REACTIE STICHTING TIJDELIJK TWEE WONINGEN 4 jaar

advertisement
REACTIE STICHTING TIJDELIJK TWEE WONINGEN
4 jaar geleden hebben wij stichting Tijdelijk Twee Woningen opgericht met als doel
mensen met dubbele hypotheeklasten bij te staan om hun woning veilig te verhuren met
toestemming van de bank. Tot op heden hebben wij dit altijd succesvol gedaan. Vele
verhuurders zijn uit financiële nood gered en ook vele huurders die dringend op zoek
waren naar tijdelijke woonruimte zijn wij prima van dienst geweest. De huurders voor
onze woningen zijn in vrijwel alle gevallen ook slechts op zoek naar tijdelijke
woonruimte, omdat zij vooraf weten dat onze woningen niet voor permanente bewoning
bestemd zijn. In 98% van de gevallen is het dan ook de huurder die de overeenkomst
beëindigd en niet de verhuurder. De gemiddelde duur van een huurovereenkomst is 10
maanden.
Wij zijn enorm geschrokken dat nu in een enkele casus anders is beslist en trekken ons
dit ook zeer aan. Hoewel er nog hoger beroep tegen de uitspraak zal volgen, hebben wij
de huurovereenkomst zoals wij die voor ING gebruiken opnieuw juridisch laten toetsen
en in overleg met ING aangepast. Buiten de minimale periode van 6 maanden die de
leegstandwet voorschrijft, wordt er geen bepaalde tijd meer opgenomen, zodat te allen
tijde kan worden opgezegd na de minimumtermijn.
Tot nu toe hebben wij dus 1 casus op ons bureau gehad en deze is naar tevredenheid
met onze klant opgelost. Nieuwe klanten hebben direct de nieuwe overeenkomst
ontvangen.
Voor stichting Tijdelijk Twee Woningen betreft het gelukkig een klein aantal
huurovereenkomsten van ING dat nog in omloop is, waarvan wij gaan inventariseren of
aanpassing gewenst en noodzakelijk is. E.e.a. in overleg met ING, verhuurder en huurder
en uiteraard ook afhankelijk van hoelang de huurovereenkomst al loopt. Mochten er
problemen ontstaan, dan staan wij onze klanten bij met een maatwerkoplossing, zoals
we dat altijd doen.
Download