veiligheidsinstructiekaart vikmlc12 hydraulische plaatschaar dw3.20

advertisement
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART VIKMLC12
HYDRAULISCHE PLAATSCHAAR DW3.20
RISICO’S
VOORKOMINGSMAATREGELEN
KWETSUREN,
STRUIKELEN EN
VALLEN
-
Orde en netheid rond de machine verzorgen
Doorgangen steeds vrijhouden
KWETSUREN
-
Doe steeds werkhandschoenen aan
Draag steeds veiligheidsschoenen
Zorg voor goede nauwsluitende kledij
Draag je gehoorbescherming
PLETGEVAAR
-
Nooit in de zone van de achteraanslag komen terwijl
de machine in werking is!
ALGEMEEN
-
Begin nooit te werken aan de machine zonder dat je
vooraf duidelijke instructies hebt gekregen
Bij enige twijfel, steeds je leraar vragen
Blijf altijd geconcentreerd werken.
Deze machine mag slechts door 1 persoon tegelijk
bediend worden, tenzij uw leerkracht anders beslist.
-
PREVENTIEADVISEUR: J.GOOS
ARBEIDSGENEESHEER: L.MERTENS
DATUM: 24-11-2008
DATUM:
VISUM:
VISUM:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards