Wij zijn onze hersenen (PGO-model)

advertisement
PGO-LEIDRAAD ALGEME NATUURWETENSCHAPPEN
MODULE: Leven
GROEPSLEDEN: Groepsleden: Erik Hernaamt, Joost Bus, Kenji van Keeken, Ruben Stollman
ARIKEL (TITEL): Wij zijn onze hersenen
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
 Neuronen zenuwcellen
 Gliacellen
 Een Synaps (v. Gr. sunapsis = aanraking) is de contactplaats tussen twee zenuwcellen of
tussen een zenuwcel en een spiervezel of een zenuwcel en een kliercel, waar door
geleide diffusie van ionen zenuwimpulsoverdracht plaatsvindt.
 Neuro endocrien Hormonen binnen de hersenen
 Neuronaal Darwinisme Het is volstrekt onmogelijk zo’n systeem in al zijn details te
programmeren, louter op basis van genetische informatie. Swaab: Dat probleem heeft de
natuur opgelost door overproductie van cellen en contacten. Bij succesvolle contacten
nemen neuronen groeifactoren op van de cel waarmee ze contact maken, brengen die terug
naar hun cellichaam, en zorgen zo voor een verhoogd metabolisme in de cel, voor verdere
uitgroei van vezels en voor het maken van nog meer en steviger contacten. Cellen die niet
zo’n stevig contact kunnen vormen, gaan verloren. Deze competitie noemen we neuronaal
darwinisme.
 MRI Magnetic resonance imaging (MRI) is een vorm van medische beeldvorming met behulp
van kernspinresonantie.
 Placebo Een placebo (Latijn en het betekent: 'ik zal behagen') is een
als geneesmiddel voorgeschreven of aangeprezen middel dat geen werkzame bestanddelen
bevat. Het woord placebo wordt ook gebruikt als kort voor het placebo-effect. Een placebo
slaat in die betekenis op een positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de
heilzame werking van een behandeling (bijvoorbeeld meer gevoel van welbehagen of
opluchting). De placebo zelf geneest echter niets.
 β-interferon Interferonen (IFN) zijn natuurlijke eiwitten (glycoproteïnen) die in de cellen van
het immuunsysteem van de meeste gewervelde dieren, en dus ook van de mens, worden
afgescheiden na contact met virussen,bacteriën of schimmels. Ze spelen een belangrijke rol
bij de werking van het immuunsysteem.
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
Waarmee kun je onze hersenen vergelijken en hoe werken ze? Hoe ontwikkelen hersenen zich
tijdens de zwangerschap en na de geboorte?
3. Analyseer het artikel / de rode draad
Alles wat we denken, doen en laten, wordt bepaald en uitgevoerd door onze hersenen, beweert
Swaab. Hij vergelijkt onze hersenen met een supercomputer die door miljarden verbindingen tussen
onze hersencellen op elke invloed van buitenaf reageren. In het volgende stuk zeg Swaab dat deze
vergelijking niet geheel klopt, onze hersenen zijn zijn geen statische machiene maar zij blijven zich
ontwikkeling tijdens het leven van de mens. Hierna stelt Swaab de vraag bestaat vrije wil? Hij geeft
hier op geen echt antwoord maar geeft citaten van een aantal verschillende wetenschappers en
filosofen over dit onderwerp. Als slot heeft Swaab het over het concept ‘ziel’, wat volgens hem een
illusie van de hersenen is om ons te leiden naar voortplanting en overdraging van genen. Op het eind
ontkracht hij het begrip ziel eigenlijk door te zeggen dat wij niets dan een stoffelijk omhulsel zijn, ook
tijdens ons leven.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
-Wij zijn onze hersenen, hiermee bedoelt Swaab dat alles wat wij denken, doen en laten, bepaald
wordt door onze hersenen.
-De hersenen kunnen vergeleken worden met een supercomputer die ons doen en laten controleerd.
- De hersenen ontwikkelen zich niet alleen op basis van de erfelijke informatie maar ook basis van
invloeden van buitenaf tijdens de ontwikkeling van een mens
-Bestaat vrije wil en hoe definieer je vrije wil?
-Het concept ‘ziel’ is een illusie van het brein om ons te motiveren tot voortplanting.
5. Formuleer leerdoelen
Hoe werken de hersenen, en wat bedoelt Swaab met ‘Wij zijn onze hersenen’?
Download