rockwool technical insulation onderschrijft eiif

advertisement
Persbericht
RTIPR009NL0912
ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION ONDERSCHRIJFT EIIFONDERZOEK EN VERWELKOMT NIEUWE EU-RICHTLIJN VOOR
ENERGIE-EFFICIËNTIE
De specialist op het gebied van industriële isolatie legt de nadruk op energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot door het effectief isoleren van technische installaties.
Rockwool Technical Insulation (RTI) , een belangrijke wereldspeler in het ontwikkelen ontwerpen en
toepassen van isolatie voor technische installaties in verwerkingsindustrieën, de industrie,
zeescheepvaart & offshore, is verheugd met het onlangs gepubliceerde rapport van de European
Industrial Insulation Foundation (EiiF) (www.eiff.org).
Het rapport "Klimaatbescherming met een snelle terugverdientijd”, dat begin juli werd gepubliceerd, is
gebaseerd op een onderzoek van Ecofys (www.ecofys.com), een vooraanstaande
consultancybedrijfexpert met expertise op het gebied van duurzame energie-oplossingen en
klimaatverandering. Het onderzoek van Ecofys identificeert het grote energie- en CO2besparingspotentieel van industriële isolatie. Daarnaast toont het onderzoek aan dat dit potentieel nog
niet ten volle wordt benut, hoewel deze mogelijkheden kosteneffectief zijn uit te voeren. In feite verspilt
de Europese industrie elke dag energie en geld door tonnen aan vermijdbare CO 2 uit te stoten.
Volgens het onderzoek is 10% of meer van alle apparatuur in industriële fabrieken en ondernemingen
op dit moment niet geïsoleerd of is bekleed met beschadigd isolatiemateriaal. Bovendien is het niveau
van het aangebrachte isolatiemateriaal doorgaans gebaseerd op een minimale investeringsbeslissing.
Door effectiever gebruik van isolatietechnologie kan het totale brandstofverbruik in de Europese
industrie met 620 petajoule (PJ) verminderen en de CO 2-uitstoot met ca. 49 megaton (Mt). Het jaarlijks
besparingspotentieel van 620 PJ is gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van 10 miljoen
huishoudens. Het jaarlijks CO2-verminderingspotentieel van 49 Mt is gelijk aan de CO2-uitstoot van 18
miljoen auto’s.
Andreas Gürtler, directeur van EiiF, legt uit: “Aangezien de energiekosten nog nooit zo hoog zijn
geweest als nu en deze naar verwachting zelfs nog meer zullen stijgen, zullen de potentiële voordelen
van kostenbesparende isolatie ook steeds groter worden.”
Rafael Rodriguez, algemeen directeur van Rockwool Technical Insulation, zei het volgende naar
aanleiding van het rapport: “Isolatie van technische installaties in industrieën, zoals warmwaterhete
stoomleidingen, kolommen, ketels en reservoirs opslagtanks, kan letterlijk miljoenen tonnen
koolstofdioxide (CO2) besparen om bij te dragen aan de bescherming van het milieu, waarbij dit
tegelijkertijd miljoenen euro’s voor operators bespaart. Daar voegt hij aan toe: “Rockwool Technical
Insulation kent een lange geschiedenis van levering van industriële isolatieoplossingen. Het isoleren
van technische installaties, dat wij alleen al dit jaar wereldwijd hebben uitgevoerd, zal al miljoenen
tonnen CO2 besparen. Het investeren in isolatie kan zeer rendabel zijn, omdat zo’n investering zich
meestal al binnen een jaar terugverdient, waardoor dit een uitstekende zakelijke kans is."
Eerder dit jaar verwelkomde de Rockwool Groep de aanname van de nieuwe EU-richtlijn voor energieefficiëntie, die zal bijdragen tot het energiebesparend maken van miljoenen Europese gebouwen en
industriële processen. De EU-richtlijn voor energie-efficiëntie heeft als doel het energieverbruik in de
EU in 2020 met 20% te hebben verminderd. Met de huidige voortgang zal de EU slechts de helft van
deze besparingen realiseren. Dus elke bijdrage aan minder energieverbruik in de EU is nu harder
nodig dan ooit.
