Netwerkstructuur opdracht word

advertisement
Maasnetwerk
Een vermaasd netwerk is geschikt voor telefooncentrales in de
'hogere netvlakken', waar grote telecommunicatie-verkeersstromen
uit diverse regio's zijn geaggregeerd en tussen regio's onderling
moeten worden doorgesluisd. Het voordeel van een vermaasd
netwerk is dat tussen elk tweetal nodes de 'kortste', minst complexe
route wordt gebruikt, namelijk een directe punt-punt verbinding.
Deze topologie wordt bij computers het minst gebruikt. Bij deze vorm
heeft namelijk elke computer in het netwerk een verbinding met elke
andere computer. Bij 3 of 4 computers zou dit natuurlijk nog
praktisch kunnen zijn, maar als er in het netwerk 50 computers
zitten, dan zijn 50 * 49 / 2 = 1225 kabels nodig en heeft elke
computer een dikke bundel van 49 kabels nodig om aangesloten te
worden op elke andere computer in het netwerk.
Sternetwerk
In telefonienetwerken wordt een stertopologie toegepast tussen
bijvoorbeeld een regionale telefooncentrale en lokale centrales. Bij
computers is het de meest gebruikte topologie op dit moment voor
internet. Alle computers (of andere apparaten of eventueel 'nodes')
worden aangesloten op een centraal punt. Dit centraal punt hoeft
niet altijd een computer te zijn. Meestal is dit een switch: een
schakelpunt dat mogelijkheden biedt tot het configureren van een
netwerk. Hierdoor heeft elke computer maar één netwerkkabel
nodig. (Voorbeeld: Ethernet.)
Busstructuur
In traditionele openbare telecommunicatienetwerken wordt de
busstructuur niet toegepast, echter wel bijvoorbeeld in Local Area
Networks (LAN). Bij een busstructuur zijn alle computers serieel
aangesloten op dezelfde kabel, en heeft de kabel een begin- en
eindpunt. Bij deze topologie communiceren de aangesloten
computers met elkaar via een enkele kabel die geregen werd van
computer naar computer en waarvan de uiteinden werden
afgesloten door middel van een afsluitweerstand (terminator). Een
Voorbeeld is: de '10BASE2' stndaard: Ethernet over dunne 50 Ohm
coaxiale kabel
Ringnetwerk
In de telecommunicatie worden ringstructuren recentelijk veel
toegepast bij het vormen van transportnetwerken, bijvoorbeeld met
SDH. Het voordeel van een ringstructuur is de mogelijkheid om deze
te beschermen tegen enkelvoudige calamiteiten: bij uitval van één
node of bij één kabelbreuk zijn nog steeds alle nodes met elkaar
verbonden. In computernetwerken is deze structuur vergelijkbaar
met een busstructuur, waarbij nu het begin- en eindpunt van de bus
op elkaar aangesloten zijn zodat het netwerk een kring vormt.
(Voorbeeld: Token ring.)
Boomstructuur
Bij een boomstructuur is er sprake van een bepaalde hiërarchische
gelaagdheid in de wijze waarop groepen nodes aan elkaar gekoppeld
zijn. Vanuit een subgroep zijn er geen directe verbindingen met
nodes die zich in een andere subgroep bevinden. Deze structuur kan
ontstaan bij een samenvoeging van andere topologieën. Als men
bijvoorbeeld de centrale punten uit twee of meer sternetwerken aan
elkaar hangt, kan er een boomstructuur ontstaan
Download