iJW Productcategori iJW productcategorie omschrijving Productcode

advertisement
iJW productcategorie omschrijving
iJW Productcategorie
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
33
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
34
zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
35
Pleegzorg
35
Pleegzorg
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
38
Met verblijf: overig residentieel
Productcode
L0001
L0118
L0119
L0126
L0127
L0128
L0129
L0130
L1101
L1102
L1103
L1104
L1105
L1106
L1107
L1108
L1109
L1110
L1111
L1112
L1113
L1114
L1115
L1116
L1117
L1118
L1119
L1120
L1402
L4104
L4111
L4112
L4118
L4131
L4135
L4137
L4147
L4148
L4149
L4150
L4151
L1501
L1502
L1503
L1504
L1505
L1506
L1507
L1508
L1601
L1201
L1301
L1302
L1401
L1403
L1404
L1405
L1406
L1407
L1408
L2101
L2201
L2202
L2203
L2204
L4101
L4102
L4103
L4105
L4106
L4113
L4114
L4116
L4117
L4119
L4121
L4122
L4123
L4125
L4128
L4129
L4134
L4136
L4130
L4133
L0108
L0109
L0110
L0111
L0112
L0113
L0114
L0116
L0117
L0120
L0121
L3101
L3201
L3202
L3301
L3302
L3303
L3304
L3305
L4107
L4108
L4110
L4115
L4120
L4124
L4126
L4132
L4138
L4139
L4140
L4141
L4142
L4143
L4144
L4145
L4146
Productcode omschrijving
Consultatie GGZ
ECT
Methadon
Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)
Multidimensionele Familietherapie (MDFT)
Functional Family Therapy (FFT)
Multisysteem Therapie (MST)
Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) opgelegd door de Kinderrechter
Diagnostiek - GGZ
Crisis - GGZ
Aandachtstekort - en gedrag -GGZ
Pervasief - GGZ
Overige kindertijd - GGZ
Alcohol - GGZ
Middelenafhankelijkheid - GGZ
Angst - GGZ
Restgroep diagnoses -GGZ
Persoonlijkheid - GGZ
Somatoforme - GGZ
Eetstoornis - GGZ
Schizofrenie - GGZ
Depressie - GGZ
Bipolair en overig - GGZ
Andere aandoeningen -GGZ
GB GGZ
Transitieprestatie (onjuiste primaire toeleiding naar GBGGZ)
Consult OVP niet-basispakketzorg
Indirect - GGZ
Reiskosten prestaties Behandeling (H324-H331) (p/ct.)
Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden (CRIEM)
Diagnostiek J&O
Diagnostisch Onderzoek orthopedagogiek
Harde kern
Samenloop
Therapeutische Gezins Behandeling orthopedagogiek
Training J&O
Consultatie LVG
Consultatie J&O
Consultatie 3 milieusvoorziening
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Dagactiviteit Verstandelijk Gehandicapt kind licht
Dagactiviteit Verstandelijk Gehandicapt kind midden
Dagactiviteit Verstandelijk Gehandicapt kind zwaar
Dagactiviteit (begeleiding) VG kind gedrag
Dagbehandeling Verstandelijk Gehandicapt kind midden
Dagbehandeling VG kind zwaar
Dagbehandeling VG kind gedrag
Dagactiviteit JLVG
Dagbesteding VG-licht (VG1-VG4)
Persoonlijke verzorging (p/u.) totaal ( tarief+module beschikbaarh)
Begeleiding speciaal 1 Niet Aangeboren Hersenletsel (p/u.)
Begeleiding speciaal
Begeleiding
Behandeling basis jLVG (p/u.)
Behandeling basis pg, vg, lg (p/u.)
Behandeling gedragswetenschapper (p/u)
Behandeling paramedisch
Behandeling Famillies First (j)lvg (p/u)
Behandeling IOG (j)LVG (p/u)
Per dag Volledig Pakket Thuis GGZ K/J incl.BH incl.DB
Per dagdeel Toeslag Volledig Pakket Thuis dagb. GHZ kind licht
Per dagdeel Toeslag Volledig Pakket Thuis dagb. GHZ kind midd.
