Gekozen voor laagste kosten per m3 perslucht over tien jaar

advertisement
September 2013 Nummer 3
Peter Aerden van Ebema: "De aanschafprijs van een compressor was
in onze berekening maar 10% van de totale kosten over tien jaar”.
Gecomprimeerd houdt u op de hoogte van innovaties in persluchttechniek. U leest over
de nieuwste compressoren, drogers en filters. Over energiebesparing, milieubeleid en
subsidiemogelijkheden. En we willen u graag inspireren door best practices.
Gekozen voor laagste kosten
per m3 perslucht over tien jaar
Het Belgische familiebedrijf Ebema produceert hoogwaardige
bestratingsmaterialen in beton. De innovatieve firma richt haar
pijlen niet alleen op de openbare ruimte en bedrijfsomgevingen, maar ook steeds meer op particuliere tuinen en terrassen.
Speciaal daarvoor is een nieuwe fabriek gebouwd waar eenvoudig kleine klantspecifieke series zijn te maken. De hele persluchtinstallatie werd ervoor onder de loep genomen. CompAir
Geveke dacht mee en deed het meest aantrekkelijke aanbod.
persluchtbehoefte. Door allerlei fabrieks-
Ebema, opgericht in 1946, realiseert met
Gedegen voorbereiding
Tienduizenden euro's verschil
tweehonderd medewerkers in Zutendaal
Peter Aerden, assistent onderhoud bij
Vervolgens heeft Aerden offertes voor
en Rijkevorsel een omzet van € 39 mil-
Ebema, is niet over een nacht ijs gegaan
een nieuwe installatie aangevraagd bij
joen. Voor particulieren is het trendset-
bij de vernieuwing van de persluchtin-
meerdere leveranciers. Alle offertes
tende assortiment onder het merk
stallatie. "Vier jaar geleden is alles al in
heeft hij in een Excel-spreadsheet verge-
Stone&Style te vinden bij bouwhandela-
kaart gebracht door stagiaires: installa-
leken op verschillende aspecten, zoals:
ren in België en Nederland.
tie, verbruik, verliezen en toekomstige
wat kost een m3 lucht per minuut aan
uitbreidingen stonden er op drie plekken
compressoren. We hadden flinke persluchtlekkages en enorme drukval door
hoge piekbelasting, plus een compressor
die aan vervanging toe was. Eerst zijn
de lekken gedicht en heeft Geveke een
buffervat geplaatst, dat scheelde al
behoorlijk."
www.geveke-persluchttechniek.nl | www.compair-geveke.be
1
Op locatie
Geveke hebben we gekeken naar meerdere mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld berekend dat twee kleinere
compressoren aantrekkelijker zijn dan één
grote. Er staan nu een toerengeregelde
CompAir van 75 kW en een machine met
De compressoren
van CompAir Geveke
presteerden bij
aflevering nog beter
dan op papier.
vast toerental van 50 kW. Twee compressoren zijn weliswaar iets duurder in aan-
daarnaast is met warmteterugwinning
schaf, maar door het lagere energie-
ook flinke winst te halen. Want van alle
verbruik uiteindelijk veel goedkoper per m3
energie die een persluchtinstallatie op-
lucht. De aanschafprijs is in onze bereke-
neemt, wordt maar 25% in perslucht
ning maar 10% van de totale kosten.
omgezet, 75% is warmte. Aerden: "We
Dat staat gelijk aan één jaar energie en
hebben met Geveke ideeën uitgewisseld
onderhoud."
over hergebruik van warmte. De temperaturen blijken goed geschikt voor de ver-
Zien is geloven
warming van ons nieuwe kantoorgebouw
Geveke kon op papier wel mooie cijfers
en voor het verwarmen van douchewater
laten zien, maar Aerden wilde er in de
in de kleedruimtes. Via warmtewisselaars
CompAir-fabriek in Duitsland bij zijn als
kunnen we maar liefst driekwart van de
zijn compressoren voor verzending op een
warmte hergebruiken."
