geldt uitsluitend voor de gegevens die betrekking
hebben op uw risico factoren.
Wat verbetert er?
Misschien heeft u zelf al eens ervaren hoe moeilijk het is om zorgverlening goed te laten verlopen,
zeker als er meer mensen bij uw behandeling zijn betrokken. Een betere samenwerking zal fouten
kunnen voorkomen. Bovendien kunt u zelf nu ook uw gegevens bewaken. Wij hopen dat deze
werkwijze bijdraagt aan een
betere zorg. In de toekomst gaan we onderzoeken of dat ook gelukt is. Hiertoe verzamelen we
gegevens.
Wat moet ik nu doen?
U hoeft op dit moment niets te doen. Bij uw eerstvolgende controle zal de praktijkverpleegkundige
u uitleg geven over het programma, als u dat wilt.
Om gebruik te kunnen maken van het computerprogramma, kunt u inloggen met een eigen
inlogcode. Uw POH kan die code en wachtwoord voor u aanmaken.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de praktijk.
Verdere informatie kunt u lezen in de algemene patiëntenfolder met als titel “zorgprogramma’s
draaien om u”. Omdat deze folder ook gemaakt is voor patiënten met chronische ziekten wordt
daar in de tekst af en toe naar verwezen. In uw geval gaat het niet om een chronische ziekte, maar
om een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Met vriendelijke groet,
Uw huisarts
Download