MONSTERMATERIAAL.

advertisement
MONSTERMATERIAAL.
SERUM
Door het bloed na de afname te centrifugeren en als serum te versturen,
verkrijgt men een betere stabiliteit van de te onderzoeken parameters.
Serumwinning
Bloedafname in buisje zonder antistollingsmiddel (stolbuis) (buis met rode
dop)
Bloed ongeveer 30 min bij kamertemperatuur laten stollen, 15 minuten
centrifugeren bij 3000 toeren/min.
Stolbuis zonder gel : bovenstaand serum afpipetteren en overbrengen in
bijgeleverd kunststofbuisje met witte dop.
Gelbuis : serum dient niet overgepipetteerd te worden (gel scheidt bloed
en serum). Barcodesticker (serum) op buis plakken.
EDTA-BLOED
Na het afnemen van het bloed wordt het EDTA-buisje (buis met violette
dop) circa 5 maal rustig omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat het
antistollingsmiddel goed gemengd wordt met het bloed
NIET CENTRIFUGEREN!!
Barcodesticker (EDTA) op de buis plakken.
Voor de leucocytendifferentatie is een bloeduitstrijkje nodig, indien het
bloed ons laboratorium niet binnen 24 uur kan bereiken.
FLUORIDE-BLOED
Natriumfluoride/EDTA-bloed wordt gebruikt voor een nauwkeurige glucose
bepaling.
In de speciale glucose-buis (buis met grijze dop) zorgt het aanwezige
fluoride ervoor, dat de afbraak van glucose door de bloedcellen
minimaal is.
De inhoud van de fluoride-buis goed mengen door de buis 5 maal om te
keren.
Centrifugeren is niet nodig.
Barcodesticker (Na-fluoride) op de buis plakken.
CITRAAT-BLOED
Citraat-bloed (buis met blauwe dop).
Na de voorzichtige bloedafname moet het bloed direct en extra hard
(4000 toeren/min) gecentrifugeerd worden om plaatjes-arm citraat-plasma
te verkrijgen. Vooral bij hemostase onderzoek is het van belang om de buis
tot het aangegeven volume te vullen i.v.m een optimale verhouding
bloed/antistollingsmiddel. Het plaatjes-arme plasma moet na het
centrifugeren bij -20 °C ingevroren en in een speciale koelbox
(Bij ons aan te vragen) verzonden worden.
Barcodesticker (urine/rest) op de buis plakken en hierop vermelden
dat het citraatplasma is.
BSE
Voor een optimale bepaling van een bloedcelbezinkingssnelheid moet de
meting binnen enkele uren na de bloedafname plaatsvinden. Als u de BSE
bepaling in de eigen praktijk uitvoert, kunnen wij u een gecombineerde BSE
afnamebuis (buis met zwarte dop) leveren met bijbehorende standaard om
de bezinking af te lezen.
Dit materiaal wordt apart in rekening gebracht.
Download