Liturgie middag Rehobothkerk Woerden 26-02

advertisement
Liturgie middag
Rehobothkerk Woerden
26-02-2017
In deze dienst wordt Siebert Corban du Toit gedoopt
Thema: Leven passend bij je roeping
Welkom en mededelingen
Zingen:
Opwekking 640
Stilgebed
Zingen:
Woord van vertrouwen
Groet van God
Zingen:
Amen
Zingen:
Psalm 92: 1, 2, 3 nb
Bediening van de doop
Onderwijs over de doop
Zingen: Opwekking 770
Vragen en belofte
Gebed
Bediening van de doop
Zingen: Psalm 134: 3 Afrikaans
Laat, Heer, u seën op hom daal,
u guns uit Sion hom bestraal!
U wat beveel en dit geskied,
wil, Heer, u seën oor hom gebied!
Belofte door de gemeente – wij blijven hierna staan
Gebed
Wijkouderling
Schriftlezing: Efeziërs 4: 1-6; Hebreeën 6:9-12
Zingen:
Psalm 51: 1, 2 nb
Verkondiging Efeziërs 4:1
Zingen:
Gezang 161: 1, 3 gkb
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen:
Liedboek 292 – Zondag 1 - Mijn enige troost – Afrikaans
1. My enigste troos in lewe en dood
Mijn enige troost in leven en dood
is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Is dat ik het eigendom van Jezus Christus ben
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
Met zijn kostbare bloed kocht Hij mij vrij
dis my anker, my vaste hoop.
Dit is is mijn anker, mijn vaste hoop.
Ek behoort aan die Here.
Ik behoor aan de Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Niets zal mij ooit van hem kunnen scheiden.
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
Met zijn kostbare bloed kocht Hij mij vrij.
dis my anker, my vaste hoop.
Dit is is mijn anker, mijn vaste hoop.
2. Die doop is die seël
De doop is de zegel
dat die Heilige Gees
Zegen
Zingen:
uitleidend orgelspel
Amen
dat de Heilige Geest
my 'n kind van God,
mij een kind van God
die Vader laat wees.
De Vader laat zijn.
Sy onfeilbare Woord
Zijn onfeilbare Woord
is die gids wat ons lei;
is de gids die ons leidt;
deur sy liefde bewaar Hy my.
Door zijn liefde bewaart Hij mij.
Ek behoort aan die Here.
Ik behoor aan de Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Niets zal mij ooit van Hem kunnen scheiden.
Sy onfeilbare Woord is die gids wat ons
Zijn onfeilbare Woord is de gids die ons leidt;
deur sy liefde bewaar Hy my.
Door zijn liefde bewaart Hij mij.
Download