Powerpoint presentatie De stroombron

advertisement
Op zoek naar de stroombron
Bubbels in het water en stoom stijgt
De oorzaak is de hitte van de elektrische plaat
op
eronder.
De hitte komt van een elektrische weerstand: als er
elektriciteit door stroomt, warmt de weerstand op.
De ballon beweegt, hij stijgt op.
Door verhitting van de lucht in de ballon: een
steekvlam warmt de lucht op.
De lucht komt uit een verbrander die op gas werkt, onder
de verbrander staan enkele gasflessen gemonteerd.
Aan de buitenkant van de dynamo draait het rad een de top van de dynamo. Binnen in de
behuizing roteert de as, die met het rad aan de top verbonden is, zodat de magneet rond de
koperen spoel draait.
Het rad aan de top van de dynamo wordt door het draaiende
fietswiel aangedreven.
De fietser brengt de fiets in beweging, zodat de wielen
draaien. De voorwaarde dat de dynamo functioneert, is
natuurlijk wel, dat het rad van de dynamo tegen de band
drukt.
De wind.
Bij sterkere wind zal de boot sneller varen, bij zwakkere wind
trager.
Het waterrad wordt in beweging gezet doordat water van boven
op de schoepen valt.
De beweging van het draaiende rat wordt gebruikt om
molenstenen te laten draaien, maar kan evengoed gebruikt
worden om een grote houtzaag of zelfs een alternator aan te
drijven.
Het opgewarmde
wat beweegt in
de leidingen.
De turbine
draait.
In een generator
beweegt de motor.
Hier ‘beweegt’ de
elektrische
stroom: hij verlaat
de
energiecentrale.
De toevoer van de
hitte in de
verwarmingsketel
verwarmt het water
tot kookpunt, zodat
er stoom ontstaat.
De aangevoerde
stoom doet de
turbine draaien.
Bij de verbranding van
brandstoffen zoals
steenkool, olie of gas komt
de nodige hitte vrij opdat
water tot stoom
opgewarmd kan worden.
Om stoom op te
wekken moet water
aan de kook
gebracht worden.
De rotor in de generator is
met een as met de rotor in
Om de rotor in de
de turbine verbonden.
De draaibeweging van de turbine te laten
rotor in de rotor zorgt er draaien heb je stoom
dus voor dat de rotor in de nodig.
generator ook draait.
*
De voortdurende
aanvoer van
elektriciteit.
Vanaf de generator, door het draaien van de rotor
wordt elektriciteit opgewekt.
Aan de transformator. Zodra de elektriciteit naar de gewenste spanning getransformeerd
is, wordt ze over het elektriciteitsnet verspreid.
* De elektrische stroom wordt door
een spoel gestuurd, waardoor er in
een andere spoel een spanning
ontstaat. Op die manier wordt de
grootte van de spanning veranderd,
naar omhoog of naar omlaag. Dit
doet men om de elektriciteit bruikbaar
te maken. In dit geval wordt de
elektriciteit omhoog getransformeerd
zodat ze door
hoogspanningsleidingen
getransporteerd kan worden.
Rotor (met 3 bladen), generator, mast,
transformator.
De wind drijft de rotor aan
De draaibeweging van de rotor wordt door de
generator in elektriciteit omgezet.
De geleverde elektriciteit wordt in de
transformator op geschikte spanning gebracht,
zodat ze in het elektriciteitsnet kan worden
geleid.
- milieuvriendelijk: er is geen uitstoot van roet en CO2, omdat er geen fossiele
brandstoffen verbrand worden
- duurzame en herbruikbare energiebron: de wind kan niet ‘opgebruikt’
worden; er is wind of er is geen wind.
-Wind is weinig voorspelbaar: er is niet altijd voldoende wind en niet alle
plaatsen zijn geschikt voor het plaatsen van windmolens
- sommige mensen vinden windmolens landschapsverstoring
-- de hoeveelheid elektriciteit geleverd door windenergie is nog altijd relatief
laag ten opzichte van klassieke energiecentrales.
Windmolen (rotor aan generator op mast) verbonden met de
transformator die aan het elektriciteitsnet is aangesloten.
Hier speelt het ontwerp van de leerling natuurlijk een cruciale rol. Kijk
goed na of volgende omschrijving bij het ontwerp opgaat. Een turbine
of een rotor, een generator en een transformator staan in een keten.
De turbine drijft de generator aan, zodat er elektriciteit ontwikkeld kan
worden. Aan het einde van de keten transformeert de transformator de
opgewekte elektriciteit naar de gepaste spanning.
Let ook op de inplanting van de centrale. Een waterkrachtcentrale hoort
natuurlijk in de buurt van stromend water, een windmolen op een plek
waar veel wind is, een kerncentrale op een wat geïsoleerde plek, enz.
De geleiders worden ingezet om vee of mensen tegen te
houden die het afgebakende terrein willen verlaten of
betreden.
De afstandsisolatoren zorgen ervoor dat de omheining en de palen
niet onder spanning staan. Immers, men moet steeds de omheining
en de palen kunnen aanraken, zonder een stroomstoot te krijgen.
De stroombron is via de elektrische draad op de schrikdraden
aangesloten.
