Expressie

advertisement
Expressie
Introductie
Toermalijn ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid
1
Waar denken we bij Expressie aan?
•
•
•
•
•
•
•
Toneelvormen
Poppenspel
Muziek
Dans
Beeldende vorming
Verhalen Schrijven
Gedichten maken / voordragen
• Filosoferen…… enz..
2
Hoe, wat, waar Expressie?
Culturen
historie
heden
en toekomst
Thuis, School ,Concertzaal, Musea, Theater
3
Waarom is Expressie belangrijk?
•
•
•
•
•
Geeft plezier en roept verwondering op
Stimuleert creativiteit en ondernemendheid
Biedt ontspanning / vrije tijdsbesteding
Persoonlijke vorming
Reflecterende werking/ uiting en herkenning
van emoties/ balans
• Talentontwikkeling
• ………….. En nog veel meer.
4
Term Bildung!
Jezelf vormen en ontwikkelen
Je neemt jezelf mee…
Ontmoetingen verrijken
…………
………………….
…………………………..
5
Trends in het onderwijs
Passend onderwijs
Voorgaande 5 jaar accent op taal rekenen en
lezen met steeds hogere normen voor de
resultaten.
Afgelopen 2 jaar pedagogisch beleid
Sinds 2015 meer aandacht voor Expressie
6
Groep
Beweging
1
2
3
4
5
6
7
8
4u
4u
2u
2u
1u30m
1u30m
1u30m
1u30m
8u
8u
7u30m
7u30m
7u
7u
6u30m
6u30m
2u30m
3u30m
1.30u
-
3u 30m
2u 30m
1u
-
3u 30m
2u 30m
30u
30u
3u30m
2u
15m
45m
3u30m
2u
15 m
45m
Gymnastiek
Speelzaal / Buitenspel gr 1/2
Taal
Taal + spelling
Lezen
Schrijven
Engels
Rekenen
Wereldoriëntatie
-
-
2u30m
3u 30m
1u 30m
-
4u
4u
4u30m
4u30m
5u
5u
5u30m
5u30m
1u15m
1u15m
2u
2u
3u
3u
3u30m
3u30m
30m
30m
30m
30m
30m
30m
30m
30m
4u
4u
3u
3u
2u 30m
2u30m
2u
2u
1u15m
1u15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u30
1u30
2u30
2u30
2u30
2u30
2u30
2u30
-
-
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
1u 15m
Aardrijkskunde / biologie /
geschiedenis / natuurkunde /
techniek thema’s
Verkeer
sociale redzaamheid
Expressie
Sociaal emotionele vorming /
tekenen / drama /
handvaardigheid /muziek
Godsdienst
Geestelijke stromingen
Zelfstandig
werken
Alle vakken / sociale cohesie /
mediatheek / werkstukken /
vieringen
Speelkwartier
Totaal
24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30
7
Muziekonderwijs
Ontwikkeling:
-kennis en vaardigheden personeel
-invoering nieuwe methode (impressie)
Subsidie muziekimpuls 2016-2019
aangevraagd
8
Ouderbetrokkenheid
1. Wat zijn de mogelijkheden van u als
ouder om school te ondersteunen bij
Expressievakken?
2. Zou u zelf aan een activiteit willen en
kunnen meedoen met andere ouders?
Bv zelf toneelspelen en voorbereiden voor
op de dag van het Sinterklaasfeest?
9
samenvatting
10
Download