testbank zouden worden aangesloten. Hij
Zie ook: www.ebema.be
zag met eigen ogen dat ze zelfs nog iets
De Delcos XL-controller op de 75 kW toerengeregelde CompAircompressor is geschakeld met de 50 kW vaste toerental
compressor. De controller zorgt dat altijd de juiste compressor
wordt ingeschakeld bij een drukband van slechts 0,1 bar.
beter scoorden dan op papier. Inmiddels
Info: Roel Coopmans, +32(0)2 720 48 90,
draaien de compressoren een half jaar
[email protected]
naar volle tevredenheid, maar Aerden
blijft ze scherp in de gaten houden. "We
energie, afschrijving en onderhoud gedu-
veel lucht eruit komt, als daar veranderin-
Waarom Ebema voor
CompAir Geveke koos:
rende tien jaar. Aerden concludeerde
gen in komen, kunnen we snel kijken wat
- k wam zelf met goede ideeën en
toen: "Geveke heeft de beste oplossing.
er aan de hand is."
meten hoeveel stroom erin gaat en hoe-
Na tien jaar bleken andere oplossingen
oplossingen
- laagste kosten per m3 perslucht
tienduizenden euro's duurder te zijn.
Hergebruik warmte
Geveke kwam zelf met goede ideeën, de
De zuinigste installatie kiezen betekent
- maakt waar wat ze beweert
over 10 jaar
andere boden meer een product aan. Met
natuurlijk al een enorme besparing, maar
- prettige, open samenwerking
Nieuws
Geveke overgenomen door Nikkiso
Het Japanse industrieconcern Nikkiso heeft eind juli Geveke BV overgenomen. Nikkiso
krijgt 100% van de aandelen in handen. De aandelen zijn overgenomen van ABN Amro
Participaties en het management van Geveke. Geveke blijft als zelfstandig bedrijf binnen
de Nikkiso-groep opereren.
Arnoud Wiezer, CEO Geveke, over de overname. "Dit is een geweldige stap in de verdere
ontwikkeling van de Geveke-groep. Door het internationale netwerk van Nikkiso kunnen
we onze klanten, in alle delen van de wereld, nog beter van dienst zijn. Daarnaast biedt het
productenpalet van Nikkiso mogelijkheden voor verdere expansie. Door internationale
samenwerking kan het succesvolle serviceconcept van Geveke verder worden uitgerold."
Geveke BV bestaat uit drie business units: Geveke Persluchttechniek, Geveke Pompen en
Geveke Technical Solutions. Geveke is actief over de hele wereld en heeft kantoren in
Nederland, België en Zuidoost-Azië. Geveke heeft 240 medewerkers en een omzet van ca.
€ 61 miljoen. Nikkiso, een Japanse beursgenoteerde onderneming, ontwikkelt en produceert industriële producten als pompen, medische apparatuur en componenten voor de
luchtvaartindustrie.
Info: Arnoud Wiezer, CEO Geveke, 020 582 9111, [email protected]
2
www.geveke-persluchttechniek.nl | www.compair-geveke.be
Nieuwe producten
In de persluchtwereld wordt voortdurend hard gewerkt aan innovaties.
Deze keer leest u over goedkoper drogen en beter reinigen.
Robin Otten
Goedkoper drogen, beter reinigen
Energiezuinige adsorptiedrogers
Bij persluchtinstallaties met kritische toepassingen worden
Langer veilig ademen
koud- en warmte geregenereerde adsorptiedrogers veel gebruikt
Parker Domnick Hunter levert volledig vernieuwde adem-
vanwege hun lage dauwpunt. De drogers gebruiken echter bij
luchtsets. De sets zijn nu uitgerust met de Oil-X Evolution
het regenereren óf veel kostbare spoellucht óf stroom voor de
persluchtfilters. Deze persluchtfilters kenmerken zich door
warmte-elementen. Parker Domnick Hunter heeft daarom de
hun compacte bouw en toch grote filtermediumoppervlak
Pneudri MXLE Advantage low energy heatless adsorptiedroger
waardoor de standtijd aanzienlijk is verlengd. Het tijdig ver-
ontwikkeld. Deze met vacuüm koud geregenereerde droger
vangen van de actiefkool filterelementen blijft uiteraard van
maakt gebruik van een pomp om de benodigde hoeveelheid
essentieel belang om er zeker van te zijn dat er geen olie-
droge spoellucht te reduceren. Dit regeneratieproces resulteert
damp of -smaak in of aan de ademlucht zit. De adem-
in een energiebesparing voor u tot wel 60% op normale koud
luchtsets worden standaard geleverd met maar liefst vier
geregenereerde drogers en 39%
extra nieuwe filterelementen. Bij normaal gebruik
op een standaard warmte gerege-
(tot 2.000 uur) voldoende om ruim een jaar lang veilig be-
nereerde droger!