Volgens de heer Eelco van Heel, CEO & President van Rockwool International, is dit een wetgeving
die hard nodig is om de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren, ook als we verder kijken dan
2020: “De richtlijn voor energie-efficiëntie vormt een belangrijk kader om de toekomstige
ontwikkelingen in de EU in een duurzamere richting te sturen. Meer gerichtheid op energiebesparing is
een belangrijk middel om een aantal van de uitdagingen aan te gaan, waarmee we nu in de EU
worden geconfronteerd. Het zal bijdragen aan verbetering van Europa’s economie en
werkgelegenheid, ons minder afhankelijk maken van de import van energie, de sociale onbalans door
brandstofarmoede verminderen, en het zal het binnenklimaat en de gezondheid van de mensen
verbeteren.”.
Over Rockwool Technical Insulation
Rockwool Technical Insulation (RTI) is een onderdeel van de Rockwool Group. RTI is een
vooraanstaande leverancier van hoogwaardige steenwolproducten voor de isolatie en bescherming van
technische installaties voor de procesindustrie, de scheepsbouw en offshore. Met meer dan 70 jaar
ervaring in huis heeft het bedrijf een verscheidenheid aan technieken en systemen ontwikkeld voor de
thermische isolatie en brandbescherming van technische apparaten en installaties. De nadruk ligt op de
isolatie van leidingen, ketels, ovens, opslagtanks, kolommen, enzovoort, van fabrieken en
energiecentrales. Alsook de isolatie van brandwerende constructies, schot- en dekconstructies,
machinekamers, deuren, panelen en zwevende vloeren voor de scheepsbouw en offshore.
Met een sterke focus op duurzaamheid loopt RTI voorop met innovatieve oplossingen, hoge kwaliteit en
een breed assortiment aan producten met een ongeëvenaarde thermische, akoestische en duurzame
prestatie. Meer informatie kunt u vinden op www.rockwool-rti.com.
Over de Rockwool Group
De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in innovatieve producten en systemen op basis van
steenwol, waarmee het milieu en de levenskwaliteit voor miljoenen mensen verbeterd worden. De groep
is een van de mondiale marktleiders binnen de isolatie-industrie. In combinatie met onze
bouwgerelateerde producten zoals akoestische plafonds, gevelbekledingspanelen en onze
adviesdiensten, zorgt de groep voor energie-efficiënte en brandveilige gebouwen met goede akoestiek
en een comfortabel binnenklimaat. Wij realiseren groene oplossingen voor de tuinbouw, inventieve
speciale vezels voor industrieel gebruik, effectieve isolatie voor de procesindustrie, marine & offshore en
akoestische en trillingabsorptiesystemen voor moderne infrastructuur.
Onze meer dan 9.300 medewerkers in meer dan 40 landen werken voor klanten overal ter wereld.Ons
hoofdkantoor bevindt zich vlak bij Kopenhagen. In 2011 genereerde de Rockwool Group 1,85 miljard
euro omzet. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs van Kopenhagen (NASDAQ OMX Nordic). De
bedrijfsactiviteiten van de groep zijn prominent aanwezig in Europa en wij breiden op het moment onze
productie-, verkoop- en serviceactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika en Azië uit. In combinatie met ons
brede partnernetwerk zorgt dit ervoor dat de producten en systemen van onze groep vrijwel overal ter
wereld te vinden zijn. Ga voor meer informatie naar www.rockwool.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nancy van Heesewijk
EMG
Paul Mc Nicol
Lelyweg 6
Rockwool Technical Insulation HQ Roermond
4612 PS Bergen op Zoom
Nederland
Nederland
E-mail: [email protected]
Tel: +31 164 317 018
Fax: +31 164 317 039
E-mail: [email protected]
www.emg-pr.com
De specialist op het gebied van industriële isolatie legt de nadruk op energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot door het effectief isoleren van technische installaties.
(Foto Rockwool Technical Insulation, RTIPR009)
Dit persbericht en de bijbehorende foto’s kunnen worden gedownload vanaf
www.PressReleaseFinder.com.
Voor foto’s met hogere resolutie kunt u contact opnemen met Nancy van Heesewijk
([email protected], +31 164 317 018)
Download