Meurs Q1000 Persoonlijkheid ®

advertisement
Meurs Q1000 Persoonlijkheid ®
Extravert
Vriendelijk
Zorgvuldig
Stabiel
Innovatief
Extravert
Vriendelijk
Contactgericht
Sociaal Handig
Doortastend
Overtuigend
Zich aangetrokken voelen tot
het gezelschap van mensen
en zich gemakkelijk uiten
Zich prettig voelen in sociale
situaties en graag
samenwerken
Begrijpen wat gepast gedrag is
en hiernaar handelen
Zich positief opstellen, vlot
besluiten nemen en tot actie
overgaan
Zich laten gelden in woorden
en daden
Vriendelijk
Constructief
Beheerst
Belangstellend
Meedenken en meevoelen met
de gedachten en ervaringen
van anderen
Zich inzetten om op een
prettige manier bij te dragen
Emoties onder controle
houden, ook in moeilijke
sociale situaties
Zich verdiepen in
achtergronden van personen of
zaken
Zorgvuldig
Gestructureerd
Doelgericht
Nauwkeurig werken en oog
hebben voor detail
Werken volgens een planning
of schema
Zich actief richten op het
bereiken van een doel
Stabiel
Zelfverzekerd
Onder druk ontspannen en
kalm blijven
Met geloof in zichzelf de wereld
tegemoet treden
Zorgvuldig
Extravert
Stabiel
Innovatief
Buiten het model:
Behoudend
Minder open staan
voor vernieuwingen
en veranderingen
Innovatief
Met creatieve en innovatieve
oplossingen komen
Schaal
Definitie
Voorbeelden van items: Ik ben iemand die…
Extravert (I)
Zich aangetrokken voelen tot het gezelschap
van mensen en zich gemakkelijk uiten
spontaan reageert
gemakkelijk contact legt
afstand houdt tot mensen
weinig over zichzelf vertelt
Contactgericht
Zich prettig voelen in sociale situaties en graag
samenwerken
sociale contacten belangrijk vindt
met iedereen op kan schieten
graag alleen is
mensen aardig vindt
Sociaal handig
Begrijpen wat gepast gedrag is en hiernaar handelen
weet hoe hij/zij overkomt op anderen
weet hoe hij/zij contacten moet leggen
die situaties snel aanvoelt
zichzelf goed kan presenteren
Doortastend
Zich positief opstellen, vlot besluiten nemen en tot
actie overgaan
kiezen moeilijk vindt
liever eerst even afwacht
optimistisch is
veel energie toont
Overtuigend
Zich laten gelden in woorden en daden
zegt wat hem/haar niet bevalt
ingrijpt bij problemen
vlot met argumenten komt
overwicht heeft
Vriendelijk (II)
Meedenken en meevoelen met de gedachten
en ervaringen van anderen
rekening houdt met anderen
opmerkt hoe anderen zich voelen
goed kan luisteren
klaar staat voor anderen
Constructief
Zich inzetten om op een prettige manier bij te dragen
zich aan afspraken houdt
uitkomt voor zijn/haar fouten
zich voor honderd procent inzet
ook de vervelende klusjes doet
Beheerst
Zijn of haar emoties onder controle houden,
ook in moeilijke sociale situaties
zich snel aangevallen voelt
erg boos kan reageren
weloverwogen handelt
zich aan mensen ergert
Belangstellend
Zich verdiepen in achtergronden van personen
of zaken
overal interesse voor heeft
niet zomaar gelooft wat er gezegd wordt
achtergronden wil weten
leren leuk vindt
Zorgvuldig (III)
Nauwkeurig werken en oog hebben voor detail
zorgvuldig werkt
controleert of informatie klopt
niet naar details kijkt
zaken grondig onderzoekt
Gestructureerd
Werken volgens een planning of schema
dingen op het laatste moment doet
een planning maakt
gemakkelijk afgeleid is
volgens een tijdschema werkt
Doelgericht
Zich actief richten op het bereiken van een doel
zichzelf een doel stelt
precies weet waar hij/zij naar toe werkt
presteren belangrijk vindt
kansen benut
Stabiel (IV)
Onder druk ontspannen en kalm blijven
zich opgejaagd voelt
zich gemakkelijk kan ontspannen
zich snel zorgen maakt
zich laat leiden door emoties
Zelfverzekerd
Met geloof in zichzelf de wereld tegemoet treden
goedkeuring van anderen wil krijgen
de confrontatie durft aan te gaan
invloed heeft op beslissingen
op zichzelf vertrouwt
Innovatief (V)
Met creatieve en innovatieve oplossingen komen
creatief is
veel ideeën heeft
kansen creëert
plezier heeft in discussiëren
Behoudend
Minder openstaan voor vernieuwingen en
veranderingen
van verrassingen houdt
graag duidelijke richtlijnen krijgt
houdt van zekerheden
gehecht is aan gewoontes
Download