schermd te ademen met lucht die voldoet aan de Europese
Uiteraard wordt de MXLE-droger
richtlijn NEN-EN 12021.
geleverd als plug & play-set in-
Info: Robin Otten, 020 582 2435, [email protected]
clusief voor- en fijnfiltratie en is
de droger uit te breiden met
meerdere modules als uw pers-
De lucht is ca.
1.000.000 keer
schoner na filtratie
door deze Parker
Domnick Hunterademluchtset.
luchtbehoefte toeneemt.
Info: Robin Otten, 020 582 2435,
[email protected]
Nieuwe
adsorptiedrogers
tot 60% zuiniger!
Geveke Energy Services
Geveke Energy Services is een zelfstandige business unit binnen Geveke Werktuigbouw en is onafhankelijk in haar metingen en adviezen.
Online monitoren: nu eenvoudig én grondig
Met de introductie van mobiele meetkof-
wordt steeds belangrijker omdat er nau-
en geanalyseerd om uw volledige
fers met geïntegreerde modem zet
welijks nog slechte compressoren be-
besparingspotentie in beeld te krijgen.
Geveke Energy Services de volgende stap
staan, maar nog wel veel perslucht-
Info: Geveke Energy Services,
naar online monitoring. De koffers zijn
installaties die niet optimaal presteren.
020 582 2439, [email protected]
voorzien van verschillende meetsensoren
Een installatie is opgebouwd uit compres-
die data met een intervaltijd van 10 se-
soren, drogers, filters en leidingwerk. Het
conden registreren. Alle data zijn direct
is de samenhang van die verschillende
online zichtbaar en te downloaden. Als u
componenten die kwaliteit, kwantiteit,
de koffers van Geveke Energy Services
kostprijs en uitvalrisico bepaalt. Boven-
laat installeren, ontvangt u heldere rap-
dien heeft elke organisatie haar eigen
portages over kwaliteit, kwantiteit en
persluchtbehoefte waardoor geen twee
besparingsmogelijkheden. Grondige ana-
persluchtinstallaties gelijk zijn. Daarom
lyse van uw complete persluchtinstallatie
moeten alle parameters worden gemeten
Te zien op de vakbeurs Energie 2013.
www.geveke-persluchttechniek.nl | www.compair-geveke.be
3
Engineertip
Wist u dat...
Verliefd
op de
compressor
... Hydrovane tot 25%
korting en 100.000
draaiuren awards
weggeeft, en dat...
- Hydrovane wereldleider is in
"Bij een klant word ik niet al te blij ont-
industriële schottencompressoren;
vangen met de opmerking: ‘mijn com-
- in de Benelux in alle takken van de
pressor is een week geleden bij jullie in
'zware' industrie Hydrovanes staan;
de werkplaats geweest en nu is hij er
- deze schottencompressor werkt op
alweer mee gestopt’. Ik bekijk de situatie
een laag toerental met zeer weinig
bewegende delen;
en zie dat in die ene week de voorfilters
- u met uw Hydrovane-compressor bij
volledig verstopt zijn geraakt. De com-
100.000 draaiuren in aanmerking komt
pressor staat in een uitzonderlijk stoffige
voor een Hydrovane-award;
situatie. Daardoor komt er niet genoeg
lucht binnen om de olie te koelen en gaat
de compressor in storing omdat hij te
Technical support engineer Rik den Uyl maakt klanten
verliefd op hun compressor.