Per dag Toeslag Volledig Pakket Thuis woonzorg GHZ kind
Per dag Toeslag Volledig Pakket Thuis woonzorg GHZ jeugd
Ambulante Individuele begeleiding bij zelfstandig wonen orthopedagogiek
Begeleiding multiprobleemgezin [vrijwillig kader]
Beschermen en versterken [reclassering]
Crisis (ambulant) GGZ
Crisis (ambulant) J&O\LVG
Gezinsbehandeling GGZ
Gezinsbehandeling J&O\LVG
GMB Advies
GMB Begeleiding
Intensief casemanagement (GGW) begeleiding muliprobleemgezinnen in vrijwillig kader
Kortdurende orthopedagogische behandeling
Kortdurende behandeling (ambulant)
Kortdurende behandeling (ambulant) J&O\LVG
Langdurige zorg (persoonlijke verzorging)
Onder Toezichtstelling < jaar
Onder Toezichtstelling > jaar
Scholings- en TrainingsProgramma (STP)
Toezicht en Begeleiding [drang]
Pleegzorg
Spoedeisende zorg (crisispleegzorg)
Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)
Verblijf zonder overnachting (VZO), per dag
Beschikbaarheidscomponent crisis
JSLVG (obv LVG 4)
JSLVG (obv LVG 5)
Per dag ZZP crisisopvang VG incl. BH
Per dag ZZP 4LVG driemilieuvoorziening
Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)
Per dag Toeslag ZZP MFC
Per dag Toeslag ZZP Observatie
ZZP GGZ verblijfscomponent
ZZP VG&LG verblijfscomponent
ZZP ZG verblijfscomponent
Crisis (Klinisch) GGZ
Crisis (Klinisch) J&O\LVG
Daghulp (Dagbehandeling) orthopedagogiek
Gezinshuizen Residentieel verblijf orthopedagogiek
Jeugdzorg Plus behandeling
Langdurige zorg (Klinisch)
Langdurige zorg (voortgezet verblijf)
Spoedeisende zorg (crisisopvang) J&O\LVG door BJZNHN
Uitwijkhuis (Begeleid zelfstandig wonen op zorgaanbieders locatie) orthopedagogiek
Uitwijkhuis (Crisisopvang) orthopedagogiek
Verblijf & Behandeling (regulier) orthopedagogiek
Verblijf & behandeling gesloten Jeugdzorg >12 orthopedagogiek
Verblijf 24-uurszorg J&O
Verblijf deeltijd (dagbehandeling) J&O
Verblijf deeltijd (dagbesteding) J&O
Voogdij
Training LVG
Perceel
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
08 Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg
08 Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
04 Jeugdbescherming en -reclassering
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
07 Licht Verstandelijk Gehandicapten 3-milieu voorziening
07 Licht Verstandelijk Gehandicapten 3-milieu voorziening
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
10 Specialistische Jeugdhulp
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
10 Specialistische Jeugdhulp
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
03 Crisishulp en -opvang
03 Crisishulp en -opvang
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
10 Specialistische Jeugdhulp
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
04 Jeugdbescherming en -reclassering
01 Pleegzorg
01 Pleegzorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
07 Licht Verstandelijk Gehandicapten 3-milieu voorziening
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
11 Persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
05 Residentiële Hulp
02 Jeugdzorg Plus
09 Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
05 Residentiële Hulp
10 Specialistische Jeugdhulp
10 Specialistische Jeugdhulp
05 Residentiële Hulp
05 Residentiële Hulp
05 Residentiële Hulp
05 Residentiële Hulp
05 Residentiële Hulp
05 Residentiële Hulp
04 Jeugdbescherming en -reclassering
10 Specialistische Jeugdhulp
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards