Justitie en psychiatrie

advertisement
Justitie en psychiatrie
Inhoud presentatie
 Voorstellen
 Inleiding
 Missie Justitie
 Inrichtingen Marwei, Mesdag en Doggershoek
 Ziektebeelden
 DSM-IV
 Casus
 Afsluiting
Voorstellen
 G-ggz verpleegkunde
 SPV io
Inleiding
Psychiatrie binnen Justitie
Missie Justitie
De missie van DJI luidt:
De Dienst Justitiele Inrichtingen levert een
bijdrage aan de veiligheid van de
samenleving door tenuitvoerlegging van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende
maatregelen en door de aan onze zorg
toevertrouwde personen de kans te bieden
een maatschappelijk bestaan op te bouwen.
Verschillende inrichtingen
 PI de Marwei
 FPC dr. S van Mesdag
 RIJ De Doggershoek
Ziektebeelden
 Autisme
 ADHD
 Persoonlijkheidsstoornissen
 Schizofrenie
 LVB (SGLVG)
 Depressie
 Verslaving
DSM-IV
 As I
Klinische syndromen
ADHD
 As II
Persoonlijkheidsstoornissen
Zwakbegaafdheid
 As III
Somatische aandoeningen
 As IV
Psychosociale en omgevingsproblemen
 As V
Functieniveau GAF
Casus
Een voorbeeld uit de praktijk:
 B.
 17 jarige jongeman
 Agressie problematiek
 Roofoverval
 Dysharmonisch profiel
Afsluiting
Zijn er nog vragen?
Download