- u tot 30 september kunt profiteren van
de Hydrovane-zomeractie en u maar
heet wordt. Als ik uitleg dat de klant de
Rik den Uyl (54) is technical support
liefst tot 25% korting krijgt op een
filters eenvoudig zelf kan uitkloppen,
engineer. Hij woont in Huizen samen met
nieuwe compressor in de range van
wordt er nauwelijks gereageerd. Ik vraag
zijn vrouw Helen en zijn kinderen Wendy
1,1 tot 22 kW plus een servicecontract
daarop aan de klant wie ik verliefd kan
(15) en Mark (17). In zijn vrije tijd is hij
maken op de compressor. 'Verliefd, wat
schuldhulpmaatje. "Mensen komen met
bedoel je?', reageert de klant. Ik leg uit
vier plastic zakken vol rekeningen bij me.
dat ik overal in de fabriek medewerkers
Ik probeer ze te helpen om hun financiën
Info: Eric Heere, 020 582 2572,
zie die verliefd zijn op hun apparatuur en
weer op orde te krijgen." Levensmotto:
[email protected]
er goed voor zorgen. De compressor
als je echt geïnteresseerd bent in men-
heeft ook iemand nodig die oog heeft
sen, kun je heel veel problemen samen
voor zijn situatie en die regelmatig even
oplossen.
kijkt naar het oliepeil en de filters. Kleine
Info: Rik den Uyl, 020 582 2442,
moeite, groot plezier."
[email protected]
van 3 jaar voor de prijs van 2 jaar;
- uw Geveke-adviseur u graag
meer vertelt over deze aanbieding.
Hebt u ook een Hydrovanecompressor die niet van
ophouden weet?
Laat het ons weten.
Beursnieuws
Bezoek Energie 2013 en bespaar een hele ijsberg
Op de vakbeurs Energie 2013 kunt u de
Energie 2013 kennis met ons nieuwe
U vindt ons in hal 1 op stand C.070
ijsberg van uw persluchtinstallatie ont-
webbased lekkagemanagementprogram-
Registreer u op www.perslucht.nl of
dekken. De ijsberg is de totale bespa-
ma en de mobiele meetkoffer met online
op www.geveke-energyservices.nl en
ringspotentie in uw persluchtinstallatie.
datamonitoring. En laat ons uw beoogde
u krijgt gratis toegang tot de beurs.
Slecht 10% is zichtbaar en hier zijn de
besparingen daadwerkelijk realiseren,
Info: Geveke Energy Services, 020 582 2439,
meeste meetbedrijven op gefocust. De
desgewenst op basis van no cure no pay.
[email protected]
overige 90% is alleen zichtbaar te maken
Profiteer van aantrekkelijke korting tij-
met gedetailleerd onderzoek naar alle
dens de introductie-actie op de beurs!
onderdelen van uw persluchtinstallatie.
Hiervoor is de specialistische kennis en
geavanceerde meetapparatuur van
Geveke Energy Services vereist. Maak op
24 - 26 september 2013
Brabanthallen Den Bosch
di, wo: 10.00 - 18.00 uur
do: 10.00 - 17.00 uur
De specialisten van Geveke Energy Services laten u niet
alleen het topje van de ijsberg zien.
Colofon
Gecomprimeerd is een uitgave van Geveke. Met medewerking van communicatieadviseur/tekstschrijver Joop K. de Vries, vormgeving Cooth Design. Foto's Ebema
Alf Mertens. Gecomprimeerd wordt gedrukt op minder milieubelastend papier (FSC-keurmerk). Wilt u Gecomprimeerd ontvangen? Meld u dan aan als (gratis) abonnee. Vul de
adresdrager in of stuur een e-mail. Geveke Persluchttechniek - Postbus 820 -1000 AV Amsterdam - telefoon 020 582 9111 - e-mail [email protected] www.perslucht.nl. CompAir Geveke - Leuvensesteenweg 248A - 1800 Vilvoorde - telefoon 02 720 48 90 - e-mail [email protected] - www.geveke-compressors.be.
4
www.geveke-persluchttechniek.nl | www.compair-geveke.be
Download