Lessen Bijbels Hebreeuws - Uitgeverij Jeruzalem of Rome

advertisement
Lessen Bijbels Hebreeuws
Het Hebreeuws dat gedoceerd wordt is het Bijbelse Hebreeuws, niet het moderne Hebreeuws (ivriet).
Het wordt niet onderwezen vanuit de getalswaarde van de letters, maar uitgaande van de letterlijke
Bijbeltekst zelf. De avonden bestaan niet in het erin stampen van de Hebreeuwse grammatica. Daar zijn
andere cursussen Hebreeuws geschikter voor. Er wordt allereerst gepoogd het Hebreeuwse alfabet zich
eigen te maken, zodat men Hebreeuwse woorden en zinnen kan ontcijferen. De een doet daar meer aan
dan de andere. Voor meer ijverige cursisten is een uurtje apart gezet op een ander tijdstip. Tijdens de
lessen wordt ook een Hebreeuws lied gezongen, gedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel voor- en nagezegd
(geproclameerd) zodat zowel de klanken als de kracht van de Hebreeuwse Bijbel meer vertrouwd
worden. Soms wordt geluisterd naar een gedeelte uit de Hebreeuwse Bijbel via hebrew bible audio,
toraclass, waar de hele Hebreeuwse Bijbel op te beluisteren valt!
Tussen de bedrijven door wordt veel informatie doorgegeven rond Israël, met name rond het veel te
onbekende Israël van de Tien Stammen (nota bene zo’n negentig procent van het volk!). Uiteraard krijgt
ook onze Joodse broeder en de situatie in het huidige Israël regelmatig de nodige aandacht.Het Evangelie
van het Koninkrijk en de Persoon van de Messias staan centraal. Vanuit Hebreeuwse woorden worden
Bijbelse perspectieven getoond en verbanden opengelegd.
Tijdens de feesten des HEEREN ( zie Leviticus 23) wordt steeds een open avond gehouden, waarbij
iedereen welkom is, en dit feest vanuit de Schriften wordt uitgelegd met het oog op het nu.
Jan den Admirant
Download