Om de elektrische stroom van de elektriciteitscentrale naar de huizen
en de fabrieken te brengen.
Ze zorgen ervoor dat de elektriciteitspylonen niet onder stroom
komen te staan, zodat er geen lekstroom ontstaat. Bovendien moet
men steeds de pyloon kunnen aanraken zonder een stroomstoot te
krijgen.
Op de elektrische draden.
Ze brengen de elektrische stroom van het net
naar de motor van de trein.
Ze zorgen ervoor dat de pylonen en de trein zelf niet
onder stroom komen te staan. Je moet de pylonen en de
trein steeds kunnen aanraken zonder een stroomstoot te
krijgen.
Op de bovenleiding via een schakelhuis en een schakelkast.
Een tang is gemaakt van metaal voor de stevigheid. Metaal
geleidt. Deze eigenschap is bij een tang geen doel. Integendeel,
ze is zelfs gevaarlijk als de tang gebruikt wordt om aan elektrische
installaties te werken.
De isolator beschermt de persoon die de tang hanteert tegen onverwachte
elektrische stroomstoten of zelfs elektrocutie.
Ze transporteren de stroom van het stopcontact naar
het toestel.
Ze beschermen de persoon die het toestel op het
stopcontact aansluit en die het toestel dagelijks gebruikt.
De stroombron is het stopcontact. De stekkerpennen worden op het
stopcontact aangesloten.
3
7
1
stroom
A
U
volt
Ω
weerstand
watt
W
2, er zijn twee stroombronnen die ieder in een aparte stroomkring staan.
3, ze staan open
Er is een gesloten stroomkring in de schema’s 1, 3 en 4. In deze
gevallen vloeit er dus stroom. Het is de ampèremeter die dit
aangeeft.
2
3
4
1
1, 3 en 4
- Letter van het energielabel
-- hoeveelheid kWh/jaar
Toestel 3: goedkoopst in verbruik, voldoende
vriesruimte
Toestel 4
Neen, het geldt alleen maar voor toestellen uit dezelfde
klasse qua grootte, vriestemperatuur, ... Het werkelijke
verbruik wordt als kWh/jaar aangegeven.
Sleuf Valère & Zoon
Plug it in bvba
Flies Sofie
Sleuf Valère & Zoon
Verkoop van elektrische apparaten
Residentieel elektrotechnisch installateur
Technicus inbraakbeveiliging
Technicus brandbeveiliging
Koeltechnicus
Koelmonteur
8
De laders van de gsm en de telefoon kunnen zonder sluimerverbruik. Je kan de
stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer je de lader niet gebruikt.
Ook de printer kan zonder sluimerverbruik. Je kan deze aanzetten wanneer je
hem nodig hebt. Uiteraard kunnen eigenlijk alle toestellen zonder
sluimerverbruik, mits je bereid bent wat in te boeten op gebruiksgemak. Enige
uitzondering is de gsm die uiteraard steeds moet blijven aanstaan om
bereikbaar te zijn.
x
x
x
x
x
x
x
x
De gsm, de televisie, de dvd-speler, de laptop,
de stereo-installatie en de printer verbruiken
energie in de stand-by stand. Er wordt constant
elektriciteit verbruikt om een lampje of digitale
wekker te doen branden.
De laders van de gsm en de telefoon verbruiken
nodeloos energie wanneer zij in het stopcontact
zitten, maar niet zijn aangesloten op het toestel.
De transformator wordt warm, om deze warmte
te genereren is elektriciteit nodig.
(200Wh + 50Wh) x 24(uur)= 6000 Wh per dag of 6 kWh per dag.
6 kWh x 365 dagen = 2190 kWh per jaar
2190 kWh/547,5= 4 vaten olie van 160 liter.
=1/5 (=50/ (200+50)), of 20% van het totaal verbruik (50/ (200+50)) of
50 Wh x 24 (uur) = 1200 Wh per dag of 1,2kWh per dag
1,2 kWh x 365 dagen = 438 kWh per jaar
438 kWh/547,5 = 0,8 vaten olie van 160 liter
((60+45)x2+70+70+60+80)kWh = 490kWh
490kWh / 7= 70 euro
70 euro = 3 tickets + 10 euro zakgeld over.
De aarding is de geel-groene draad.
De aarding is te herkennen aan het
standaardsymbool.
De aarding is te herkennen aan het
standaardsymbool.
Toestellen worden geaard om de gebruiker te behoeden voor
elektrische schokken of zelfs elektrocutie.
G
A
A
A
A
combinatietang
waterpomptang
krimptang
draadstriptang
bektang
-Een draadstriptang om het
isolatiemateriaal rond de draad te
verwijderen
-Een krimptang om de draadhulzen aan
de draad te bevestigen, zodat die
gemakkelijker met de lusterklemmen
verbonden kan worden. .
geïsoleerde stroomdraad (rol)
combinatietang
stukjes geïsoleerde stroomdraad
draadstriptang
Stukjes ontmantelde stroomdraad,
lamphouder met lampje
schroevendraaier
Stukjes ontmantelde stroomdraad,
schakelaar,
schroevendraaier
Stukjes ontmantelde stroomdraad,
draadhulzen
krimptang
Batteriij (4,5V)
/
Red de stad
Download